Freedom Magazine Onze Missie

Freedom zoekt naar oplossingen voor problemen in de maatschappij en belicht deze.

Freedom behandelt actuele kwesties, geen politiek.

Freedom verheft menselijke aspiraties. Het tijdschrift staat voor nauwkeurig en verantwoordelijk rapporteren en publiceert informatie die in geen enkele andere publicatie te vinden is.

Freedom is de stem van de Scientology Kerk.

Freedom erkent dat racisme, discriminatie, vooroordelen en intolerantie een plaag zijn voor de samenleving en dat mensen waarde hechten aan relaties met anderen, vriendelijkheid en eerlijkheid. Het magazine drukt ons standpunt uit voor mensenrechten, openheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie, wetende dat verantwoordelijke journalistiek en de vrije stroom van informatie de levensader zijn van alle grote beschavingen.

Wanneer waarheidsgetrouwe informatie door individuen met partijdige agenda’s wordt verdraaid, wanneer leugens en vernederingen de uitwisseling van ideeën door de media dwarsbomen, wordt democratie in gevaar gebracht. Het maakt onze taak moeilijker om de wereld van krankzinnigheid, oorlog, criminaliteit en drugsmisbruik te ontdoen. Dus speelt Freedom een belangrijke rol als waakhond om te zorgen dat de nieuwsmedia eerlijk blijft.

Freedom zet verder de schijnwerpers op het werk van de Kerk op het gebied van de mensenrechten en sociale verbetering en op haar vrijwilligerswerk, waardoor haar doelstelling wat betreft het beschermen en promoten van de rechten van iedereen wordt ondersteund.