Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Det fortsatta sökandet efter svar
BAKOM TERRORISTATTACKERNA

Att säga att det är religiösa motiv som ligger bakom terroristdåd leder enbart till ingen förståelse och ger därmed inga möjligheter att hitta lösningar. Vad är det som får människor att begå omänskliga och skändliga handlingar som mord och självmord?Al-Quaida och talibanerna har vidmakthållit och uppmuntrat folkmord mot den afganska befolkningen.

Internationella nyheter fortsätter att fokusera på terrorismen och västvärldens reaktion månader efter attacken den 11 september 2001 medan sjävmordsbombningar fortsätter att skada delar av Israel. Efterhand finns mera information tillgänglig om terrorismens nätverk och dess sätt att operera. FREEDOM undersöker detta.

Den snabba kopplingen av terroristattacken i september till en “fanatisk muslim” och den påföljande hotfulla publiceringen av Usama bin Ladens yttranden ledde till den lättvindiga slutsatsen att motiven för attackerna var “religiösa”. Behovet av en förklaring, ett svar som förklarade så extrem ondska har fått många att acceptera denna erbjudna förklaring, som dominerade medierna under timmarna efter angreppet.

Mördarna själva framställde ju sina motiv och dåd som “religiöst krig” - “Jihad” och terroristerna förklarade sig vara muslimer.

Men även om olikheter i tro kan skapa friktion mellan olika människor så har historien alltför många gånger visat att andra faktorer - politiska, ekonomiska, etniska - motiverar alltför många krig och uppror. Att lägga ansvaret för terrorism enbart på religionens axlar är därför alltför enkelt.

Men vilka motiveringar de än har, terroristerna som navigerade planen, de som planlägger dåden eller de som står bakom, så ser vi i dessa attacker en aldrig tidigare skådad mordisk ondska - villigheten att utan urskiljning döda oskyldiga män, kvinnor och barn. Vi har sett en upptrappning av sådant terrorvåld under de senaste tre årtiondena.

Vilket element har vi missat? Bortsett från motiven för de extrema aktioner som görs i namn av ideologier, religioner, länders intressen, så utgör den här upptrappningen av människans omänsklighet mot människan ett nytt och bekymmersamt dilemma.

........................

Det var al-Zawahiri, utbildad i Kairo, som övertalade bin Laden att bilda Al-Qaeda och därmed skapat en “BAS” för utbildning, förråd och operationer från Egypten och andra platser.
........................
“VAD HJÄRNAN ÄR FÖR KROPPEN”

Medan världens strålkastare riktas mot personligheter som Usama bin Laden framkommer uppgifter som hjälper till att förklara hur terrorister skapas, information som klargör förändringen från religiös fanatiker till våldsam, skenbart omänsklig mördare.

En sondering av Al Quaidas infrastruktur bakom Bin Laden ger en bättre förståelse.

Nya rapporter har utpekat kirurgen Ayman al Zawahiri som bin Ladens högra hand och personlige läkare. Men uppgifterna avslöjar att han är mera än så.

Al Zawahiris terroristhistoria är faktiskt ännu längre och mera fruktansvärd än Bin Ladens. Enligt Dia´a Rashvan, en egyptisk expert på militanta grupper kom Al Zawahiris namn upp “i så gott som varje fall av terrorism där muslimska grupper har varit inblandade sedan 1970.

(1) Det var al-Zawahiri, utbildad i Kairo, som övertalade bin Laden att bilda Al Quaida

(2) och därmed skapat en “BAS” för utbildning, förråd och operationer från Egypten och andra platser. Advokaten Montasser El Zayat, en före detta vän till al-Zawahiri, som representerade honom i egyptiska domstolar, sade att al-Zawahiri är till bin Laden “vad hjärnan är för kroppen”.

(3) Enligt El Zayat kunde Zawahiri också “göra om bin Ladens tänkande och mentalitet och vända honom från att stödja den afghanska Jihad (mot Sovjetunionen) till en anhängare och exportör av Jihads ideologi”.

(4) Det är hittills okänt exakt vilka metoder al-Zawahiri har använt för att influera bin Laden, men fler än en källa har rapporterat att denne läkare också är psykiatriker. Då är det inte förvånande att bin Laden är känd för att ta psykiatriska droger (“ångestdämpande medel”).

(5) Al-Zawahiri har också oupphörligt talat om våld som “renande” och att det borde utnyttjas mot Islams “fiender”

(6) Som de främsta bland dessa fiender nämnde han judar och amerikaner, och han uppmanade till att “trappa upp Jihadaktioner för att skada amerikanska och judiska intressen.”

Med tiden blev det tydligt att bin Laden kom att dela sin läkares åsikter.

