When Disaster Strikes

יועצים רוחניים מתנדבים

כאשר אסון מכה

תגובה היסטורית של יועצים רוחניים מתנדבים הביאה הקלה יוצאת דופן בשעת אסון, כאשר רעידות אדמה, שיטפונות והוריקנים הרסו מיליונים ברחבי העולם.

במהלך שנת 2017 מלאת האסונות, ההוריקן אירמה הפך מסערת גשם אפריקנית לאחד מההוריקנים הברוטליים ביותר בהיסטוריה המתועדת.

לאירמה היה מסלול שיטתי: מהחרבת בקתות באי הגבול לאורך החוף הצפוני של קובה, דרך ניפוץ איים ברחבי הים הקאריבי, וברגע שהיא פנתה צפונה, היא הציתה פינוי יוצא דופן של מיליונים מפלורידה.

היועצים הרוחניים המתנדבים של קלירווטר, בחולצות הצהובות האופייניות שלהם, עמדו באומץ בגלים הראשונים וחסמו חלונות של חנויות של סוחרים במרכז העיר, ואחרי שהם ישבו והמתינו – כשסערה רחבה יותר מאשר המדינה עצמה חלפה ליד – הם הופיעו ככוח תגובה ראשון עם מים, דלק, מקלטים, עזרה ראשונה ומזון לאלפי אנשים ללא חשמל. לאחר מכן הם ניקו את שרידי ההוריקן אירמה – כרתו שאריות של עצים ואספו עשבי ים שחנקו כל סנטימטר של נתיב הסערה, מנייפלס ועד לקו הגבול של המדינה.

ואז הגיעו ההוריקן מריה ורעידת האדמה במקסיקו – שהפכו את שנת 2017 לשנה העמוסה ביותר של היועצים הרוחניים המתנדבים!