Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

Küzdelem a nemzeti drogproblémával
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

Mi a Szcientológia gyakorlata?


Egy enciklopédia jellegû referencia mû, a Mi a Szcientológia? válaszolja ezt meg, és még több száz más kérdést is a Szcientológia vallással kapcsolatban.

A Szcientológia: Egy mai vallás elmélete és gyakorlata címû referencia mû más nézõpontból, de ugyanúgy megválaszolja a kérdéseket. Olyan nemzetközileg is elismert valláskutató tudósok véleményét tartalmazza, akik a Szcientológiát mélyebben is tanulmányozták.

A fent említett második könyvbõl álljon itt két részlet a Szcientológia vallás két nagy fontosságú gyakorlatáról. Az egyik az úgynevezett auditálás – szellemi tanácsadás –, amely a latin audire szóból származik, és azt jelenti: „meghallgatni”. A másik az auditálás eljárásaira való képzés, amely nemcsak a másoknak való tanácsadásra vonatkozik, hanem magára az életre is.

Régis Dericquebourg, a III. Lille-i Vallási Egyetem Szociológia Tanszékének professzora 1972 óta a kisebbségi vallások tanulmányozásának szenteli életét. Ezt a projektet úgy kezdte, hogy megfigyelõként 3 évet töltött el a Jehova Tanúinál.

„Az elsõdleges Szcientológia vallásgyakorlat auditálás néven ismert. A szcientológusok számára az auditálás egy szisztematikus spirituális ösvény. Mi is ez valójában?


A Szcientológia vallási képzés (fent) és személyes szellemi tanácsadás (balra) a vallás központi gyakorlatai. A tanácsadás – szaknevén auditálás – folyamán a lelkész egy elektro-pszichométer nevû mûszert használ segítendõ a hívõnek pontosan megtalálni a mentális gyötrelem területeit.

Az auditálás lehetõvé teszi, hogy az egyén a jelen életben és az elmúlt életek során – az ún. idõnyomon – átélt összes eseménynek újra a birtokába kerüljön. A legfontosabb fellelhetõ események a traumatikus események, melyek egy bizonyos mennyiségû energiát vonnak el, ami a cselekvés és az értelmes gondolkodás leblokkolásával csökkenti a befogadóképességet. Ezen események felidézése és ismételt átélésük felszabadítja az incidenshez kapcsolódó energiát, amely ily módon hozzáférhetõvé válik. Ez kellemes közérzetet okoz. Ezenfelül a múltbeli incidensek tekinthetõk a fizikai vagy pszichikai betegségek forrásainak. Ezek felismerése és az a munka, melyet az auditált személy ennek során végez, nagy valószínûséggel törli õket. [...]

Az auditálás révén a thetán (a lélek, maga a szellemi lény – a szerk.) megbizonyosodik a saját halhatatlanságáról, és képes spirituálisan növekedni. Az auditálás révén az ember jobban megérti a saját lelkiségét és a Legfelsõbb Lénnyel való kapcsolatát. Ezen felül az auditálás jobb megértést és képességet biztosít az ember számára mind a 8 mozgatóerõt illetõen. [...]

A Szcientológia vallás oktatás módszere igazodik a legtöbb oktatási rendszerben használatos módszerekhez: ezek leckék, elõadások, gyakorlatok. A Szcientológia doktrínáiról melyeket a hívõk is elsajátítanak: a tagok úgy gondolják, hogy átgondolt, racionális (mint egyfajta tudományos bizonyíték, koncepciókkal, hipotézisekkel és axiómákkal) és tudományos (vaskos kötetekbõl álló gyûjtemény dokumentálja L. Ron Hubbard felfedezéseit a különféle tapasztalataival, hibáival, problémáival és eredményeivel együtt). A rendszer azt is lehetõvé teszi, hogy minden személy olyan technikákat sajátítson el, melyeket egy elõrelátható eredményekkel kecsegtetõ, világos rendszernek megfelelõen azonnal képesek átültetni a gyakorlatba. Ez az oktatási típus formáját tekintve hasonló ahhoz az oktatáshoz, melyben a szcientológusok a korábbi iskolai vagy egyetemi rendszereken belül részesültek.”