FÖRFINADE TEKNIKER FÖR SINNESKONTROLL (MINDCONTROL)


En undersökning av Al Quaidas infrastruktur bakom Bin Ladin (längs t v) visar att kirurgen Ayman Al Zawahiris (i mitten) roll är mycket mer än Bin Ladens högra hand och personlige läkare. Al Zawahiris terroristhistoria är långt mer fruktansvärd och omfattande än Bin ladens. T v: Talibanledaren Omar blev en nickedocka hos Al Quaida.
“Medan politisk terrorism har fångat den allmänna uppmärksamheten tillräckligt länge har nästan ingenting publicerats om hur läkare utnyttjar sin kunskap och skicklighet för att understödja den,” skrev Gordon Thomas, författare och utlandskorrespondent i sin bok “Resa till galenskap”.

“Ingenting av vad jag tidigare undersökt hade förberett mig för den mörka verkligheten, att läkare avsiktligt arbetar för att förstöra sinnen och kroppar som de blev utbildade att bota” skrev Thomas, författare till mer än 20 böcker och tidigare producent för BBC.

Thomas förklarar mera specifikt att psykiatriker, neurokirurger i psykiatrins tjänst och psykologer är de människor som har ställt sig i terrorismens tjänst, om det så handlar om politik, religion eller terrorism för terrorismens egen skull.

Det börjar först nu bli klart i vilken grad psykiatriska metoder har genomsyrat dagens terroristnätverk - liksom i vilken omfattning politiska och etniska program har “motiverat” religiösa konflikter.

En närmare blick på terroristnätverket avslöjar att psykiatriker som Ayman Zawahiri utnyttjar sitt yrkes verktyg för att ändra mänskligt beteende - huvudsakligen med droger och psykologisk betingning.

Dessa tekniker har använts i årtionden. Psykiatrikern och terroristen Aziz al Ahub, medlem i den i Iran baserade terroristgruppen Hizbollah, torterade skoningslöst chefen för USA:s underrättelsetjänst i Beirut, Bill Buckley, i 444 dagar för att slutligen döda honom. Aziz al- Abub, även känd som Ibrahim al-Nadhir gav Buckley dagliga injektioner med droger och bröt ner honom fullständigt, tills, som författaren Gordon Thomas beskriver det, “han blev i det närmaste ett pladdrande vrak. Hans ord var ofta osammanhängande, han dreglade och värst av allt så kunde han plötsligt skrika i skräck, med hjälplöst rullande ögon och skakandekropp.”

Abubs tortyr av Buckley visar i hur hög grad terrormästarna behärskade och var villiga att använda tekniker som helt och hållet kunde ändra en persons beteende eller ödelägga hans förstånd.

Så finns där Al Quaida´s motiverande ledare och utbildare, den egyptiske psykologen och officeren Ali A. Mohamed. Under hela slutet av 1980-talet och under 1990-talet instruerade han rekryter i hur man bygger bomber, spränger byggnader, kommunicerar med koder, uppträder som “normala” amerikanare och - med hans ord - “skapar cellstrukturer som kan användas för operationer”.

De som instruerades av Mohamed var ansvariga för några av Al Quaidas mest kända operationer, bland dem mordet på Rabbi Meir Kahane 1990 och bombningen år 1993 av World Trade Center. Mohamed väntar i dag på sin dom i New York efter att ha erkänt sig skyldig till sin roll i bombningarna av de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania som dödade 224 människor och skadade tusentals fler.

“INGA TECKEN PÅ SKULD”

Det råder inga tvivel om att dagens psykiatriker, oförmögna som de är att kurera vansinne, inte tycks ha några problem med att skapa det. De kan villigt manipulera en mänsklig varelses beteende med hjälp av psykofarmaka och andra fysiskt och mentalt skadliga metoder.

Internationella studier visar speciellt, och upprepade gånger, på droger som orsak till våldsamt och mordiskt beteende - det gäller såväl vid mord som vid självmord.

En studie gjord i Sverige år 2000 på 47 ungdomsbrottslingar fann att 40 procent av dem använde ett milt lugnande medel känt som “skräcklösande” och en personlighetsförändrande drog kallad “the date rape drug” (Rohypnol), som “tände” dem till att utföra mycket våldsamma brott.

Missbrukarna visade inga som helst tecken på skuld för sina våldsdåd. “När jag stack kniven i honom kändes det som att sticka kniven i smör” stod det i rapporten som citerade ungdomarnas tankar. “Jag kände ingenting när jag skar honom fem gånger” sade en tonåring.

(7) Psykiatri och psykiatrisk behandling har anlitats för att underlätta förverkligandet av totalitära syften och terrorism. De japanska kamikazepiloterna som gjorde självmordsattacker mot de allierades fartyg under Andra Världskriget använde amfetamin för att ladda upp. Amfetamin är beroendeframkallande och orsakar personlighetsförändringar, det kan ge psykoser, eufori och stridslust.

Islams lag förbjuder bruket av alla berusningsmedel - substanser som kan minska ens vakenhet eller funktionsduglighet. Koranen föreskriver: “Rusdrycker, spel och idoler är onda och du bör undvika dem för att ha framgång”, men hos Al Quaida och andra terroristnätverk finner man dem, liksom hos talibanerna, vilket ytterligare bekräftar närvaron av psykiatriker, inte “religiösa” mästare i hjärtat av operationen.

