Ελευθερίας Έκφρασης Ελευθερίας Έκφρασης
Αναζήτηση Επικοινωνία Χάρτης
 
Αρχή
Τελευταία  νέα
Εκδόσεις Η.Π.Α
Διεθνείς εκδόσεις
Βίντεο
Σχετικές ιστοσελίδες
Η άποψή σου
ΕγγραφήΟ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ

 
σελίδα    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |

Ακαδημαϊκοί Αναγνωρίζουν τις Θρησκευτικές Πρακτικές της Σαηεντολογίας

Tρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο τέως - Υπουργός Δικαιοσύνης και Πρύτανης του Καποδιστριακού Παν/μίου Μιχαήλ Σταθόπουλος, ο Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και Ευρωβουλευτής Δημήτριος Τσάτσος και ο Δημήτριος Μέλισσας, υπέγραψαν το Μάρτιο 20σέλιδη γνωμοδότηση, απαντώντας στο ερώτημα: "Δικαιούνται τα μέλη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας να ασκούν τη θρησκευτική τους και γενικότερα συνειδησιακή τους ελευθερία, συμπεριλαμβανομένων και πράξεων λατρείας;"

Το ερώτημα τέθηκε στους καθηγητές από είκοσι μέλη της Σαηεντολογικής κοινότητας μετά την αντισυνταγματική άρνηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να χορηγήσει άδεια ευκτήριου οίκου, απόφαση που δημιούργησε μια θύελλα αντιπαραθέσεων σε πολιτικούς και θρσκευτικούς κύκλους.


"Μου είναι σαφές ότι η Σαηεντολογία είναι μία θρησκεία και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται‘‘

Δρ.Bryan R. Wilson,
Επίτιμο Μέλος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Ενόσω οι Σαηεντολόγοι συνεχίζουν σταθερά να ασκούν τη θρησκεία τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους να κατακτήσουν πνευματική ελευθερία και να επιτύχουν μια κατανόηση της σχέσης τους με το θείο, προσωπικότητες όπως οι προαναφερθείσες μελέτησαν τις προσπαθειές τους να χτίσουν ισχυρότερες οικογένειες, να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να ζήσουν ηθικές ζωές και να απελευθερώσουν άλλους από τις μάστιγες του αναλφαβητισμού, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της εγκληματικότητας.

Η γνωμοδότηση από τρεις έγκριτους νομικούς παραθέτει θεμελιώδη επιχειρήματα για την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου της Eλληνικής Eκκλησίας της Σαηεντολογίας και την ελεύθερη άσκηση των πιστεύω των Σαηεντολόγων. Παρατίθενται οι θεολογικές απόψεις γνωστών θεολόγων-κοινωνιολόγων και ιστορικών των θρησκειών με παγκόσμια ακτινοβολία, όπως ο Darrol Bryan του Πανεπιστημίου του Βατερλό στον Καναδά, ο Jacques Robert του Πανεπιστημίου του Παρισιού, ο Mikhail Sivertsev του Πανεπιστημίου της Μόσχας, ο Dario Sabbatucci του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Καθένας από αυτούς τους διανοητές, έχοντας μελετήσει σε βάθος γραπτά της Σαηεντολογίας, όπως διατυπώθηκαν από τον ιδρυτή της Λ. Ρον Χάμπαρντ, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Σαηεντολογία αποτελεί αναμφισβήτητα θρησκεία, η οποία πρέπει να ασκείται ακώλυτα, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που παραβίαζε τα συνταγματικά δικαιώματα των Σαηεντολόγων.

Οι Έλληνες γνωμοδοτούντες, στην αρχή του έργου τους τονίζουν το γεγονός ότι "η θεμελίωση των ερμηνευτικών σκέψεων [τους]...δεν σημαίνει την οποιαδήποτε συμφωνία των γνωμοδοτούντων με το περιεχόμενο αυτής της διδασκαλίας", επιβεβαιώνοντας έτσι τον αντικειμενικό χαρακτήρα και την αμεροληψία της γνωμοδότησής τους.

Αναφερόμενοι στον θρησκευτικό χαρακτήρα της Σαηεντολογίας, τονίζουν:

"Εφόσον η κοσμοθεωρία της Σαηεντολογίας έχει και μεταφυσική διάσταση, αφού διδάσκει ως βασικό καθήκον των πιστών της την ανάκτηση της πνευματικότητάς τους..., θα πρέπει να της αναγνωρίσουμε τον χαρακτήρα της υπό ευρεία έννοια θρησκείας, όπως νοείται στο άρθρο 13 του Συντάγματος.

"Η θρησκευτική ελευθερία...δεν επιφυλάσσεται μόνο στις ιστορικές θρησκείες, ούτε μόνο στις θρησκείες που είχαν αναπτυχθεί κατά το χρόνο της ψήφισης του Συντάγματος. Θρησκευτική ελευθερία σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία, παλαιά ή νέα και να εκδηλώνει την πίστη του αυτή ή να την αποκρύπτει.

"Ακόμη, λοιπόν, και με το δεδομένο ότι το σύνολο των Σαηεντολόγων αποτελούν μικρό αριθμό πιστών ή ότι η ομάδα των Σαηεντολόγων χαρακτηρίζεται από "εκκεντρικότητα", δεν μπορεί κανείς και πάλι να τους αρνηθεί το χαρακτήρα της θρησκευτικής κοινότητας. Η προσήλωση σε καθορισμένης μορφής και περιεχομένου μεταφυσικές αντιλήψεις και δόγματα δεν συντρέχει μόνον όταν υφίσταται πληθώρα πιστών αλλά και προκειμένου περί μικρού αριθμού ευλαβών προσώπων.

