Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

BEGRIP VAN MENSENRECHTEN VOOR MEER RESPECT EN VEILIGHEID


Campagne om meer bewustzijn van mensenrechten te kweken


Door middel van informatiecampagnes wordt meer bekendheid gegeven aan de mensenrechten, in het bijzonder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Ondanks alle verschillende meningen die geuit zijn door de diverse politici, de afgelopen tijd, lijken we het met elkaar over één ding eens te zijn: de normen en waarden moeten meer aandacht krijgen. Respect voor elkaar, ook al heeft de ander een afwijkende mening, andere cultuur, andere godsdienst, hoort altijd de boventoon te voeren.

Met als uitgangspunt dat een veiliger samenleving, waarin men de ander respecteert, is gestoeld op een breed bewustzijn van de mensenrechten, start de Scientology kerk een nieuwe internationale campagne om de mensenrechten meer bekendheid te geven.

Wat zijn mensenrechten?

Je zou de mensenrechten het best kunnen omschrijven als de onvervreemdbare rechten die een mens, als moreel rationeel wezen, bezit. De mensenrechten zijn gebaseerd op het principe van respect voor het individu en zijn overtuigingen.

“De fundamentele mensenrechten vormen een hoeksteen voor iedere beschaafde gemeenschap en de vrijheid van godsdienst is zeker een van de meest belangrijke daarvan. Hoe meer we hier allen van doordrongen zijn en hoe meer we deze principes toepassen op ons leven van alledag, hoe beter de wereld uiteindelijk wordt. Door de jaren die ik heb mogen werken voor drie verschillende pausen heb ik kunnen waarnemen dat tolerantie, begrip en dialoog tussen alle religies – oude en nieuwe, kleine en grote – essentieel zijn voor een vreedzame en vrije gemeenschap.”

- Prof. dr. U. Alfonso, Gregorius Universiteit Rome (1)

“Als de rechten van mensen worden geschonden, zullen zij de wrok die zij daarover voelen vertalen in geweld als zij niet weten hoe zij dat onrecht moeten oplossen”, zegt Leisa Goodman, hoofd afdeling mensenrechten van de internationale Scientology kerk. “Als mensen de mensenrechten volledig begrijpen en zien dat deze gebaseerd zijn op respect voor anderen, zullen ze niet de noodzaak hebben om tot geweld over te gaan en zullen ze het conflict eerder vredelievend proberen op te lossen. Wat we willen bereiken is dat meer mensen op deze wijze kunnen werken aan een veiliger samenleving.”


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is mede tot stand gekomen door de inspanningen van ‘first lady’ mevrouw Roosevelt (boven) in 1948.
De campagne is vooral gericht op het meer bekend maken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze Verklaring is in 1948 door de Verenigde Naties opgesteld om een nieuwe oorlog te voorkomen. Het is de meest omvattende mensenrechtenverklaring ooit geschreven. De dertig artikelen leggen de basis voor een democratische maatschappij waarin de individu wordt gerespecteerd, ongeacht ras, geslacht, godsdienst. In haar eerdere campagnes is de Scientology kerk gebleken dat veel mensen weinig of geen kennis hebben van deze Verklaring.

Om deze rechten meer algemeen bekend te maken, geeft de Scientology kerk een tweetal boekjes uit, in vijftien talen waaronder Nederlands, één voor volwassenen (Gids voor een veiliger samenleving) en één voor kinderen (Wat zijn mensenrechten?).

De ‘Gids voor een veiliger samenleving’ is bedoeld om meer vertrouwd te raken met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het geeft de historische achtergrond van de Verklaring weer, een korte uitleg van de artikelen, de volledige tekst van de Verklaring en eenvoudige manieren hoe je enkele van deze artikelen in je leven kunt toepassen.

’Wat zijn mensenrechten?’, geschreven door Youth for Human Rights International, geeft de Verklaring zodanig weer dat zij makkelijk begrepen kan worden door kinderen.

Een serie billboards moet de boodschap versterken.

De afgelopen jaren heeft de Scientology kerk vele marathons, marsen, conferenties e.d. gehouden om de Universele Verklaring te promoten. Met deze nieuwe campagne hoopt zij een nog breder publiek te bereiken om zo nog meer te werken aan een samenleving waarin respect voor de ander een grotere plaats heeft.

(1) Prof. dr. U. Alfonso, Gregorius Universiteit Rome, Herstel en bescherming van vrijheid van religie, uitg. European Human Rights Office of the Church of Scientology, Brussel

Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.