Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Het bijstellen van ideeën over drugs

Een voorlichtingscampagne door vrijwilligers moet jongeren en ouders wijzen op de gevaren.

Vrijwilligers van de anti-drugscampagne delen informatie uit over de gevaren van drugs.

Er gaan meer en meer stemmen op om het Nederlandse drugsbeleid strenger te maken. Dit zou zeker ook gelden voor het softdrugs-beleid. Deze hardere aanpak is aangekondigd door CDA en VVD, afgelopen voorjaar. Dit zou zich vertalen in het beperken van het aantal coffeeshops en het stoppen met testen van XTC-pillen in discotheken, omdat dit een teken zou zijn dat de overheid het gebruik van XTC aanmoedigt.

Deze verandering van het drugsbeleid is een belangrijk thema van premier Balkenende. Het is gebaseerd op het inzicht dat ons vrije drugsbeleid niet heeft geleid tot het indammen van het gebruik van drugs.

Los van politiek laten de statistieken iets duidelijk zien: ons coulante drugsbeleid dat de lange-termijn-oplossing zou moeten zijn voor de consumptie van zowel hard als soft drugs, heeft enkel geleid tot een grootschalig gebruik van soft drugs. Vandaag de dag gebruikt één op de drie middelbare scholieren regelmatig soft drugs. Voor heel Nederland is het aantal gebruikers ruim 300.000. Het aantal hard drugs gebruikers is 35.000. Hiervan plegen 3.000 mensen een derde deel van alle criminele feiten in het land. De laatste jaren heeft zich een enorm netwerk van criminele organisaties rond drugs ontwikkeld.

De kosten van het drugsgebruik van de Nederlander zijn exorbitant. Ruim 200 miljoen euro per jaar is opgegaan aan ambulante verslavingszorg, opvang van verslaafden en verstoringen van de openbare orde door drugsgebruik. Zo’n 80 miljoen euro wordt besteed aan verslavingskli-nieken.

Keuze

Deze getallen hebben vrijwilligers van Scientology ertoe aangezet de campagne ‘Zeg “NEE” tegen drugs’ uit te breiden door het verspreiden van handzame boekjes met informatie over drugs, voor jongeren, ouders en elke andere geïnteresseerde. De boekjes geven de feiten, zodat jongeren zelf hun keuze kunnen maken. Deze boekjes worden verspreid via winkels, scholen, buurtcentra en andere openbare plaatsen.

Waar het om draait in de campagne is dat voorlichting de enige lange-termijn-oplossing voor het drugsprobleem is. Het is ieders goed recht om een eigen keuze te maken om wel of geen drugs te gebruiken. Echter, zo’n keuze kan alleen gemaakt worden als de juiste en volledige informatie over drugs voorhanden is, zodat de konsekwenties van beide keuzen kunnen worden overzien.

“Mensen reageren nogal eens geschokt door de informatie in de boekjes”, zegt Anke Nugteren, vrijwilliger van de anti-drugs campagne. “Het blijkt dat veel mensen toch niet goed weten wat drugs doen.”

Boekjes

*********************************
“We moeten zien te voorkomen dat een aanzienlijk deel van een generatie kapot gaat aan de gevolgen van drugs. Dit is een manier om daaraan te werken”

*********************************
De ‘Zeg “NEE” tegen drugs’ campagne, die wereldwijd door leden van Scientology wordt gevoerd, maakt gebruik van een viertal boekjes over drugs: een boekje over de joint, over XTC, over heroïne en een handleiding voor ouders die adviseert hoe om te gaan met een kind waarvan de ouders vermoeden dat het drugs gebruikt.

“We moeten zien te voorkomen dat een aanzienlijk deel van een generatie kapot gaat aan de gevolgen van drugs”, zegt Nugteren. “Dit is een manier om daaraan te werken”.

Trend

“In feite gaat het om het neerzetten van een nieuwe trend: stoer doen door te weigeren, in plaats van toe te geven aan de sociale druk. Dàn pas heb je een meerderheid te pakken”, aldus Nugteren.

“Het gemak waarmee drugs verkregen kunnen worden helpt niet mee aan deze trend. Regelmatig spreek ik dan ook mensen die de hoop op een oplossing van het drugsprobleem al hebben opgegeven. Toch is het voor mij en de andere vrijwilligers bevredigend als wij horen dat iemand heeft besloten om te stoppen met XTC door het lezen van zo’n boekje. Of als een ouder belt met de vraag om meer boekjes, om ook verdere familieleden voor te lichten. Dit geeft moed en laat zien dat er wel degelijk wat aan het drugsprobleem gedaan kan worden. Het vereist alleen veel werk, en doorzettingsvermogen”, zegt Nugteren.

Behoefte

Elk drugsslachtoffer bewijst dat er behoefte is aan duidelijke informatie”, zegt Nugteren. “Zolang er nog doden vallen door XTC en zolang de helft van de discogangers het nog gebruikt, is die informatie blijkbaar niet verstrekt of niet goed genoeg doorgedrongen.”

“De informatie in de boekjes geeft jongeren de mogelijkheid te kiezen om wel of geen drugs te gaan gebruiken, wetend waar ze voor kiezen als ze besluiten te bezwijken. De resultaten van de campagne, in de vorm van de vele reacties die wij kregen, maakt deze campagne een dankbare poging iets aan het probleem te doen”, zegt Nugteren.

Reacties of ideeën die helpen het drugsprobleem te bestrijden, zijn zeer welkom.

Ken de feiten


Het enige antwoord op het drugsprobleem op de lange termijn, is voorlichting. Als jongeren er bewust voor kiezen niet aan drugs te beginnen, soft en hard drugs, kunnen we zien dat het drugsprobleem oplost. Dit is niet alleen van grote invloed op de maatschappij, maar vooral op de persoon zelf, omdat hij vrij blijft van de dwangbuis die drugs heet.

De Scientology kerk geeft kleine boekjes uit die informatie geven over drugs. In het boekje over de joint wordt afgerekend met het idee dat soft drugs geen kwaad kunnen. In het boekje over XTC wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van deze partypil. Het boekje over heroïne moet mensen afschrikken een carrière als langdurig verslaafde te beginnen. Het boekje een handleiding voor ouders is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe je het best met een kind kunt omgaan van wie je vermoedt dat het drugs gebruikt.

Gratis exemplaren van de boekjes kunt u opvragen via tel. 020-6226215 of info@scientology-kerk.nlVorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.