"Η διδασκαλία των Σαηεντολόγων και η άσκηση τελετουργιών (που κατά τους οπαδούς της Σαηεντολογίας είναι θρησκευτικές) είναι ελεύθερη και προστατευμένη από το Σύνταγμα..."

Όπως έγραψε και σε σχετικό άρθρο η εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" στις 30 Απριλίου 2003, οι τρεις καθηγητές κατέληξαν σε πέντε συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία:

1. Για τους οπαδούς της Σαηεντολογίας δεν απαιτείται άδεια για τη λειτουργία ευκτήριου οίκου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος. Οι α.ν. 1363/1938 και 1672/1939 είναι αντισυνταγματικοί γιατί καθιερώνουν μη ανεκτό από την ανωτέρω Συντ. σύστημα προληπτικού ελέγχου.

2. Υπό την εκδοχή της συνταγματικότητας των α.ν. 1363/1938 και 1672/1939, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας από τον υπουργό θα πρέπει τουλάχιστον να θεωρηθεί δέσμια, δηλαδή η άδεια να δίνεται υποχρεωτικά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Συντ., όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Σαηεντολογίας.

3. Τα παραπάνω ισχύουν και αν η Σαηεντολογία δεν θεωρηθεί θρησκεία, αλλά μη θρησκευτική, μεταφυσική κοσμοθεωρία, διότι και πάλι η δραστηριότητά της καλύπτεται από τη συνταγματική, επίσης κατοχυρωμένη, γενικότερη ελευθερία της συνείδησης. Άλλωστε, υπό την εκδοχή αυτή, δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω αναγκαστικοί νόμοι που, τουλάχιστον κατά το γράμμα τους, αφορούν θρησκευτικά μόνο δόγματα.

4. Έτσι κι αλλιώς, η απορριπτική απόφαση του υπουργού είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφού και αν δεν επρόκειτο για θρησκεία (όπως ο ίδιος διατείνεται) όφειλε να εξηγήσει στους αιτούντες ότι ως μη υπαγόμενοι στον, έστω συνταγματικό, νόμο για τους ευκτήριους οίκους, δεν χρειάζονται άδεια για τη δραστηριότητά τους.

5. Συνεπώς, η Σαηεντολογία μπορεί ακώλυτα να ασκεί τη - θρησκευτική ή μη- δραστηριότητά της, κατά τη συνταγματική έννοια, γνωστής μεταφυσικής κοσμοθεωρίας της, σεβόμενη τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και τηρώντας το Σύνταγμα (π.χ το άρθρο 13&2) και τους νόμους του Κράτους.

Η γνωμοδότηση αυτή, που θέτει τους ορθούς νομικούς όρους δράσης κάθε θρησκευτικής κοινότητας σε σχέση με το ελληνικό Σύνταγμα, αποτελεί ορόσημο για την Σαηεντολογία στην Ελλάδα και έχει ήδη δημοσιευτεί στο έγκριτο νομικό περιοδικό "Ελληνική Δικαιοσύνη" στο τεύχος Μαίου 2003.

Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Σαηεντολογίας, έχει επίσημα αναγνωρισθεί από άλλα έθνη της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου συμπεριλαμβανομένων της Σουηδίας, Πορτογαλίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ολλανδίας, Ιταλίας, Καναδά, Αυστραλίας, Ταιβάν, Νότιας Αφρικής και άλλων.

Σαηεντολογία: Θεολογία και Πρακτική μιας Σύγχρονης Θρησκείας
Το "Σαηεντολογία: Θεολογία και Πρακτική μιας Σύγχρονης Θρησκείας" είναι ένα καινούριο βιβλίο που εξηγεί με πληρότητα τα δόγματα της θρησκείας της Σαηεντολογίας και τις δραστηριότητες των οπαδών της.

Το βιβλίο, για να συσχετίσει τις θρησκευτικές αρχές της Σαηεντολογίας, αρχίζει με μια ανάλυση και ερμηνεία του τί είναι πραγματικά θρησκεία–παρέχοντας έναν εφαρμόσιμο, πλήρη και έγκυρο ορισμό ο οποίος ενσωματώνει τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις μεγάλες θρησκείες. Αυτό το αρχικό κεφάλαιο βασίζεται στα συμπεράσματα των μεγαλύτερων αυθεντιών στο χώρο της θρησκείας καθώς και στο διεθνές δίκαιο.

Από αυτό το σημείο αναφοράς, το βιβλίο παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή όλων των θεμελιωδών πλευρών της Σαηεντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκκλησιαστική δομή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, οι υπηρεσίες και οι τελετές της καθώς και οι πολλές κοινωνικές δραστηριότητες που υποστηρίζει σε διεθνές επίπεδο.

Από την ημέρα που εκδόθηκε το βιβλίο έχει ζήτηση και εξελίσσεται γοργά σε ένα θεμελιώδες κείμενο για τη διδασκαλία του θέματος της θρησκείας.

Αντίτυπα τιμής ένεκεν διατίθενται σε θρησκευτικούς αρχηγούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη των μέσων ενημέρωσης στη διεύθυνση της Ελληνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας.

Προηγούμενη Επόμενη
 
Κορυφή σελίδας
 
Προηγούμενη | Γλωσσάριο | Πιναχας Περιεχομενων | Επόμενη |
| Εξέταση | Σχετιxές Πλευρές | Bιβλιοπωλείο | Αρχή Page |
Ελευθερίας Έκφρασης
© 2002-2008 Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς. 'Ολα τα Δικαιώματακ ρατημένα. Για πληροφορία σημάτωυ