MAATSCHAPPIJ

Het Ware Verhaal van Scientology

L. Ron Hubbard

HET WARE VERHAAL van Scientology is eenvoudig, kort maar krachtig en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is snel verteld:

  1. Een filosoof ontwikkelt een filosofie over het leven en de dood.
  2. Mensen vinden haar interessant.
  3. Mensen zien dat ze werkt.
  4. Mensen vertellen haar door aan anderen.
  5. Het groeit.

Wanneer we dit uiterst nauwkeurige en zeer bondige verslag nader bekijken, merken we dat er in onze samenleving wel enige zeer storende elementen werkzaam moeten zijn als er iets anders over Scientology wordt geloofd.

Die storende elementen zijn de Handelaren in Chaos. Zij handelen in verwarring en opschudding. Zij verdienen hun dagelijks brood met het creëren van chaos. Als de chaos zou afnemen, zou dat ook met hun inkomsten gebeuren.

De politicus, de verslaggever, de medicus, de geneesmiddelenfabrikant, de militarist en wapenfabrikant, de politie en de begrafenisondernemer, om de hoofdpersonen op de lijst te noemen, worden alleen rijk van “de gevaarlijke omgeving”. Zelfs gewone mensen en familieleden kunnen Handelaren in Chaos zijn.

Het eenvoudige feit te vermelden dat een filosoof een filosofie had ontwikkeld, is voor een krant als nieuwsverhaal niet geschikt en zou de omgeving niet in beroering brengen.

Zij hebben er belang bij de omgeving zo dreigend mogelijk voor te stellen, want alleen daar kunnen zij hun voordeel mee doen. Hun inkomen, kracht en macht gaan evenredig omhoog met de mate van dreiging die zij in de maatschappij kunnen injecteren. Met die dreiging kunnen zij belastinggeld, subsidies, hogere oplagen en vergoedingen loskrijgen, zonder dat daar vragen over worden gesteld. Dit zijn de Handelaren in Chaos. Als zij die chaos niet voortbrachten, kochten en verkochten, zouden ze volgens hen arm zijn.

We spreken bijvoorbeeld nonchalant over “goede pers”. Bestaat er tegenwoordig eigenlijk wel iets dergelijks? Kijk de krant eens door. Staat er ook maar iets goeds op de voorpagina? Je treft er eerder moord en plotselinge dood, onenigheid en onheil op aan. En terwijl die zaken op zichzelf al slecht nieuws zijn, worden ze ook nog eens sensationeel voorgesteld om ze nog erger te doen lijken.

Dit is de koelbloedige fabricage van “een gevaarlijke omgeving”. De mensen hebben dit nieuws niet nodig en als ze het wel nodig hadden, hebben ze de feiten nodig, niet de commotie. Maar als je iemand hard genoeg raakt, kun je hem geld aftroggelen. Dat is de basisformule van afpersing. Zo verkoopt men kranten. Door de schok blijven de mensen ze kopen.

Een krant moet chaos en verwarring bevatten. Een “nieuwsverhaal” moet “conflict” bevatten, zo zegt men. Er bestaat dus niet zoiets als goede pers. Er bestaat over alles alleen maar slechte pers. Het is dwaas om te verlangen naar “goede pers” in een maatschappij waarin de Handelaren in Chaos de scepter zwaaien.

Kijk maar eens wat er, volgens de maatstaven van de huidige pers, gedaan moet worden om van het ware verhaal van Scientology een “nieuwsverhaal te maken”. Er moet een conflictsituatie worden gecreëerd... waar helemaal geen conflictsituatie bestaat. De pers moet daarom verwarring zaaien... en conflictsituaties verzinnen.

Laten wij de eerste zin nemen. Hoe is hier een conflictsituatie van te maken? “1. Een filosoof ontwikkelt een filosofie over het leven en de dood.”

De Handelaar in Chaos moet hierin één van de vele mogelijke conflictsituaties injecteren: ze moeten beweren dat hij geen filosoof is. Ze hebben er nooit echt de moed toe om te zeggen dat het geen filosofie is. Maar ze kunnen (en doen dat ook), omdat hun streven hen daartoe drijft, tot in het oneindige blijven proberen om de identiteit... van de persoon die haar tot ontwikkeling bracht, in diskrediet te brengen.

In werkelijkheid was degene die de filosofie heeft ontwikkeld, goed onderlegd in academische vakken en de menswetenschappen, waarschijnlijk beter onderlegd in alleen al formele filosofie dan de docenten filosofie aan de universiteit. