Scientology Media Productions. מגדל שידור

הערוץ של Scientology

תוכניות שעושות את ההבדל

התוכן המקורי בערוץ של Scientology לוקח צופים פנימה אל הדת הגדלה במהירות הגבוהה ביותר בעולם ואל שאיפותיה ההומניטריות.

לוויינים ואותות טלוויזיה שחגים במהירות סביב כדור הארץ הם הטכנולוגיה של ימינו, ובתוך הספקטרומים שלהם, יש משהו חדש. הוא נקרא הערוץ של Scientology. והוא שונה מכל מה שערוצי טלוויזיה הציעו לצופים עד עתה.

מבחינה היסטורית, רוב ערוצי הטלוויזיה החדשים מתחילים עם יום שידור מוגבל או רק עם תוכנית מקורית אחת או שתיים. אבל כבר מהיום הראשון – ב-12 במרץ 2018 – הערוץ של Scientology משדר מסביב לשעון, בכל יום בשנה, עם לוח שידורים שכולל מערך מלא של סדרות מקוריות, סרטים בלעדיים לערוץ, תשדירי שירות, סרטים תיעודיים ועוד. בסיכומו של דבר, הערוץ החדש ישדר כמעט 8,800 שעות של טלוויזיה בשנתו הראשונה.

עם השקת הערוץ של Scientology בערוץ 320 של DIRECTV, הסיפור של Scientology והמיזמים ההומניטריים שלה מסופר לאמריקה ולעולם דרך טלוויזיה מסוג שונה, שמחפשת ומביאה לצופים סיפורים אמיתיים על אנשים אמיתיים, סיפורים של תקווה, אופטימיות וחמלה.

לראשונה, צופים יזכו למבט אמיתי בתוך Scientology, בהיסטוריה שלה, בארגוניה ובחייהם של החברים בה, במשימות ההומניטריות שלה ברחבי העולם, ובהתמקדותה בזכויות האדם ובעולם שלֵו יותר.

זהו ערוץ לא מסחרי שיספר את הסיפורים שממחישים את האמונה הבסיסית ביותר של Scientology – שזכות האדם הגדולה ביותר היא הזכות לעזור.