Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

Venezuelas regering erkänner Scientologi-kyrkan

[Venezuela]

Den 1 februari 1999 registrerades Scientologi-kyrkan officiellt av justitiedepartementet i Venezuela som en erkänd religion.

Fastän kyrkan har existerat i Venezuela i många år har regeringens handlande tolkats som en positiv trend gentemot religionsfrihet. Venezuela har som ett traditionellt romersktkatolskt land inte erkänt icke-kristna religioner. För att bedöma Scientologi-kyrkans ansökan om registrering var justitieministern först tvungen att fullfölja en pågående översyn av interna regler och anvisningar.

Samma dag som Scientologi-kyrkans erkännande kungjordes publicerade följaktligen Ministeriet även ett direktiv som betonade respekten för religiös mångfald.

Förutom att undersöka kyrkans doktriner och utövningar bekräftade också Ministeriet det omfattande arbetet i samhällets tjänst som utfördes av frivilliga scientologer i Venezuela och andra latinamerikanska länder.

Scientologer i Venezuela ger omfattande drogundervisning och har rehabiliteringsprogram lika väl som läsundervisning för unga människor och de har ofta understött hjälparbetet i samband med naturkatastrofer.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation