Hangok az emberiségért

Scientology Network

Hangok az emberiségért

Az egész világon találunk olyanokat, akik humanitárius ügyeket karolnak fel, hallatják a hangjukat, és lépéseket tesznek egy jobb világ létrehozásáért.

Ahhoz, hogy igazi változást érjünk el a világban, néha csupán annyira van szükség, hogy egyetlen egyén hajlandó legyen kiállni, és az ügy szószólójává válni.

A Scientologistok mindig is hittek abban, hogy a legnagyobb jog, amely az embernek megadatik, a mások segítésére való jog. De e hitükben nincsenek egyedül. Az Egyház kiterjedt társadalomjobbító és humanitárius kampányai – a drogfelvilágosítás, az írni-olvasni tudás, az erkölcsök, az emberi jogok védelme stb. területén – a bolygó minden szegletébe eljutottak már, de e kampányok támogató anyagait nem csupán Scientologistok használják. Valójában számos önkéntes, akik többféle vallás követői – vagy egyszerűen aggódó egyének, akik felismerték a fontosságát, hogy részt vegyenek a munkában –, használta már L. Ron Hubbard füzeteit és egyéb anyagait, hogy segítsen.

Voices for Humanity (Hangok az emberiségért) című, félórás részekből álló Scientology Network-sorozatban a nézők az egész bolygót bejárják, és olyan emberekkel találkoznak, akik hajlandók kiállni, és küzdeni az igazságtalanság ellen, gyerekeket oktatni a drogok veszélyeire, segítséget nyújtani katasztrófák esetén vagy valamilyen más módon segíteni embertársaiknak.

Minden rész egy-egy ilyen egyént mutat be, és a segítő munkát, amelyet végez. Néhányan közülük: egy kaliforniai nő személyes hadjárata, hogy a világon mindenfelé az ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát oktassa a gyerekeknek; egy korábbi drogfüggő, aki oktatás segítségével változtatott az életén, és most dél-afrikai közösségét a drogok által okozott rombolásról és károkról világosítja fel; és egy testvérpár Kolumbiából, akik megelégelték a kormányuk és a lázadók közötti állandó harcot és erőszakot, és olyan stratégiát dolgoztak ki az emberi jogok megvédésére, amelyben mindkét oldal képes volt egyetérteni.

Egy másik történet egy lelkészt mutat be Los Angeles South Central körzetéből, aki motorra pattanva összefogta a háborúzó bandákat, és „békemotorozásaival” arra biztatta őket, hogy hagyjanak fel a bűnözéssel és az erőszakkal, amiből mára egy egész országra kiterjedő kampány kerekedett. A sorozat bemutat egy New York-i nőt is, aki belefáradt abba, hogy tanúja legyen, ahogy társai a drogfogyasztás áldozatává válnak, és ma egy olyan programot vezet, amely belvárosi iskolásokat világosít fel az igazságról a drogokkal kapcsolatban. Más epizódok bemutatnak egy floridai nőt, aki a nagy hatalmú pszichiátriai és gyógyszeriparral száll harcba, illetve egy nigériai emberi jogi aktivistát, aki egész országát beutazva iskolásoktól rendőrkapitányokig mindenkit felvilágosít az őket megillető emberi jogokról.

A műsor nyomon követi az Egyház önkéntes lelkészeinek munkáját is, akik közül nem mind Scientologist, de mindannyian elég erős humanitárius elkötelezettséget éreznek magukban ahhoz, hogy amikor csak természeti katasztrófákra kell reagálni, félretegyék saját életüket, bárhol és bármikor van is szükség a segítségre.

Hittől függetlenül, mások segítése az emberek legnagyszerűbb joga. Néha csupán egyetlen hangra van szükség, hogy a világot emlékeztessük erre. Hallgassa meg őket a Voices for Humanity sorozatában!


HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT

EPIZÓD: REMÉNY A VILÁG TETEJÉN

Pusztító földrengés Nepálban
A Scientology önkéntes lelkészek Nepálban segítenek
Binod Sarma hihetetlen katasztrófakezelő csapatot szervezett

Egy pusztító földrengést követően Nepálban Binod Sarma Scientology önkéntes lelkész hihetetlen katasztrófakezelési programot szervezett, és elit mentőmunkásokból és önkéntesekből álló csapatot vezetett harcba, hogy életeket mentsenek.


HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT

EPIZÓD: BANDÁK DENVER UTCÁIN

Leon Kelly
Leon Kelly
Leon Kelly

Gyerekeknek és a legkeményebb bandatagoknak bemutatva L. Ron Hubbard józan észen alapuló erkölcsi szabályrendszerét, Az út a boldogsághoz-t, Leon Kelly lelkész harcba száll a coloradói Denverben tapasztalható bandaproblémákkal, és átformálja az emberek életét és egész közösségét.


HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT

EPIZÓD: KOLUMBIA A BÉKE ÚTJÁN

Sandra és Felipe Poveda A terepen
A terepen Forgatócsoport örökítette meg a Poveda testvérek találkozóját a kolumbiai fegyveres erőkkel a harctéren, ahol az emberi jogok védelmének fontosságát hangsúlyozták.

Egy testvérpár összefog, hogy segítsen véget vetni a sok éves erőszaknak a kormányuk és a lázadók között a háború sújtotta Kolumbiában. Felipe és Sandra Poveda kidolgoznak egy az emberi jogok védelmére alapozott stratégiát, amely a harc mindkét oldalán támogatókra talál.

Sandra és Felipe Poveda
Sandra és Felipe Poveda

HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT

EPIZÓD: FELHÍVNI A FIGYELMET AZ EMBERI JOGOKRA

Mary Shuttleworth
Mary Shuttleworth
Mary Shuttleworth

Dr. Mary Shuttleworth gyerekként megtapasztalhatta a mindent eluraló emberi jogi visszaéléseket az apartheid alatti Dél-Afrikában. Ez motiválta arra, hogy megalapítsa a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetét. A projekt révén az egész világot bejárta, és több mint 800 000 kilométert utazott, hogy a fiatalokat az emberi jogok megvédésének fontosságára oktassa. Világ körüli éves felvilágosító útja olyan helyekre is elér, ahol az e jogokkal kapcsolatos megértés minimális, és a körút során nemzetközi emberi jogi aktivistákat is elismer.


HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT

EPIZÓD: BÉKE AZ UTCÁKON

Békemotorozás
Békemotorozás
Békemotorozás

Tony Muhammad lelkész azért emelte fel hangját, és arra használta a vallásközi együttműködés hatékonyságába vetett hitét a Scientology humanitárius programjai felhasználásával, hogy segítsen békét hozni az egymással háborúban álló bandák között Los Angeles South Central körzetében. Motoros gyűléseket kezdeményezett, amelyeket békemotorozásnak nevezett el, és ezek országszerte számos városra voltak ösztönző hatással. Küldetése egy egész békemozgalom kiépítése.