Fumio Szavada, a Jui-itszu Sinto titkok nyolcadik õrzõje.

A Szcientológia központi gyakorlatát auditálásnak nevezzük, a latin audire szóból, amely meghallgatást jelent. Az auditor („valaki, aki meghallgat”) által feltett kérdésekre válaszoló személy a maga számára a szellem és a lélek magasabb rendû állapotát, valamint a testi pszichoszomatikus bajok gyógyulását teremti meg. Ez nagyon gyakori néhány újabb, a Jui-itszu Sinto ágból származó sintó vallásnál is, melyek eredete Japánban az 1400-as évekre nyúlik vissza.

A Szcientológia gondolata Hubbard úr korai kutatásával vette kezdetét az 1930-as években, és ez megegyezik azzal az idõponttal, amikor az újabb sintó vallások az alkalmazható vallási gyakorlat eszközeit keresték a lélek gyógyításához. Az auditálás 1950-ben az USA-ban kezdõdött, amikor kiadták a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya címû könyvet. Ebben a könyvben Hubbard úr körvonalazza, hogy az ember hogyan érheti el a Clearnek nevezett állapotot – vagyis azt, hogy megszabaduljon az úgynevezett reaktív elmétõl. Ez a buddhizmusban a „Szatori”, sõt inkább a „Naikan” állapotához hasonlítható. Némely sintó vallásban a személy egy tanító irányításával meditál a gyerekkori élményein vagy a múltbeli életein, hogy ezzel megismerje mostani állapotát. Az auditálás, amely szintén az embernek a múltjáról való elmélkedéseként írható le – legyen szó a gyerekkorról vagy az elmúlt életekrõl –, ugyancsak ugyanezt a véleményt és megértést alakíthatja ki az ember jelenlegi életkörülményeirõl.

Az auditálás lebonyolításának módját az a személy sajátítja el, aki az Akadémiának nevezett Szcientológia tanulótermekben tanul. Ott egy felügyelõ irányításával a diák elolvassa és begyakorolja az auditálás technikáit.

Az auditálás az a gyakorlat, amelynek révén ez a képzett auditor olyan személlyel, aki még nem Clear, megválaszoltat a múltjára vonatkozó kérdéseket. Az auditálásban részesülõ személyt „preclear”-nek nevezzük, mivel õ még nem Clear. Miután a preclear válaszol az auditor által feltett kérdésekre, stressztõl való mentesülést, jobbulást és lelki nyugalmat, valamint általános szellemi jólétet tapasztal.

Az a képzési idõ, amíg az ember szakavatott auditorrá válik, váltakozó, néhány hónaptól évekig is eltarthat az elõmenetel és a pontosság azon szintjétõl függõen, amelyet az auditor el akar érni.

MI A SZCIENTOLÓGIA?


Vallási vezetõk, kormánytisztviselõk és a média tagjai részére tiszteletpéldányok állnak rendelkezésre.
A szcientológusok azok az emberek, akik tudták, hogy az élet lehetne jobb is. õk képesek voltak a saját fejükkel gondolkodni. Amikor megállapították, hogy a Szcientológia felismerte az ember szellemi valóját, és ez a felismerés mindenkit hozzásegít ahhoz, hogy valóban tudja, hogy ki és mi is valójában, akkor elhatározták, hogy ezt tüzetesebben megvizsgálják. És ez az, amiért 147 országban oly sok millió ember – akik az élet különbözõ területein dolgoznak – szcientológusok napjainkban. Most már – az élet rejtélyeire adott válaszokkal felfegyverkezve – vannak igazi megoldásaik. Mûködõképes eljárásaik az élet jobbá tételére. Mintha õk mindig is tudták volna, hogy ez megtehetõ. De ezt ne fogadja el tényként. Olvassa el maga! A Mi a Szcientológia? címû könyvet, a Szcientológia enciklopédikus referenciakönyvét az alábbi címen rendelheti meg:

Szcientológia Egyház Budapest 1399, Bp., Pf. 701/215
Ára: 8500 FtElõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.