Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Een speciaal verslag van de internationale Freedom
De onophoudelijke zoektocht naar antwoorden:
ACHTER DE TERREUR

Freedom onderzoekt krachten achter massale dood en geweld — waarbij zij op invloeden meent te stuiten die mensen ertoe aanzetten gruwelijke daden van moord en zelfmoord te plegen.al-Qaida en de Taliban speelden een rol bij de misdaden tegen de Afghaanse bevolking.
Gezien de grote betekenis van terrorisme voor de wereld van vandaag en het antwoord daarop van de Verenigde Staten, is het interessant terrorisme zelf nader te bekijken.

Het toeschrijven van ter-roristische aanvallen aan “Moslim fundamentalisten” kan tot de conclusie leiden dat de verantwoordelijken voor dergelijke aanvallen worden gedreven door religieuze motieven.

De terroristen die de Verenigde Staten aanvielen, 11 september 2001, spraken per slot van rekening van een “Jihad”, een heilige oorlog.

Hoewel verschillen in godsdienst wrijving kunnen veroorzaken tussen volkeren, heeft de geschiedenis laten zien dat andere factoren — politieke, economische, etnische — vaak de aanleiding zijn tot oorlog, staatsgrepen, oproer en ander geweld. Om de verantwoordelijkheid voor terrorisme te leggen bij godsdienst, zou daarom veel te simpel geredeneerd zijn.

Hoewel na 11 september 2001 het de persoon Osama bin Laden is die in de internationale schijnwerpers staat, is er informatie die een iets ander licht werpt op het ontstaan van terrorisme en terroristen.

Al in 1984 werd het hoofd van de CIA-vestiging (Central Intelligence Agency) in Beiroet, Bill Buckley, gemarteld door de terrorist Aziz al-Abub (ook bekend als Ibrahim al-Hadhir), lid van de in Iran gevestigde Hezbollah beweging. Deze marteling duurde 444 dagen, waarbij Buckley dagelijks werd geïnjecteerd met drugs. Abub, een psychiater, maakte van Buckley een gebroken man. Later vermoordde hij hem. (1)

De martelingen door Abub hebben laten zien waartoe terroristen, twintig jaar geleden, in staat zijn en bereid zijn: het gebruik van methoden die iemands gezond verstand vernietigen.

De mate waarin de methoden die in staat zijn iemands gezonde verstand te veranderen zijn doorgedrongen in de terroristische netwerken van vandaag, hoewel misschien minder dramatisch dan die gebruikt door al-Abub op Buckley, komt steeds meer aan het licht. Dit aspect kan, voor een beter begrip van terrorisme, niet buiten beschouwing worden gelaten, net zo min als de mate waarin politieke en etnische agenda’s zogenaamde “religieuze” conflicten hebben gemotiveerd.

“Wat het brein is voor het lichaam”

De chirurg Ayman al-Zawahiri wordt vaak afgeschilderd als de rechterhand en lijfarts van Osama bin Laden.

Het verleden van Al-Zawahiri als terrorist is veel omvangrijker dan dat van Bin Laden. Volgens Dia’a Rashwan, een Egyptische expert op het gebied van het leger, “komt de naam Al-Zawahiri in nagenoeg elk geval [van terrorisme] van Moslim groeperingen voor sinds de jaren ‘70”. (2)

Het was Al-Zawahiri, opgeleid in Caïro, die Bin Laden aanmoedigde al-Qaida op te richten (3), waarbij hij hem voorzag van de diverse benodigdheden op het gebied van training en proviand.

Montasser El Zayat, een vriend van Al-Zawahiri die hem ook als advocaat rechtsbijstand heeft verleend, heeft gezegd dat wat Al-Zawahiri is voor Bin Laden, is “wat het brein is voor het lichaam”. (4) Volgens El Zayat was Al-Zawahiri “in staat het denken van Bin Laden om te vormen en hem van enkel een aanhanger van de Afghaanse Jihad [tegen de Sovjet Unie] te maken tot een overtuigd uitdrager van de ideologie van de Jihad”. (5)

Al-Zawahiri heeft sterk gepleit voor het gebruik van geweld, dat volgens hem een “zuiverende” werking heeft, tegen de “vijanden” van de islam. (6) De grootste vijanden, zei hij, zijn de Joden en Amerikanen. Hij riep dan ook op tot het “opvoeren van de Jihad om de Amerikaanse en Joodse belangen te schaden”.

Het is inmiddels duidelijk dat Bin Laden de ideeën van zijn lijfarts heeft gevolgd.

Om het terrorisme te dienen

“Terwijl alle aandacht uitgaat naar politiek terrorisme, is er bijna niets gepubliceerd over de manier waarop dokters hun kennis en vaardigheden gebruiken om het te steunen”, zegt Gordon Thomas, buitenland correspondent voor de BBC.

Thomas zegt dat hersenchirurgen, psychiaters en psychologen zich dienstbaar hebben gemaakt aan terrorisme, of het nu ging om politiek, godsdienst, of terreur omwille van de terreur.

Ook onderzoek van Freedom naar het verschijnsel van terreur lijkt een invloed aan te kunnen wijzen van psychologen, psychiaters of hun methoden op het ontstaan van terreur. Diverse gevallen dienen als voorbeeld.

Issam al-Attar, psycholoog, zette islamitische groeperingen aan tot radicaal gedrag. (7)

Ali A. Mohamed, psycholoog, was een top trainer van al-Qaida. In de jaren ‘80 en ‘90 instrueerde hij rekruten in het maken van bommen, het opblazen van gebouwen, het communiceren in code-taal en in het “creëren van celstructuren die gebruikt kunnen worden bij operaties”. (8) Degenen die door Mohamed zijn geïnstrueerd zijn verantwoordelijk voor enkele van de meest beruchte operaties van al-Qaida. (Mohamed wacht op dit moment in New York op het vonnis vanwege zijn rol in de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassade in Kenia en Tanzania van 1998, waarbij 224 mensen omkwamen en duizenden gewond raakten.)

Volgens Thomas is het hoofd van de Taliban, Mullah Mohammed Omar, in psychiatrische behandeling geweest in een privé-kliniek in Pakistan en heeft hij electro-shocks ontvangen.

Toen Mullah Mohammed Rabbani, tweede in de Taliban hierarchie, in augustus 2000 “medische behandeling” onderging in Islamabad, rapporteerde Afgha, het persburo van Afghanisatan, dat Rabbani “sinds lange tijd een psychiatrisch probleem heeft”. (9) Rabbani overleed in Pakistan, april 2001.

Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.