David Miscavige

Valóra váltja a koncepciót

Koncepció.” A szó egyik jelentése a szótár szerint „elgondolás, terv”. Egy másik meghatározás szerint „meglátás, elgondolás, ötlet”.

A határozott cselekvéssé átalakult koncepció nyilvánvaló lett az amerikai Dél szívében 2016. április 2‑án, amikor a Georgia állami Atlantában megnyíltak a kapuk. Ezután többdimenziós világszintű valósággá konszolidálódott május 28‑án a kaliforniai Hollywoodban, majd a haladást június 25‑én folytatta a floridai Clearwaterben. Ezután Magyarország következett, ahol Budapest lett a koncepció tanúja július 23‑án, csakúgy, ahogy Harlem is New Yorkban július 31‑én, dzsesszdallamok kíséretében. Megkerülve a bolygót, a koncepció az ausztráliai Sydney városában szeptember 4‑én materializálódott. Majd ismét megkerülte a bolygót, és az írországi Dublinba ért, október 15‑én.

Ezt a koncepciót elsőként a Szcientológia vallás alapítója, L. Ron Hubbard fogalmazta meg. Az optimális Szcientológia-egyházat olyan helyként jellemezte, „ahová az emberek azért jönnének, hogy elérjék a szabadságot, és ahol bizonyosak lennének abban, hogy el is fogják érni. […] Ránézhetnénk erre [az egyházra], és tudnánk, hogy ez az a hely, ahol megalapoznak egy új civilizációt a bolygó számára.”

Ezt a koncepciót egy másik ember, David Miscavige, a vallás egyházi vezetője valósítja meg. Irányítása alatt az egyház az utóbbi három évtized során L. Ron Hubbard koncepcióját határozott cselekvéssé alakította.

David Miscavige

Vegyünk egy másik szót: „terjeszkedés”. Ez a szótár szerint „az a cselekvés, történés, hogy valaki, valami terjeszkedik (működési körét, fennhatóságát stb. mind jobban kiterjeszti)”. Vegyük a két szó kombinációját – „koncepció + terjeszkedés” –, és ez a Szcientológia Egyház 2016‑os képlete. A koncepció, amelyet L. Ron Hubbard fogalmazott meg, valamint a vallás terjeszkedése, amelyet David Miscavige irányított, a 2016‑os évnek egy újabb szót kölcsönzött: „teljesítmény”.

A Szcientológia – amely az atomkorszak elején született – L. Ron Hubbard által kijelölt küldetése az volt, hogy biztosítsa az emberiség és a bolygó túlélését az ingatag és hanyatló kultúra ellenében. Zűrös jelenkorunkban a szcientológusokat az a cél hajtja, hogy a visszájára fordítsák az emberiség szorongatott helyzetét. Koncepció + terjeszkedés – ezekre az összetevőkre van szükség a sikerhez.

L. Ron Hubbard polihisztor volt, aki számos közlési forma felhasználásával tette közzé gondolatait. Az általa alapított vallásnak két elsődleges célja volt: minden embert megszabadítani a mentális és lelki láncoktól, amelyek rabszolgává teszik őket; és létrehozni egy új civilizációt, amely megtestesíti az így felszabadított, felvilágosult emberek legfőbb törekvéseit.

„Egy olyan civilizáció, ahol nincs őrültség – írta L. Ron Hubbard –, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.”

Az elmúlt hat évtizedben ezek a célok kitartóan megvalósultak, mert a koncepció + terjeszkedés volt a stratégia. A 2016‑os év hozzátett mindehhez, és követte az előző évek példáját, amikor új egyházak nyíltak – beleértve a vallás nemzetközi katedrálisának, a Flag Épületnek a 2013‑as felavatását Clearwaterben – egyre gyorsuló tempóban. Ezek az új egyházi szervezetek kibővítették a vallás jól ismert és nagy hatású humanitárius programjait: az emberi jogok védelmét; a ragadozó lelkű pszichiátria rombolása elleni küzdelmet; az igazság oktatását a kábítószerekről és a függőségről; önkéntes lelkészi csapatok kiküldését, hogy világszerte enyhítsék a szenvedést; elítéltek termelékeny polgárokká alakítását; és egész népességek inspirálását józan észen alapuló erkölcsi és etikai útjelzők megismertetésével.

Mindegyik új egyházi szervezet új missziókat karolt fel, amelyek aztán maguk is teljes körű szolgáltatásokat nyújtó egyházi szervezetté válnak.

Fogalmazzunk másképp: koncepció + terjeszkedés = felemelt emberiség.

