Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Drugs

Methoden van mentale manipulatie zijn lang gebruikt voor militaire en terroristische doelen, inclusief drugs. De Japanse “kamikaze” piloten die schepen van de geallieerden aanvielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebruikten peppillen (amfetaminen).

Hoewel de Islam alle bedwelmende middelen verbiedt (de Koran zegt: “sterke drank, gokken en idolen zijn duivels”), kunnen ze gevonden worden in al-Qaida en in de Taliban.


Een onderzoek naar de mensen achter Bin Laden (uiterst links) maakt duidelijk dat chirurg al-Zawahiri (midden) een veel belangrijker rol speelt dan enkel die van rechter hand van bin Laden en lijfarts. Al-Zawahiri’s heeft een groter terroristisch verleden dan bin Laden zelf. Meest rechts: Taliban leider Omar is een marionet van al-Qaida.

In de jaren ‘80 werden peppillen (amfetaminen) verstrekt aan mensen die een zelfmoordaanslag zouden plegen in het Midden-Oosten. (10)

Psychotrope stoffen zijn een middel van de Taliban. Een ziekenhuis in Jalalabad, dat werd gerund door de Taliban, verstrekte aan alle patiënten thorazine, een psychiatrisch middel dat zo krachtig is dat het een “chemische hersenoperatie” wordt genoemd. (11)

Een psychiater in noordelijk Afghanistan schat dat hij ruim duizend bevelhebbers en soldaten van de Taliban heeft behandeld, inclusief Aktar Osmani, een militair leider van de Taliban, aan wie hij haloperidol voorschreef, een stof lijkend op thorazine. (12)

Propaganda en genocide

Methoden die tot terrorisme aanzetten kunnen ook psychologische conditionering en indoctrinatie omvatten die een standaard propagandamiddel gebruiken: het herdefiniëren van termen. Al-Qaida misbruikt het woord “Jihad”, dat enkel betekent dat mensen zichzelf mogen verdedigen als ze bedreigd worden.

Jihad stamt af van een Arabische term die betekent “streven, strijden”. In het bijzonder duidt het op de geestelijke strijd van een individu tegen zonde. Door Al-Zawahiri is dit omgevormd tot een grootschalige terreur tegen “joden en kruisvaarders”, waarbij het begrip “kruisvaarders” zo ruim opgevat kon worden, dat ook de afslachting van Afghanen, vooral in noordelijk Afghanistan, die geen steun gaven aan al-Qaida en de Taliban, daar onder kon vallen.

Zo werd “jihad” een dekmantel voor genocide, zelfs van Moslim-broeders.

Al-Qaida en de Taliban hebben de misdaden van genocide tegen de Afghaanse bevolking aangemoedigd en bestendigd. Volgens rapporten van mensenrechtenorgani-saties hield dit ook in de vernietiging van gewassen en voedselvoorraden, het oppakken, gevangen nemen, martelen en doden van mannen en jongens en het verkrachten en doden van vrouwen en meisjes. Naar schatting zijn er door al-Qaida en de Taliban tienduizenden Moslims uit noordelijk Afghanistan uitgeroeid.

Als je door de godsdienstige retoriek heenkijkt, zie je een agenda die duidelijk politiek en etnisch gekleurd is.

Begrip

Meesters in terreur misbruiken godsdienst, zoals zij ook politieke en etnische verschillen misbruiken. Ze gebruiken terreinen waarop hartstochtelijke drijfveren gemakkelijk kunnen worden aangewakkerd, om zodoende individuen en groepen onder controle te krijgen en politieke doelen te bereiken, inclusief het stichten van een superieur ras.

Onder heel andere omstandigheden kunnen we iets soortgelijks zien in de Balkan in de jaren ‘90. Het waren de vooraanstaand psychiater en Serviër Raskovic en zijn student Karadzic die, onder het mom van “een groter Servië” het geweld in het gebied aanmoedigden en toezagen op “etnische zuivering”, door Moslims af te slachten. Milosevic is psychiatrisch behandeld door Raskovic en/of Karadzic.

Met een dieper begrip van de methoden van de mensen achter terroristisch geweld kunnen we hopelijk een stapje dichterbij het voorkomen van meer terreur komen.

1 Gordon Thomas, Journey Into Madness, Bantam Books, New York, 1989, blz. 76-78 en 351
2 Douglas Jehl, The New York Times: “Egyptian Seen as Top Aide and Successor to Bin Laden”, 23 september 2001; Hamza Hendawi, “Egyptian Surgeon Said to Be the Brains of Osama Bin Laden’s Outfit”, Associated Press, 20 september 2001
3 “The Afghan Connection”, Moneyclips, 14 april 1994
4 Vernon Loeb, Washington Post: “As U.S. Targets Bin Laden, 2 Top Aides Also Draw Scrutiny”, 3 juli 2000
5 idem
6 idem
7 Newsweek: “Syria; A Brotherly Bomb in Damascus”, 14 december 1981
8 Judy Aita, “Ali Mohamed: The Defendant Who Did Not Go to Trial”, International Information Programs, U.S. Department of State, 16 mei 2001
9 “Mullah Rabbani in Pakistan for Medical Treatment” Afgha press agency, 30 augustus 2000
10 Yossef Bodansky, Target America & the West: Terrorism Today, New York: S.P.I. Books, 1993, page 31
11 C.J. Chivers, The New York Times: “The Ravaged Minds From a Generation of War”, 9 januari 2002
12 Jeffrey Gettleman, Los Angeles Times: “Taliban Had the Blues, Says an Afghan Doctor”, 11 maart 2002


Schaden onder het mom van Hulp


De ‘Citizen’s Commission on Human Rights’ (Burgercomité voor Mensenrechten, CCHR) die in 1969 vanuit de Scientology kerk is opgericht, is een effectieve factor geworden in het bewerkstelligen van veranderingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het is een van belasting vrijgestelde, non-profit organisatie. Zij onderzoekt en openbaart de schendingen van de rechten van de mens in de psychiatrie en zet zich actief in om schadelijke praktijken op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te elimineren.

In 1986 bevestigde een rapport van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties dit feit met de volgende verklaring: “CCHR is verantwoordelijk voor een groot aantal hervormingen. Wereldwijd werden dankzij CCHR minstens 30 wetsontwerpen nietig verklaard, die de rechten van patiënten zouden hebben onderdrukt, of die aan de psychiatrie de macht zouden hebben verschaft om minderheidsgroepen en individuen tegen hun wil te behandelen”. In 1998 was door het werk van CCHR het aantal van dergelijke wetsontwerpen die verworpen werden, of wetsontwerpen die de rechten van de patiënten beschermden, gestegen tot 100.

De CCHR geeft een aantal brochures uit die schadelijke praktijken binnen de psychiatrie documenteren. De eerste brochure in de serie, Creating Racism, leidde tot een internationale controverse over psychiatrie.

Voor meer informatie kunt u gaan naar www.cchr.org of bellen met de Nederlandse afdeling van CCHR, tel. 020-4942510.
Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.