A számok nyelvén

Statisztikák

1 233 148 négyzetméter.

Adjuk ezt hozzá egy másik értékhez: 250 százalék.

Bár a Szcientológia Egyháznak a társadalomra kifejtett hatását nem lehet egy mérőrúddal felbecsülni, a fizikai területét lehet. A Szcientológia-egyházak, adminisztratív irodák és az egyház által támogatott humanitárius programok központjainak alapterülete elérte az első számot. És ez valóban egy 250 százalékos ugrást jelent az alig több, mint egy évtizeddel ezelőtti értékhez képest.

Abban az időben az egyház egy sokoldalú programot indított el, hogy új egyházakat és az egyház által finanszírozott központokat nyisson világszerte – létesítményeket, amelyek segítségével oly mértékben kiterjeszthető minden vallási szolgáltatás és humanitárius program, ami nemcsak utoléri, de felülkerekedik az egyre erősödő társadalmi válságon.

Ez egy merész és ambiciózus vállalkozás – némelyek még fantazmagóriának is vélik –, a program ennek ellenére folyamatos sikereket arat, ahogy a vallás évről évre egyre gyorsabban nő.


Szcientológia szellemi tanácsadás

2,4 millió órányi szellemi tanácsadás

2016 páratlan év volt a Szcientológia-tanácsadás, más néven auditálás szolgáltatása szempontjából, amelynek révén segítenek a tagoknak a szellemi tudatosság újonnan meglelt szintjeinek elérésében. A fő egyházak világszerte – 145 szervezet, amelyek a saját területük vezető egyházaként szolgálnak – több mint 2,4 millió óra auditálást szolgáltattak az elmúlt év során, ami 170 százalékos növekedést jelentett.

„A szcientológusok olyanoknak segítenek, akiket soha nem láttak, akikkel talán soha nem találkoznak, és kiknek nevét soha nem fogják megtudni.”

Johnny Ray Youngblood, országosan elismert tiszteletes és a New York‑i Piszga-hegy Baptista Egyház vezető lelkésze

1 új Szcientológia-csoport nyílt mindennap

Az egyház tagjai több mint 350 új csoportot indítottak az elmúlt évben, hogy eljuttassák helyi közösségeiknek a Dianetika és a Szcientológia bölcsességét és szolgáltatásait.


184 ország: Afganisztántól Zimbabwéig

Összesen ennyi országban működtek Szcientológia-egyházak, csoportok és az egyház által finanszírozott programok és tevékenységek 2016‑ban.


2016‑ban nyolcszoros növekedés mutatkozott a Szcientológia szellemi tanácsadás és képzés haladó szintjeire lépő szcientológusok számában.


Mindennap 1 120 132 fő ismerte meg az emberi jogait

Mindennap 1 120 132 fő ismerte meg az emberi jogait

az egyház által támogatott Együtt az Emberi Jogokért programon és annak társprogramján, a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetén keresztül. Ez a program a legkiterjedtebb kezdeményezés a világon a maga nemében. Célja, hogy a médián keresztül felhívja a figyelmet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, és oktatás útján megvalósítsa annak alapelveit.


Egy világméretű hálózat 1,5 millió önkéntessel

Egy világméretű hálózat 1,5 millió önkéntessel

A Szcientológia-egyházak és tagjaik kilenc nemzetközi humanitárius kezdeményezést támogatnak, valamint számtalan helyi közösségi programot: a korrepetálástól kezdve az idősek segítésén át a városfejlesztésig. Ezek a kezdeményezések 2016‑ra egy több mint 1,5 millió önkéntest számláló világméretű hálózattá terjedtek ki, amely azon dolgozik, hogy drogmentes iskolákat és környezetet, békés és bűnözéstől mentes környékeket, írni-olvasni tudó és rátermett fiatalokat teremtsen, és valósággá tegye az emberi jogokat mindenki számára.


50 000 iskola, csoport és szervezet használja az egyház által finanszírozott „Az igazság a drogokról” oktatási programot.

50 000

iskola, csoport és szervezet használja az egyház által finanszírozott „Az igazság a drogokról” oktatási programot.


Mindennap 68 570 fő fedezte fel az igazságot a drogokról

Mindennap 68 570 fő fedezte fel az igazságot a drogokról

a Szcientológia Egyház által finanszírozott Az igazság a drogokról nemzetközi szintű kampányon keresztül, amely a legnagyobb nemkormányzati drogfelvilágosító program a világon. A kampány audiovizuális és nyomtatott anyagai – amelyeket nagyrészt korábbi használók és volt drogfüggők írtak és mutatnak be – képessé teszik a fiatalokat arra, hogy önállóan tájékozott döntést hozzanak a drogokról.

„Hálásak vagyunk a Drogmentes Világért Alapítvány által rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokért és támogatásért; más ifjúsági programokat is arra ösztönzünk, hogy használják ezeket a hatékony anyagokat. Köszönjük a Szcientológia Egyháznak, hogy elegendő támogatást biztosít az alapítvány számára ahhoz, hogy elkészítse és terjessze ezeket az anyagokat.”

Valerie Lord, a Hollywoodi Rendőri Tevékenységi Liga ügyvezető igazgatója

Partnerkapcsolat kialakítása 89 929 csoporttal és egyénnel

A Szcientológia-egyházak és az általuk finanszírozott társadalomjobbító és humanitárius szervezetek közel 90 000 csoporttal, kormányszervvel, pedagógussal és polgári vezetővel dolgoznak együtt, hogy a társadalmi problémákra adott megoldásokkal segítsék közösségeiket.

  • Humanitárius szervezetek
  • Társadalmi és polgári csoportok
  • Iskolák, egyetemek és tanárok
  • Vallási szervezetek
  • Emberi jogi szervezetek
  • Kormányhivatalok

39 drogrehabilitációs központ

39 drogrehabilitációs központ

A drog‑ és alkoholfüggőség globális probléma, amely globális szintű megoldást kíván. Ennek elérésén munkálkodott a Narconon-központok hálózata 2016‑ban Amerikában, Európában, Ázsiában és a Közel‑Keleten. A Narconon egyedülálló program, amely L. Ron Hubbard felfedezéseire épül, és segít a kábítószer-élvezőknek legyőzni függőségüket és elindulni a hosszú távú sikerhez vezető úton. 2015 vége felé a program terjeszkedését biztosító új kontinentális Narconon képzési központok nyíltak Latin-Amerikában, az Egyesült Királyságban és az európai kontinensen.


Szcientológia önkéntes lelkészek a világ 1293 városában

Szcientológia önkéntes lelkészek a világ 1293 városában

nyújtanak segítséget kisebb és nagyobb bajokra. Az egyik legnagyobb független nemzetközi katasztrófakezelő csoportként az önkéntes lelkészek számos eszköz bevetésével segítenek másoknak az élet gyakorlatilag bármely területének javításában.


Narconon-logó

2,1 millió tanuló

Az Alkalmazott Oktatástan egy bolygószintű, felekezettől független oktatási hálózat, amely L. Ron Hubbard felfedezéseit használja. 2016‑ban 2,1 millió tanulónak segítettek javítani a tanulmányi eredményeit.


Narconon-logó

Egy fő 2 óránként

A világ Narconon-központjaiból ennyi drogmentes végzett került ki az elmúlt év során.


114 nyelven

Az út a boldogsághoz című, L. Ron Hubbard által írt ésszerű útikalauz a jobb élethez már 114 nyelven forog közkézen.

Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító
Az út a boldogsághoz borító