Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

“DE MYTHE ROND ADHD

Hersenstichting past advertenties over ADHD aan na uitspraak Reclame Code Commissiefoto: Hollandse Hoogte
Het aantal keer dat de diagnose ADHD is gesteld is de laatste jaren enorm toege-nomen. In Nederland heeft nu ruim 2% van de schoolgaande jeugd het etiket ‘ADHD’ opgeplakt gekregen. In de Verenigde Staten is dit al meer dan 15%.

Deze kinderen wordt meestal een amfetamine-achtig medicijn voorgeschreven. De bijwerkingen hiervan kunnen alarmerend zijn. In de Verenigde Staten zijn al verschillende kinderen over-leden aan de gevolgen van de voorgeschreven stimulerende middelen. Tegen sommige bijwerkingen kan dan weer een ander medicijn worden voorgeschreven, bijvoorbeeld een slaapmiddel omdat het kind niet meer slapen kan. Op deze manier moeten kinderen vaak voor onbepaalde tijd meerdere middelen slikken.

Vanwege het sterk toegenomen aantal diagnoses ADHD heeft zelfs de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa aandacht besteed aan dit thema, in mei 2002, en een aantal aanbevelingen gedaan om het aantal kinderen wat een als amfetamine werkende medicijn krijgt voorgeschreven, terug te dringen. Eén van die aanbevelingen is dat de behandelende arts ook naar alternatieven moet kijken, voordat hij overgaat op het amfetamine-achtige medicijn. In Australië is onlangs wettelijk vastgelegd dat artsen eerst alternatieven moeten proberen voordat ze stimulerende middelen mogen voorschrijven. Het Onderzoekscentrum voor Hyperactiviteit en Voeding in Nederland bereikt zeer goede resultaten met een dieet, ruim 60% van de kinderen komt blijvend van de diagnose ADHD af.

De criteria voor de ‘diagnose’ ADHD zijn ondermeer: moeite om de aandacht vast te houden, het maken van slordige fouten, verzuim om huiswerk of karweitjes af te maken, moeite om activiteiten te organiseren, hekel aan taken die voortdurende inspanning vragen, snel afgeleid zijn door prikkels van buitenaf, vergeetachtigheid in de dagelijkse activiteiten en andere verschijnselen die bij kinderen, in mindere of meerdere mate, normaal voorkomen.

Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor de het bestaan van ADHD, heeft de psychiatrie het met veel overtuiging naar buiten gebracht als een ‘hersenaandoening’, een ‘chemische onevenwichtigheid in de hersenen’ of in dergelijke bewoording.

Dit heeft het mogelijk gemaakt een psychiatrische drug op grote schaal aan de man te brengen. Een groeiend aantal deskundigen komt in opstand tegen deze trend. Zij noemen het ‘bedrog’ of ‘één van de grootste drug rages aller tijden’.

Reclame

Onlangs heeft de Reclame Code Commissie zich uitgesproken tegen de bedrieglijke manier waarop de Hersenstichting Nederland ADHD promoot als “aangeboren” of “erfelijke” “hersenaandoening”. De Hersenstichting adverteerde in diverse kranten met de boodschap dat ADHD een aangeboren hersenaandoening zou zijn, om zodoende fondsen te werven voor onderzoek. De Reclame Code Commissie heeft in augustus 2002 de Hersenstichting geadviseerd “om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”.

*********************************
Verscheidene vooraanstaande deskundigen op het gebied van ADHD hebben te kennen gegeven dat de aandoening ‘ADHD’ naar hun mening elke wetenschappelijke onderbouwing mist.

*********************************
De Reclame Code Commissie zegt in haar oordeel: “De door verweerster [de Hersenstichting – red.] overgelegde stukken bieden echter onvoldoende grondslag voor de in de uiting gedane zo absolute mededeling dat ADHD een aangeboren hersenaandoening is. Bij het zoeken naar de oorzaak van ADHD worden in de verschillende onderzoeken uiteenlopende mogelijke factoren genoemd. Van eenduidigheid over de oorzaak van ADHD is uit deze door verweerster overgelegde stukken niet gebleken. Onder deze omstandigheid heeft verweerster onvoldoende zorgvuldigheid betracht en is de uiting om die reden misleidend.”

De Reclame Code Commissie deed deze uitspraak naar aanleiding van een klacht die was ingediend door het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), een internationale waakhond om schendingen van de mensenrechten binnen de psychiatrie te onderzoeken en openbaar te maken. De CCHR is in 1969 opgericht vanuit de Scientology kerk. De Hersenstichting ging tegen de uitspraak in beroep. Dit beroep werd echter snel ingetrokken.

Bewijs

’ADHD’ is een verzonnen stoornis die in de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het diagnostisch handboek van de psychiatrie) is opgenomen na het houden van een stemming onder de leden van de American Psychiatric Association.

De meerderheid vond het een diagnostiseerbare stoornis en stemde voor de opname in het handboek. De stoornis kent echter geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Wel werd het daardoor mogelijk om hiertegen op grote schaal psychiatrische middelen, die in feite niets anders dan drugs zijn, voor te schrijven. De DSM zelf zegt echter: “Hoewel dit handboek een classificatie verschaft van mentale aandoeningen, moet worden toegegeven dat er geen definitie is die de grenzen van het concept van ‘mentale aandoening’ voldoende specificeert.

Terwijl onjuiste informatie over de ‘biologische’ en ‘genetische’ oorzaken van ADHD en andere aandoeningen door de psychiatrie in omloop wordt gebracht, zegt het Amerikaanse Surgeon General’s Report on Mental Health (rapport van de generaal-majoor van de geneeskundige dienst voor de geestelijke gezondheid) uit 1999: “Er is geen absolute stoornis, laboratoriumtest of afwijking in hersenweefsel die de ziekte kan identificeren.” “Er is geen enkele genetische factor gevonden die verantwoordelijk is voor welke mentale aandoening dan ook.”

Verscheidene vooraanstaande deskundigen op het gebied van ADHD hebben te kennen gegeven dat de aandoening ‘ADHD’ naar hun mening elke wetenschappelijke onderbouwing mist. De Amerikaanse neuroloog Baughman, gespecialiseerd in kinderneurologie, zegt: “Jaren van onderzoek hebben niet kunnen aantonen dat ADHD een werkelijke ziekte is of dat er ook maar iets mis was met het kind. ADHD heeft geen biologische/organische of wetenschappelijke waarde van welke aard dan ook. Het is volledig bedrog.”

CCHR zal wereldwijd doorgaan met het aan de kaak stellen van onjuiste informatie over ADHD. Zij zal blijven vechten tegen het plakken van ongefundeerde psychiatrische etiketten op kinderen en tegen het op grote schaal misleiden van het publiek zoals de Hersenstichting dat heeft gedaan. Hebt u klachten, vragen, opmerkingen, neemt u dan contact op met de redactie van Freedom.


Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.