Scientology Network

Onze geloofs­overtuigingen & praktijken

Het bereiken van je persoonlijke potentieel door begrip van jezelf, behoort tot de prioriteiten om een gelukkig en succesvol leven te leiden.

Principes van Scientology

In Principes van Scientology worden vragen beantwoord over de meest fundamentele principes van Scientology. De fundamentele overtuigingen en kernwaarheden van de religie worden er uitgelegd.

De grondbeginselen van het Denken

Scientology: De Grondbeginselen van het Denken presenteert de fundamentele theorie en praktijk van Scientology uit het boek met dezelfde titel. Ontdekkingen die elk aspect van het leven, het verstand en de geest verbeteren worden uitgelicht. Deze film kan worden gebruikt om iemands leven te verbeteren en om barrières te doorbreken, door te herkennen wat de motivatie achter zijn daden en de daden van anderen is.

Problemen van de Werkende Mens

De Problemen van de Werkende Mens: Scientology Toegepast op het Dagelijks Werk is een film die de universele principes van Scientology illustreert, die van toepassing zijn op elk aspect van het leven. Het laat zien hoe iemand de problemen die hij tegenkomt kan oplossen, zowel in zijn professionele als in zijn persoonlijke leven.

Tools voor het Leven

Deze introductie tot de fundamentele technologie van Scientology, die in Het Scientology Handboek, staat wordt in 19 films gepresenteerd. Het voorziet in oplossingen voor een grote verscheidenheid aan uitdagingen, met inbegrip van het huwelijk, het opvoeden van kinderen en communicatie.

L. Ron Hubbard Library Presents

De baanbrekende geschriften van L. Ron Hubbard worden op film belicht, waaronder: Is het Mogelijk Gelukkig te Zijn? (Verteld door L. Ron Hubbard zelf), Mijn Filosofie, Het Ware Verhaal van Scientology, Persoonlijke Integriteit, Wat is Grootheid?, De Wet van de Derde Partij, Antisociale/sociale Persoonlijkheid, Wat is Dianetics? en Dianetics in Relatie tot Verdriet.

De Weg naar een Gelukkig Leven

L. Ron Hubbards morele code en op gezond verstand gebaseerde gids voor het leven zijn universeel op iedereen van toepassing, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Het wordt op film tot leven gebracht. De Weg naar een Gelukkig Leven is de morele code die scientologen elke dag volgen. Het boek is in 115 talen vertaald en werd aan meer dan 120 miljoen mensen verspreid.