Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Jongeren en mensenrechten


Zorgen voor de toekomst van onze kinderen

“Eén van de belangrijkste middelen voor het bereiken van wereldvrede wordt onze kinderen niet bijgebracht. Het is door velen vergeten of er wordt geen aandacht aan geschonken.”


Jongeren uit heel Europa komen bij elkaar in Brussel om meer te leren over mensenrechten.
Dit zijn de woorden van de grondlegster van een bijzondere organisatie: Youth for Human Rights International (Internationale Vereniging van Jongeren voor Mensenrechten). In de zomer van 2002 reisde zij naar Europa en bezocht verschillende landen, waaronder Nederland. Haar doel: het helpen bevorderen van vrede en tolerantie door jongeren meer bewust te maken van het belang van mensenrechten.

Op 16 augustus werd door de organisatie in Brussel voor de eerste maal de “Bijeenkomst van Jongeren voor Mensenrechten” gehouden. De bijeenkomst werd bijgewoond door 28 afgevaardigden, allen jonger dan 20 jaar en afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Finland en Hongarije.

Deelnemers gaven lezingen en er werden open discussies gehouden over het belang van mensenrechten en hoe ervoor gezorgd kan worden dat jongeren beter op de hoogte kunnen worden gebracht van deze rechten. Enkele deelnemers ontvingen uit handen van een vertegenwoordiger van Youth for Human Rights International een onderscheiding. Eén van hen was een 19-jarige jongeman van de mensenrechten-afdeling in Brussel. Hij ontving de onderscheiding voor zijn bijzondere verrichtingen van de afgelopen drie jaar, waarmee hij allochtone jongeren van de straat haalde en ze terug naar school kreeg.

Kinderen leren wat mensenrechten zijn.

Youth for Human Rights International werd opgericht in maart 2002 in Los Angeles door vertegenwoordigers van internationale mensenrechtenorganisaties en sociale groe-peringen die vastbesloten zijn om de toekomst van onze kinderen waar ook ter wereld te verbeteren. Het officiële doel van de organisatie is: “Jongeren over de hele wereld te leren wat mensenrechten zijn, en hen zodoende te helpen een voorstander te worden van vrede en tolerantie.”

Onder degenen die hun steun gaven aan de oprichting van de organisatie waren UNICEF, de UNA, de afdeling mensenrechten van de internationale Scientology kerk en de stichting Vrienden van de Verenigde Naties.

Bij de oprichting werd een nieuw boekje gepresenteerd met de titel: “Wat zijn mensenrechten?” Het is een volledig geïllustreerde kinderversie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is inmiddels in vele talen vertaald, en het is zodanig geschreven dat het door kinderen over de hele wereld kan worden begrepen.

Het bestrijden van haat

Drijvende kracht achter Youth for Human Rights is Mary Untiedt, een onderwijzeres uit Los Angeles. Zij raakte steeds meer verontwaardigd over het feit dat kinderen toegang krijgen tot weerzinwekkende en aanstootgevende materialen op internet. Zij constateerde dat het internet weliswaar opvoedkundig van nut kan zijn, maar dat het tevens wordt gebruikt door racisten, anti-Moslim-groeperingen, antisemieten en andere groeperingen die tot haat oproepen.

Als antwoord op de menselijke ontaarding en haat die zij op het internet aantrof, besloot Mary Untiedt om actief te gaan werken aan het bekend maken van mensenrechten en om grote groepen jongeren voorstander te maken van deze mensenrechten.


“Ik geloof dat elk kind iets zou willen doen aan de wreedheid en onrechtvaardigheid die het in deze wereld aantreft, als het zou weten hoe”, zo verklaarde zij.

Zij zorgde zelf voor een manier om dit te doen door het oprichten van Youth for Human Rights International en kinderen bekend te maken met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit is het meest fundamentele en uitgebreide document over mensenrechten dat ooit is geschreven. Het bevat 30 artikelen, ontstaan tijdens de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Enkele van de meest heldere denkers van die tijd werden door First Lady Eleanor Roosevelt bijeengebracht om samen een document te scheppen wat toekomstige generaties zou kunnen helpen om in een wereld te leven die voor de oplossing van haar problemen niet haar toevlucht hoeven te nemen tot het afslachten van mensen.

Tijdens de eerste vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 in het Paleis van Chaillot in Parijs werd de Verklaring officieel bekrachtigd.

Tegenwoordig zijn er 189 landen die deze Verklaring ondersteunen en hebben toegezegd dat ze erop toe zullen zien dat de Verklaring wordt “verspreid, openbaar bekend gemaakt, gelezen en uitgelegd, voornamelijk op scholen en andere opvoedkundige instellingen, zonder daarbij onderscheid te maken op basis van politieke status van landen of grondgebieden.”

“Toch zijn er nu, meer dan 50 jaar later, vrijwel geen kinderen die dit document kennen. Het wordt niet verspreid, openbaar bekend gemaakt, gelezen of uitgelegd”, zegt Mary Untiedt.

Om dit te kunnen laten gebeuren, moet er een uitgave van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn, speciaal voor kinderen. En Mary Untiedt kon die nergens vinden.

Dus Mary’s volgende uitdaging was om de Verklaring rechtstreeks bij de kinderen op school te brengen. Ze nam contact op met een schrijver en tekenaar en zo ontstond een aan-gepaste versie voor kinderen, goedgekeurd door de stichting Vrienden van de Verenigde Naties. Zo ontstond “Wat zijn Mensenrechten?”

Het boekje is sindsdien in een groot aantal talen vertaald en er zijn reeds tienduizenden exemplaren van verspreid. Het plan is om dit aantal te verhogen tot in de miljoenen.

“Door middel van dit boekje geven wij onze kinderen een middel om een nieuwe wereld te scheppen”, aldus Mary Untiedt. “Wij moeten hen helpen dat voor elkaar te krijgen.”


1. We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig
We zijn allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal op dezelfde manier behandeld moeten worden.

2. Discrimineer niet
Deze rechten komen iedereen toe, ongeacht onze verschillen.

3. Het recht op leven
We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te leven in vrijheid en veiligheid.

4. Slavernij — verleden tijd
Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij kunnen niemand tot slaaf maken.

5. Foltering
Niemand heeft het recht ons te kwellen of te folteren.Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.