SAMHÄLLET

Den sanna berättelsen om Scientology

L. Ron Hubbard

DEN SANNA BERÄTTELSEN om Scientology är enkel, kortfattad och rakt på sak. Den är snabbt berättad:

  1. En filosof utvecklade en filosofi om liv och död.
  2. Folk finner den intressant.
  3. Folk finner att den fungerar.
  4. Folk sprider den vidare till andra.
  5. Den växer.

När vi undersöker denna ytterst precisa och mycket kortfattade redogörelse, inser vi att det i vår civilisation måste finnas en del mycket störande element, för att någon ska tro något annat om Scientology.

Vi kan kalla dessa störande element för ”Köpmän i kaos”. Deras handelsvara är förvirring och upprördhet. Deras dagliga bröd åstadkommes genom att skapa kaos. Om kaoset skulle minska, skulle också deras inkomst göra det.

Politikern, journalisten, läkaren, läkemedelstillverkaren, militären och vapenfabrikanten, polisen och begravningsentreprenören, för att nämna de som toppar listan, göder sig enbart på ”den farliga omgivningen”. Till och med individer och familjemedlemmar kan vara Köpmän i kaos.

Att skriva om det enkla faktumet att en filosof har utvecklat en filosofi är inte tidningsnyheter och skulle inte störa omgivningen.

Det ligger i deras intresse att få omgivningen att verka så hotfull som möjligt, för endast då kan de göra förtjänster. Deras inkomster, makt och styrka växer i direkt proportion till hur hotfull de kan göra människornas miljö. Med detta hot kan de tvinga till sig inkomster och anslag, öka sina upplagor och få högre lön, utan att någon ifrågasätter det. Detta är Köpmän i kaos. Om de inte frambringade kaos och köpte och sålde det, tror de att de skulle bli fattiga.

Vi talar till exempel lite vagt om ”bra press”. Finns det någon sådan idag? Titta igenom en tidning! Finns det något bra på framsidan? Nej, snarare mord och ond, bråd död, oenigheter och katastrofer. Som om det inte vore illa nog, så gör man sensation av det för att få det att se ännu värre ut.

Detta är att kallblodigt fabricera en ”farlig omgivning”. Folk behöver inte dessa nyheter; och om de gjorde det, då behövde de fakta, inte uppståndelsen. Men om man slår en person tillräckligt hårt, då kan man få honom att lämna ifrån sig pengar. Detta är den grundläggande principen för utpressning. Det är på det viset som tidningar säljs. Slagkraften får dem att fastna.

En tidning måste innehålla kaos och förvirring. En ”nyhet” måste innehålla ”konflikt”, sägs det. Därför finns det ingen bra press. Det finns bara dålig press, vad det än gäller. Att längta efter ”bra press” är dåraktigt i ett samhälle där Köpmännen i kaos regerar.

Se vad man måste göra med den sanna berättelsen om Scientology, för att ”göra nyheter” av den enligt den moderna pressens normer. Man måste skjuta in konflikter där det inte finns några. Så tidningarna måste fantisera ihop konflikter och upprörande uppgifter.

Låt oss ta den första raden. Hur kan man göra en konflikt av den? ”1. En filosof utvecklar en filosofi om liv och död.”

Här måste Köpmannen i kaos inskjuta en av flera möjliga konflikter: Han är inte en filosof, måste de hävda. De vågar inte riktigt säga att det inte är en filosofi. Men de kan svärta ner och fortsätter i det oändliga eftersom deras syfte tvingar dem till det i en strävan att nedvärdera identiteten hos den person som utvecklade filosofin.

I själva verket hade den man som utvecklade filosofin mycket goda kunskaper i akademiska ämnen och humaniora. Förmodligen var han bättre insatt i formell filosofi än lärarna i ämnet vid universitet. Aldrig i mannaminne har en enda man lagt ner så otroligt många timmar på studier och forskning, men detta anses inte ha något nyhetsvärde. Att skriva om det enkla faktumet att en filosof har utvecklat en filosofi är inte tidningsnyheter och skulle inte störa omgivningen. Härav de utstuderat uppdiktade nyheterna om (1) ovan.

Det som hotar dem är den enkla berättelsen om Scientology. Ty det är den sanna berättelsen. Och bakom den, där den har skridit fram, ligger en lugnare omgivning, där en människa kan leva och må bättre. Om du inte tror på det, sluta då bara upp att läsa tidningar i två veckor och känn efter om du inte mår bättre.

Ta sedan den andra delen av den sanna berättelsen. ”Folk finner den intressant.” Det skulle vara mycket underligt om de inte gjorde det, eftersom alla ställer sig dessa frågor och söker efter svaren på sitt eget varande, och den grundläggande sanningen är observerbar i Scientologys slutsatser.

Men för att göra detta till ”nyheter” måste det göras störande. Folk utmålas som ”kidnappade” eller ”hypnotiserade” och ”släpade som ovilliga offer” till att läsa böckerna eller lyssna.

Köpmannen i kaos är väldigt noga med att utelämna (3). Detta är farlig mark för honom. ”Folk finner att den fungerar.” Pressen skulle aldrig så mycket som antyda att Scientology fungerar, och detta trots att tidningarna innerst inne inte tvivlar på att den faktiskt fungerar.

Det är därför det är farligt. Den bringar lugn i omgivningen. Så all tid som läggs ner på att övertyga pressen om att Scientology fungerar läggs ner på att göra en journalist upprörd.

När det gäller ”4. Folk sprider den vidare till andra”, känner sig pressen bedragen. Ingen får tro på något som de inte har läst i tidningen. Hur vågar folk sprida nyheter ryktesvägen? För att söka hindra folk från att lyssna måste Köpmannen i kaos alltså använda sådana ord som ”kult”. Därmed menas ”en sluten grupp”, trots att Scientology är den grupp på jorden som är mest öppen för alla och envar. De måste också angripa organisationerna och deras medlemmar, för att försöka hålla folk borta från Scientology.

När det gäller ”5. Den växer”, kommer vi till den egentliga invändningen.

När sanningen skrider framåt, dör lögnen. Slakten på lögner tar brödet ur munnen på en Köpman i kaos. Om han inte alldeles ohejdat får ljuga om hur dåligt allting är, tror han att han kommer att svälta.

Enligt Köpmannen i kaos får världen helt enkelt inte bli bättre. Om folk vore mindre upprörda, mindre nedslagna av sina omgivningar, skulle det inte bli några nya anslag till polisen och krigsmakten och stora raketer, och det skulle inte ges ens ett rött öre åt en skriande, sensationslysten press.

Så länge som politiker kliver högre upp genom skandaler, polisen får mer betalt för mer brott och läkarna blir fetare på mer sjukdom, så länge kommer det att finnas Köpmän i kaos. De får betalt för det.

Det som hotar dem är den enkla berättelsen om Scientology. Ty det är den sanna berättelsen. Och bakom den, där den har skridit fram, ligger en lugnare omgivning, där en människa kan leva och må bättre. Om du inte tror på det, sluta då bara upp att läsa tidningar i två veckor och känn efter om du inte mår bättre. Tänk om du fick alla sådana störningsmoment hanterade?

Det sorgliga är förstås att till och med Köpmän i kaos behöver oss, inte för att bli fetare utan helt enkelt för att själva kunna leva som varelser.

Den sanna berättelsen om Scientology är således enkel.

Och alltför sann för att läggas åt sidan.