Ezt semmi sem példázza jobban, mint aminek május 28‑án lehettünk tanúi Hollywoodban. Egy 1912‑es patinás filmstúdió újra megnyílt Scientology Media Productions (SMP) név alatt. Ez a technológia és a restauráció bámulatos egyesülése – az egyház központja a tévé‑ és rádióműsorokhoz, az internetes és magazinbeli publikációkhoz, különleges rendezvényekhez és sok minden máshoz. De mindez még csak el sem kezdi leírni a „miértjét”. Amint azt David Miscavige megerősítette a megnyitóünnepség 10 000 résztvevője előtt, az SMP a Szcientológia hangja. A vallás reményt jelentő üzenetét fogja sugározni, posztolni, műholdra lőni és nyomtatásban kiadni. „A saját történetünket fogjuk írni – jelentette ki David Miscavige –, mint még egy vallás sem tette soha a történelem során.”

Az SMP jelentette az utolsó elemet az átfogó tervben, hogy a világ megismerhesse a Szcientológiát. Az utóbbi években a Bridge Publications kiadó Los Angelesben és a New Era Publications kiadó Dániában megállás nélkül üzemeltették a digitális nyomdagépeiket, hogy L. Ron Hubbard műveit a bolygó minden szegletébe eljuttassák. Eközben az egyház Terjesztési Központja Los Angelesben azokat az anyagokat biztosítja, amelyek döntő fontossággal bírnak a Szcientológia számos humanitárius programja számára. Az SMP most hozzáteszi az egyház már meglévő médiacsatornáihoz a műsorszórást, az online és magazinbeli publikációkat.

L. Ron Hubbard koncepciója a Szcientológia egyházi szervezetekről magában foglalt egy esztétikai aspektust is, az épületek pedig, amelyek megvalósításáról David Miscavige gondoskodott, lenyűgözőek. De az igazi cél nem a szépség volt. Az elképzelés az első mintán alapult – a Szcientológia kezdeti nemzetközi központján, mely L. Ron Hubbard otthonában volt az East Grinstead‑i Saint Hillben, Angliában.

Az Amerika elleni 2001. szeptember 11‑i terrortámadásokat követően David Miscavige egy „Ébresztőfelhívást” adott ki a vallás tagjainak. „Felelősségünk jóval tovább terjed, mint az azonnali segítség” a megtépázott New Yorknak, majd így folytatta: „Ez tényleg egy sürgős küldetés. Ne legyen kétségetek ezzel kapcsolatban. És egyetlen módja van annak, hogy elérjük ezt: ha […] több tízezer misszió és több ezer egyház létezik.”

Az ebben az „Ébresztőfelhívásban” megfogalmazott koncepció csak úgy válhat kézzelfogható valósággá, ha a Szcientológia továbbra is egyre gyorsabban növekszik, ahogy az 1954‑es megalapítása óta tette. Ebben a növekedésben döntő fontosságú szerepet játszott két, David Miscavige által irányított nagyszabású projekt. Az első ezek közül L. Ron Hubbard teljes hagyatékának – a Dianetika és Szcientológia anyagainak és felvett előadásainak – a hiánytalan helyreállítása volt. Ezzel párhuzamosan David Miscavige mélyre tekintő kutatást végzett az Alapító által megfogalmazott, egyházakra vonatkozó stratégia tekintetében: milyen létesítményekre van szüksége egy egyháznak ahhoz, hogy teljes mértékben megvalósíthassa a célját; a tervek hogyan járulnak hozzá a tagok vallási fejlődéséhez és szolgáltatásaihoz; hány munkatársra van szükség egy egyházban. Továbbá, hogy az egyes egyházak hogyan szolgálnak központként a környékük számára a humanitárius kampányok alkalmazása terén.

Az első ilyen mintaegyház a dél‑afrikai Johannesburgban nyílt meg 2003 novemberében. Ezeknek az egyházaknak a száma most már 55, és több tucat egyéb épület és létesítmény járul még hozzájuk, amelyek mind L. Ron Hubbard eredeti elképzeléseinek és David Miscavige irányításának tanúságai.

Ilyenek az egyház által szponzorált világi Narconon‑központok, amelyek a függőséget kezelik; a haladó szintű egyházak, ahol a szcientológusok elérhetik a lelki fejlődés legmagasabb szintjeit; az egyház számos társadalomjobbító kampányainak műveleti központjai; és irodaházak, ahol még több munkatárs szolgál egyre több szcientológust és a nagyközönséget.

2016‑ban új egyházakat fogadtak hatalmas ünnepséggel Atlanta, Harlem és Budapest városaiban.

Egy új, monumentális haladó szintű egyház Sydney külvárosában a terjeszkedés katalizátora Ausztráliában és az ázsiai csendes-óceáni térségben. Clearwaterben mérföldkő jelentőségű irodaépületek biztosítanak helyet az egyre több munkatársnak és egyházi tevékenységnek a Szcientológia szellemi fővárosában.

Az Országos Ügyek Irodája Dublinban a humanitárius programokat honosítja meg a smaragd szigeten.

Több mint 50 új egyház van a tervezőasztalon vagy felújítás alatt, és megnyitásuk a következő két évre van ütemezve, amiről David Miscavige azt mondta, hogy „konzervatív” becslés.

Koncepció + terjeszkedés = az emberiség túlél, egy nagyszerű kultúra virágzik és prosperál.