Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

HISTORISKT BRÖLLOP ÖVER NATIONELLA GRÄNSER.Bröllop mellan de danska scientologerna Poul Erik Christianssson och Grethe Berig vid foten av Öresundsbron i Malmö

Lördagen 1 juli 2000 var ett historiskt datum. Öresundsbron hade invigts. Sverige var nu för alltid förenat med Danmark och Europas längsta bro var ett faktum. Allt hade firats med pompa och ståt. De kungliga familjerna hälsade varandra mitt på brospannet av cement och stål samtidigt som alla närvarande jublade. Bron gjorde det möjligt att sträcka sig ut, att färdas fritt och förena sig med andra.

För några danska medborgare stod bron som symbol för något mer.

När Scientologi-kyrkan i Sverige fick vigselrätt den 4 april 2000 uppstod möjligheten för danska scientologer att bli lagligt vigda enligt sina egna ceremonier. Eftersom en bro är symbolen för vägen mot total andlig frihet i Scientologin passade det utmärkt att resa över Öresundsbron för att vigas i sin egen kyrka.

Den stadiga strömmen av danska par som kom till Sverige för att vigas - enligt en överenskommelse från 1931 mellan de nordiska länderna gäller lagliga vigslar dem emellan - var därmed välkomnad.

Den vackra Sibbarpsparken med bron i bakgrunden har hittills varit platsen för vigselceremonierna för de flesta danska paren. De första vigslarna skedde den 5 augusti mellan Poul Erik Kristiansen och Grethe Berig samt Thomas Goldenitz och Christiane Bongard med pastor Gun Lanciai från Stockholm som vigselförrättare. Helgen därpå kom Thomas Vater och Majbritt Schaumburg över bron för att vigas av pastor Lanciai, som också talade med media från både Danmark och Sverige som kommit för att bevittna dessa historiska dansk/svenska bröllop.

På skeppet FREEWINDS sammanvigdes Tommy Arnesen och Anette Israelsson i de västindiska öarna.

”Jag är väldigt stolt att få förrätta dessa ceremonier. Sverige är ett fint föredöme när det gäller mänskliga rättigheter och religionsfrihet,” sade pastor Lanciai. ”Naturligtvis skulle jag vilja se att Danmark fick sin vigselrätt, men under tiden hjälper vi mer än gärna våra grannar på andra sidan bron.”

Jan Andersson, pastor i Göteborg, har också vigt ett danskt par i Göteborg.

Även svenska scientologer går till altaret för att vigas enligt Scientologins ceremonier. Pastorerna i Stockholm och Göteborg får mer och mer att göra. Pastor Gun Lanciai reste t o m till de vackra Västindiska öarna tidigt på hösten för att viga det svenska paret Anette Israelsson och Tommy Arnesen ombord på Freewinds - ett fartyg enbart för scientologer där man arrangerar kurser, konferenser m.m. Paret ville bli vigda i en romantisk omgivning för att få ett minne för livet.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.