Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Att rädda liv från droger
Studenter som gör Narconons program kommer ifrån drogerna, men de får också kunskap som hjälper dem att se och hantera problemen i livet och på så sätt får de förmågan att leva ett drogfritt liv. Tv en nyutexaminerad, Richie Armstead, som säger om Narconon: Narconon räddade inte bara mitt liv utan också min fru Stefanies. Tack alla ni för mitt underbara liv”.

I tidigare nummer av FREEDOM har vi regelbundet haft nyheter om det kända Narcononprogrammet i Sverige. Det är ett program för rehabilitering av narkomaner och det är känt för de resultat de får när de räddar människor ur drogträsket.

Många uppgivna yttranden i vår tid skulle kunna få människor att tro att vårt samhälles drogproblem har kommit för att stanna, och att vi helt enkelt måste lära oss att leva med dem. Narconon bevisar rutinmässigt att ingenting kunde vara mera fjärran från sanningen. Det är därför Narconon är en framgångsberättelse internationellt. I detta nummer ger vi lite av den större bilden av Narconon i Europa och världen.

En drogmissbrukare i Sverige eller annanstans i Europa kostar samhället ungefär 200 000 Euros per år enligt färska siffror.

Enligt konservativa beräkningar besparade Narconons drogrehabiliteringsprogram Europa 60.000.000 Euros förra året - och detta enbart på grund av de nya drogfria klienterna. Programmmets värde för samhället måste vid det här laget uppgå till tiotals miljarder.

Det är därför Narconon har väckt sådan uppmärksamhet, och fått så starkt stöd i Europa under sin trettiofemåriga verksamhet.

Men den främsta orsaken till att det har blivit internationellt uppskattat är det viktigaste: Narconon räddar liv. Ett anmärkningsvärt medeltal på 70 % av de missbrukare som avslutar programmet återvänder till samhället som bidragande medlemmar och återfaller aldrig till droger. Bland dem finns alla de missbrukare från Sverige som har blivit rehabiliterade på Narconon i Huddinge.

Från en blygsam början med ett enda program i USA 1966 har Narconon idag 101 rehabiliteringscentra runtom i världen - bland dem 57 grupper i 18 länder i Europa, från Spanien i söder till Sibirien i norr.

Narconon har rehabiliterat tusentals missbrukare, många tunga missbrukare, från drog- och alkoholmissbruk. Dess många centra har också hållit kurser, seminarier och konferenser om droger till miljontals barn och vuxna som en del av sin förebyggande kampanjverksamhet.


Narconon Arrowhead i Oklahoma är det största byggnadskomplexet i USA för rehabilitering av drogmissbrukare och den främsta organisationen för narcononprogrammet. Här kan Narcononpersonal från olika delar av världen, inkluderande Australien och mellanöstern, kommer för att tränas i metoder utvecklade av L. Ron Hubbard.

Upprepade misslyckanden i drogrehabilitering har fått en del att tro att drogmissbruk är en obotlig sjukdom, och att missbrukare liksom samhället bara kan hoppas att kunna leva med det. Andra är övertygade om att ersättningsdroger - och det kostsamma program som krävs för att administrera dem - är det enda svaret.

Narconon använder varken ersättningsdroger eller medicin för att lösa problemet. Studiematerialet och metoden gör individen kapabel att uppnå syftet med ett drogfritt liv - och att nå dit utan droger.

Forskning har också visat att Narconon-metoden minskar återfall -både till missbruk och kriminalitet.

GRUNDEN FÖR FRAMGÅNG

Narconon föddes i Arizonas statsfängelse i USA när William Benitez, drogmissbrukare från 13 års ålder, läste en bok om livet och sinnet av författaren och humanisten L. Ron Hubbard. Han brevväxlade med L. Ron Hubbard och fick hjälp och råd och kom ifrån sitt drogbehov. Benitez skapade ett program i fängelset för att hjälpa andra fångar att sluta sitt missbruk, och kallade programmet Narconon = inga droger.

Framgången i Arizona följdes upp och andra Narcononprogram skapades innanför fängelsesystemet. Det första centret utanför fängelser etablerades i Los Angeles 1971.

Narconon har från början fått starkt stöd av Scientologi-kyrkor och scientologer, men är en oberoende, icke-religiös och ideell organisation. Dess sekulära program är öppet för, och har lyckligt avslutats av, folk från alla tänkbara religioner.

Programmet tar ungefär 4-6 månader att göra och görs i fyra faser. Där ingår avtändning, avgiftning, kommunikationsövningar, för att kunna koncentrera sig och få självkontroll. Vidare att återuppliva personliga värden och etik, livskunskap och objektiva metoder att hantera de situationer som en drogfri individ kan råka ut för.

Genom programmet hanterar individen orsakerna till att han tog till droger från första början och på sätt möjliggörs fullständig rehabilitering.


Narconon Huddinge och bilder från andra Narcononanläggingar runt om i världen (överst från höger Spanien, Sverige och Schweiz) hjälper kontinuerligt narkomaner att bli fria från sitt missbruk.
“Jag har aldrig känt mig så god och så ren som jag gör idag, inte ens när jag var utan droger i tre år. Jag känner det som om jag vill omfamna hela världen. Det är så roligt att kunna skratta från botten av hjärtat igen!” sade en ex-missbrukare som avslutade Narcononprogrammet.

“Jag injicerade heroin i doser som sades vara dödliga, 1,5 gram varje dag,” sade en annan, “Tack vare Narconon är jag alltjämt vid liv, “Sådana framgångar - och bestående rehabilitering - är vardagsrutin för Narconon. Programmet har hälsats med jubel internationellt av missbrukare som gjort programmet, av föräldrar, tjänstemän, läkare och experter inom drogrehabilitering. I Sverige, Danmark och Schweiz betalar kommunen för den missbrukare som placeras på Narconon.

Det internationella utbildningscentret för Narconon i USA har fått erkännande och beröm av den statliga Rehabilitation Accreditation Commission, som anses vara en auktoritet på området. Narconon inspireras av den enkla men oryggliga sanningen att “alla stora katedralsbyggen började med en enda sten. Byggstenen i ett stort samhälle är individen” - ord skrivna av L. Ron Hubbard.

Narconon i Sverige liksom överallt i Europa och resten av världen arbetar varje dag för ett bättre samhälle - med att befria liv efter liv från droger.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation