Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

Om Vägen till Lycka
 

  D
etta är kanske den första samling ickereligiösa moralregler byggda på helt sunt förnuft. Vägen till Lycka av L. Ron Hubbard är ett häfte som innehåller 21 levnadsregler för förbättrad moral i dagens värld.

     På gräsrotsnivå har häftet mötts av ett behov i hela världen och reglerna används av tiotals miljoner runtom i världen, av män, kvinnor och barn från alla samhällsklasser - poliser i Moskva, livstidsfångar i San Quentin, skolbarn i Zimbabwe och Beverly Hills, statsöverhuvuden etc. De berör vars och ens liv, var man än befinner sig.

     I Vägen till Lycka finns en detaljerad beskrivning av varje regel, även hur den verkar, och hur man använder den i livet. De 21 reglerna är:

     1. Sköt om dig

     2. Var måttlig

     3. Var inte promiskuös

     4. Älska och hjälp barn

     5. Hedra och hjälp dina föräldrar

     6. Föregå med gott exempel

     7. Eftersträva att leva i sanning

     8. Mörda inte

     9. Gör inget olagligt

     10. Stöd en regering som är till för hela folket

     11. Skada inte goda människor som hjälper andra

     12. Skydda och förbättra din miljö

     13. Stjäl inte

     14. Var värdig förtroende

     15. Fullgör dina förpliktelser

     16. Var flitig

     17. Var kompetent

     18. Respektera andras religiösa övertygelser

     19. Försök att inte göra sådant mot andra som du inte vill att de gjorde mot dig

     20. Försök behandla andra på samma sätt som du skulle vilja att de behandlade dig

     21. Var aktiv och framgångsrik

     Över 50 miljoner häften är i cirkulation i världen. Vägen till Lycka är ett verktyg som är till hjälp för vem som helst som vill leva ett bättre, lyckligare liv.

     För ett eget exemplar skriv till Scientologi-kyrkan i Stockholm, Götgatan 105, 116 62 Stockholm

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation