גמילה מסמים

נרקונון מביא הצלחה לטייוואן

נרקונון טייוואן הוכר על-ידי נשיא טייוואן

הלחץ העצום להצליח דוחף תושבים רבים בטייוואן לסמים. נרקונון טייוואן מלמד אנשים על התמכרות ושיקם 165 מכורים לשעבר. הצלחתו של המרכז זכתה להכרה על-ידי נשיא טייוואן, משרד הפנים, ומשרד המשפטים. בוגר נרקונון, זהי-ווי, אומר "חשבתי שאין שום דרך חזרה למצב נורמלי ועכשיו אני יותר אני עצמי מאי פעם".