På 1980-talet gavs “pep-pills” (amfetamin) till självmordsbombare i Mellanöstern. Idag berättar dr Ariel Merari, psykolog vid universitetet i Tel Aviv att självmordsbombare undergår “psykologisk indoktrinering som motiverar dem att gå förbi `punkten utan återvändo´”. Under Sierra Leones inbördeskrig nyligen gavs så små barn som sjuåringar kokain, amfetamin och andra droger för att göra dem kampberedda. De sade att de kunde gå ut på mördarstråt dagar i sträck.

PSYKOLOGISK KRIGFÖRING

Utom droger och andra fysiskt skadliga tekniker använder de som formar och kontrollerar ett terroristnätverk också psykologisk betingning och indoktrinering. De berörda övertalas och/eller drogas till ett sinnestillstånd som leder till våld, död och självmord. De sätt varmed man eggar och kontrollerar massor, varvid man spelar på djupt rotade rädslor, hat och ambitioner, har noggrant slipats av psykiatrin och dess despoter under mer än ett sekel. Effektiviteten finns dokumenterad ifrån det naziantända, antijudiska Tyskland på trettitalet till den antiislamiska hysterin som piskades upp i det forna Jugoslavien i slutet på 80- och början på 90-talet.

Teknikerna börjar ofta med det vanliga propagandaverktyget: Omdefiniering av termer.

Al-Qaida missbrukar “jihad”, ett ord med mycket speciell betydelse som tillåter människor självförsvar - men aldrig terror.

Jihad kommer från en arabisk term som betyder “att sträva”. I huvudsak står det för individens andliga strävan gentemot synd. Dess betydelse för gruppförsvar blev emellertid omdefinierat av Ayman al-Zawahiri för att innebära en full terrorkampanj mot “Judar och Korsfarare” med korsfarare så löst definierat att det inkluderar amerikanare och (baserat på dödande utan åtskillnad) afghaner som inte stödde Al Quaida och Talibanerna.

“Jihad” maskerade därmed ett planerat folkmord, t.o.m. mot andra muslimer, med en rättfärdig term. Det jämnade vägen för massmord, otaliga våldtäkter och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Blickar man bakom den religiösa retoriken är planen klart politisk och etnisk.

Al Quaida och talibaner har genomdrivit och uppmuntrat till folkmordsbrott mot infödda afghaner. Enligt rapporter från människorättsobservatörer och auktoriteter har det inneburit förstörelse av skörd och matförråd, att ringa in, tortera, fängsla och döda män och pojkar och gruppvåldtäkter (och ofta mord) av kvinnor och flickor. Det heter uppskattningsvis att tusentals muslimer från norra Afghanistan utrotades av Al Quaida och Talibanerna.

FÖRSTÅELSE

Det scenario som framträder visar psykiatriker och psykologer som Ayman al-Zawahiri och Ali Mohamed i verksamhet bakom terroroperationer. De ingjuter i bin Laden och andra anhängare av militanta operationer sin motivation och betingning - och hjälper till med att konvertera veteraner från kriget mot Sovjetunionen och nya rekryter till internationella terrorister och folkmordsexekutörer.

Dessa terrormästare utnyttjar religion liksom de utnyttjar politiska och etniska skiljaktigheter; de använder vilket fält som helst, där passioner lätt kan odlas, till att kontrollera individer och grupper för sina egna dödliga syften. Och medan de själva kan tjäna andra mästare eller arbeta på sina vidare planer, så måste vi, för att förstå dem, förstå deras metoder - inklusive de destruktiva och manipulativa psykiatriska vapen de använder - för att ta oss ett steg närmare förebyggandet av ytterligare ondska och närmare återställandet av fred i världen.

Referensförteckning:

(1) Douglas Jehl, “Egyptian seen as Top Aide and Successor to bin Laden,” New York Times, 23 Sept. 2001; Hamza Hendawi, “Egyptian Surgeon said to be the brain of Osama bin Laden´s outfit, Associated Press, 20 sept. 2001.

(2) “The Afghan Connection”, Moneyclips, 14 april, 1994.

(3) Vernon Loeb, “As US targets bin Laden, 2 top aides also draw scrutiny”, Washington Post, 3 juli 2000.

(4) Samma som ovan

(5) Christina Lamb, “I come face to face with the Taliban leaders”, Sunday Telegraph, London, 10 febr. 2002.

(6) Vernon Loeb, “As U.S. targets Bin Laden, 2 top aides also draw scrutiny”, Washington Post, 3 juli 2000.

(7) Anna Maria Dåderman, “Flunitrazepam and violence-psychiatric and legal issues” Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care”, Rättspsykiatriska Forskningsavdelningen, Karolinska Institutet, Sverige, 2000Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation