David Miscavige

Gør visionen til en realitet

Vision Ordet betegner ”usædvanlige skelnen eller forudseenhed” ifølge en engelsk ordbog. En anden definition beskriver det som ”en tanke, idé eller genstand skabt i fantasien.”

Vision omdannet til beslutsom handling blev til virkelighed i midten af USA’s sydstater den 2. april 2016, faktisk i byen Atlanta i Georgia. Visionen fik en multidimensional global substans den 28. maj i Hollywood i Californien og fortsatte sin fremgang den 25. juni i Clearwater i Florida. Så bød Budapest i Ungarn velkommen til visionen den 23. juli, og det gjorde Harlem i New York også den 31. juli med akkompagnement af en jazzmelodi. Idet visionen strakte sig videre verden over, materialiserede den sig i Sydney i Australien den 4. september. Og på tværs af planeten blev visionen igen plantet i Dublin i Irland den 15. oktober.

Der blev for første gang sat ord til den vision af grundlæggeren af Scientology religionen, L. Ron Hubbard, Han beskrev den optimale Scientology kirke, som et sted, ”hvor mennesker kom for at opnå frihed, og hvor de havde tillid til at kunne opnå den. … Når man betragtede denne kirke, ville man vide, at dette var stedet, hvor en ny civilisation blev grundlagt for denne planet.”

Den vision bliver i dag ført ud i livet af en anden person, David Miscavige, Scientologys kirkelige leder. Hans forvaltning af Kirken i de sidste tre årtier har gjort Hubbards vision til beslutsomme handlinger.

David Miscavige

Endnu et ord: ”Ekspansion” er ”det at noget ekspanderer” ifølge ordbogen. Læg de to ord sammen – ”vision + ekspansion” – og det er ligningen for Scientology Kirken i 2016. Visionen, der først blev skabt af Hubbard, og religionens ekspansion under David Miscaviges lederskab har defineret 2016 med et andet ord: ”Bedrifter”.

Den mission, som Hubbard gav Scientology, der kom til verden i den tidlige atomalder, var at sikre menneskehedens og planetens overlevelse, da civilisationen var i en sprængfarlig og nedadgående spiral. I den aktuelle tumult i dag er hver eneste scientolog drevet af det formål at vende tendensen for menneskehedens sørgelige forfatning. Vision + ekspansion er de ingredienser, der skal til for at opnå succes.

Hubbard var en handlingens mand inden for mange områder, en kommunikator i mange medier. Og den religion, som han grundlagde, havde to primære mål: At frigøre alle mennesker fra de mentale og åndelige kæder, der slavebinder dem, og at skabe en ny civilisation, der er indbegrebet af de befriede, oplyste folks største forhåbninger.

”En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor Mennesket har frihed til at hæve sig til større højder – det er målene for Scientology,” skrev Hubbard.

I de sidste seks årtier er de mål støt blevet til virkelighed, fordi dagsordnen lød på vision + ekspansion. År 2016 lagde mere til det regnestykke, og det kom i kølvandet på tidligere år, hvor nye kirker blev åbnet i et accelererende tempo – hvilket også inkluderede indvielsen af religionens internationale katedral, Flag-bygningen i Clearwater, i 2013. De nye kirker har udvidet religionens velkendte og effektive humanitære programmer: forsvaret for menneskerettigheder, kæmpet mod den griske psykiatris plager, oplyst med sandheden om narkotika og stofmisbrug, udsendt Frivillig Hjælper-hold for at mindske folks lidelser rundt om i verden, forvandlet tidligere kriminelle til produktive borgere, og inspireret hele befolkninger gennem indførelsen af sund fornuft og etiske vejvisere.

Og hver ny kirke befordrede nye missioner, mindre Scientology centre, som derefter selv vil blive fuldgyldige kirker.

Sagt på en anden måde: vision + ekspansion = en opløftet menneskehed.

