De Cijfers

Afmetingen van uitbreiding en outreach

5.371.600 vierkante meter.

Voeg daar nog een getal aan toe, 250 procent.

Hoewel de impact van de Scientology Kerk op de samenleving niet kan worden afgemeten aan de hand van een meetlat, kan dat wel gedaan worden met haar fysieke afdrukken. De gebouwen van Scientology Kerken, haar administratieve kantoren en de door de Kerk gesteunde centra voor humanitaire programma’s hebben nu dat eerste getal bereikt. En dat representeert inderdaad een stijging van 250 procent ten opzichte van net tien jaar geleden.

In die tijd hield de Kerk zich bezig met een programma om nieuwe Kerken en door de Kerk gesponsorde centra over de hele wereld te vestigen – faciliteiten die in staat zijn om alle religieuze diensten en humanitaire programma’s op grote schaal te verspreiden, niet alleen om tegemoet te komen aan de stijgende crises in de samenleving, maar ook om deze te overwinnen.

Een stoutmoedige en ambitieuze onderneming – door sommigen zelfs beschouwd als donquichotachtig – maar niettemin vormde het programma een aanhoudende succesverhaal aangezien de groei van de religie jaar na jaar versnelt.


Spirituele counseling van Scientology

2,4 miljoen uur aan spirituele counseling

2016 was een ongeëvenaard jaar voor de levering van de kern van de religieuze diensten van Scientology – spirituele counseling, oftewel auditing, waarmee leden werden geholpen om nieuw verworven staten van spiritueel bewustzijn te bereiken. De voornaamste Kerken over de hele wereld – 145 organisaties die als de belangrijkste Kerken fungeren voor hun respectievelijke gebieden – leverden alleen al meer dan 2,4 miljoen uur in het afgelopen jaar, wat een stijging van 170 procent is.

“Scientologen helpen mensen van wie zij het gezicht nog nooit hebben gezien, wie zij nooit in de ogen zullen kijken en van wie zij hun namen nooit zullen weten.”

Eerwaarde Johnny Ray Youngblood, een nationaal vermaard predikant en Hoofdpastoor van de Mount Pisgah Baptistenkerk in New York

1 nieuwe Scientology groep per dag.

Leden van de Kerk openden meer dan 350 nieuwe groepen in het afgelopen jaar om hun plaatselijke gemeenschappen te helpen met informatie en diensten van Dianetics en Scientology.


184 landen van Afghanistan tot Zimbabwe

Het totale aantal landen met Scientology Kerken, groepen en door de Kerk gesponsorde programma’s en activiteiten in 2016.


8X

2016 zag een achtvoudige toename van het aantal scientologen die zich op de hogere niveaus begaven van Scientology spirituele counseling en training.


Elke dag werden 1.120.132 mensen zich bewust van hun mensenrechten

Elke dag werden 1.120.132 mensen zich bewust van hun mensenrechten

via het door de Kerk gesteunde United for Human Rights programma en het daarbij aangesloten Youth for Human Rights International. Het programma is het meest uitgebreide initiatief dat er is om het bewustzijn van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens via de media te verhogen en haar principes te realiseren door onderwijs.


Een wereldwijd netwerk van 1,5 miljoen vrijwilligers

Een wereldwijd netwerk van 1,5 miljoen vrijwilligers

Scientology Kerken en hun leden ondersteunen 9 internationale humanitaire initiatieven en talloze plaatselijke gemeenschapsprogramma’s, van studiebegeleiding tot het bijstaan van ouderen tot buurtverbetering. Deze initiatieven zorgden in 2016 voor een wereldwijd netwerk van meer dan 1,5 miljoen vrijwilligers, die werkten aan het bereiken van drugsvrije scholen en buurten, vreedzame en misdaadvrije gemeenschappen, geletterde en bekwame jeugd en mensenrechten voor iedereen.


50.000 scholen, groepen en instanties gebruiken het door de Kerk gesponsorde ”De Feiten over Drugs” onderwijsprogramma.

50.000

scholen, groepen en instanties gebruiken het door de Kerk gesponsorde “De Feiten over Drugs” onderwijsprogramma.


Elke dag kwamen 68.570 mensen achter de feiten over drugs

Elke dag kwamen 68.570 mensen achter de feiten over drugs

door de wereldwijde campagne die gesponsord wordt door de Scientology Kerk – De Feiten over Drugs, het grootste non-gouvernementele drugseducatieprogramma ter wereld. De audiovisuele en gedrukte materialen van de campagne, die grotendeels geschreven en gepresenteerd zijn door ex-gebruikers en ex-verslaafden, empoweren jongeren om hun eigen weloverwogen beslissingen te maken over drugs.

“Wij zijn erg dankbaar voor de middelen en de steun van de Stichting voor een Drugsvrije Wereld; en we moedigen andere jeugdprogramma’s aan om deze effectieve materialen ook te gebruiken. We zouden ook graag de Scientology Kerk bedanken voor het leveren van de nodige steun aan de Stichting om deze materialen te kunnen creëren en distribueren.

Valerie Lord, Algemeen Directrice, Hollywood Politie Activiteiten Bond

Samenwerkend met 89.929 groepen en individuen.

Scientology Kerken en de sociale verbeterings- en humanitaire organisaties die zij ondersteunen, werken samen met bijna 90.000 groepen, instanties, onderwijzers en leiders van gemeenschappen om te helpen met het bieden van oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen.

  • Humanitaire organisaties
  • Sociale & maatschappelijke groepen
  • Scholen, universiteiten & leraren
  • Religieuze organisaties
  • Mensenrechtenorganisaties
  • Overheidsinstanties

39 rehabilitatie centra

39 rehabilitatie centra

Drugs- en alcoholverslaving is een wereldwijd probleem en daar is een wereldwijde oplossing voor nodig – en het netwerk van Narconon centra heeft er in 2016 hard aan gewerkt om dat te bereiken, in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Narconon, gebaseerd op de ontdekkingen van L. Ron Hubbard, is een uniek programma om verslaafden te helpen met het overwinnen van hun verslaving en om zich op weg te begeven naar langetermijnsucces. Aan het eind van 2015 werden nieuwe Continentale Narconon Trainingscentra geopend voor Latijns-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent, die de expansie van het programma ondersteunen.


Scientology Pastoraal Werkers in 1293 steden over de hele wereld

Scientology Pastoraal Werkers in 1293 steden over de hele wereld

reageren in tijden van nood, of die nu groot of klein zijn. De Pastoraal Werkers vormen een van de grootste onafhankelijke internationale hulporganisaties en helpen anderen met een reeks van tools om vrijwel elk aspect van het leven te verbeteren.


Narconon logo

2,1 miljoen leerlingen

Applied Scholastics, het wereldwijde, seculiere onderwijsnetwerk die de onderwijsdoorbraken van L. Ron Hubbard toepast, hielp in 2016 om bij 2,1 miljoen leerlingen hun geletterdheid en schoolresultaten te verbeteren.


Narconon logo

Eén iedere 2 uur

Het tempo waarmee het netwerk van Narconon centra in het afgelopen jaar een nieuwe gegradueerde had die clean is.


114 talen

De Weg naar een Gelukkig Leven is een op gezond verstand gebaseerde gids voor een beter leven, geschreven door L. Ron Hubbard, en gaat nu de wereld over in 114 talen.

De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven
De kaft van De Weg naar een Gelukkig Leven