Og det kan ikke illustreres bedre end af det, der hændte den 28. maj i Hollywood. Et udsøgt filmstudie fra 1912 blev genindviet som Scientology Media Productions (SMP). Det er en imponerende sammensmeltning af teknologi og istandsættelse – Kirkens epicenter for tv- og radiotransmissioner, online-produktion, skabelsen af magasiner og tidsskrifter, internationale events og meget mere. Men alt det fortæller ikke noget om grunden til, at det blev gjort. Med David Miscaviges ord til de 10.000, der overværede SMP’s indvielse, er studiet Scientologys stemme. Det vil transmittere, poste, udstråle og udgive det budskab om håb, som religionen står for. ”Så nu vil vi skrive vores egen historie som ingen anden religion i historien,” bekendtgjorde Miscavige.

SMP var sidste kapitel i en større plan for at fortælle verden om Scientology. I de seneste år har Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i Danmark holdt deres digitale trykpresser rullende, og har derved fået Hubbards værker ud til alle verdenshjørner. Samtidig sørger Kirkens Dissemineringscenter i Los Angeles for de materialer, der benyttes af Scientologys mange humanitære programmer verden over. SMP tilføjer nu til dette tv- og radioudsendelser, online medier samt skabelsen af tidsskrifter til mediearsenalet.

Hubbards vision for Scientology kirkerne omfattede også en æstetisk dimension, og de bygninger, som David Miscavige har vejledt til færdiggørelse, er imponerende. Men det egentlige formål bag var ikke skønhed. Begrebet var baseret på den første model – L. Ron Hubbards hjem, Saint Hill i East Grinstead i England, som på Hubbards tid var det internationale hovedkvarter for Scientology.

Efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 udstedte David Miscavige et “Wake-Up Call” til alle scientologer i verden. ”Vores ansvar strækker sig langt ud over den umiddelbare hjælp til et hærget New York,” skrev han. ”Det er en mission under tidspres. Lad der ikke herske nogen tvivl om det. Og den eneste måde at opnå det på er … titusinder af missioner og tusindvis af kirker.”

Visionen i “Wake-Up Call” kunne kun blive til virkelighed, hvis Scientology ville vokse eksponentielt i forhold til dens tidligere vækst fra 1954 og frem. To enorme projekter, der var kritiske for at opnå den vækst, blev sat i gang af Miscavige. Det første var en komplet genoprettelse af hele Hubbards arv i form af hans skrifter og indspillede foredrag om Dianetics og Scientology. Samtidigt undersøgte David Miscavige i detaljer, hvad grundlæggeren var nået frem til som strategien for kirker: Hvilke faciliteter, der skulle til, for at en kirke kunne opfylde sit formål; hvordan udformningen ville gøre medlemmers uddannelse og religiøse udøvelse nemmere; hvor mange medarbejdere, der var brug for i en kirke. Samt hvordan hver kirke ville tjene som et centrum for det omkringliggende samfund og give næring til de humanitære kampagner.

Den første sådanne kirke, som ville blive modellen for andre, blev virkeliggjort i Johannesburg i Sydafrika der åbnede i november 2003. Nu er der 55 af dem; og i tillæg til det er der dusinvis af andre bygninger og faciliteter, der alle afspejler Hubbards begreber og David Miscaviges instruktioner.

Der er alt fra kirkesponserede men ikke-religiøse behandlingscentre for narkomaner, Narconon, til avancerede kirker hvor scientologer kan opnå de øverste niveauer af åndelig udvikling, videre til administrative centre for Kirkens mange samfundsprogrammer og videre igen til kontorbygninger, hvor flere medarbejdere tjener flere og flere scientologer samt samfundet som helhed.

I 2016 blev nye kirker budt velkommen med store arrangementer i byer fra Atlanta og Harlem i USA til Budapest.

En ny kæmpemæssig avanceret kirke i Sydney er tændrøret for religionens vækst i Australien, Østasien og Stillehavsområdet. Store kontorbygninger i Clearwater tjener nu den voksende medarbejderstab og deres aktiviteter i Scientologys åndelig hovedstad.

Et kontor for nationale anliggender i Dublin fremmer de humanitære programmer på Den Grønne Ø.

Mere end 50 nye kirker, der vil åbne over de næste to år, er planlagt og undervejs, og David Miscavige siger, at den vurdering er ”konservativ”.

Vision + ekspansion = menneskehedens overlevelse, at en stor civilisation vil blomstre og have fremgang. ■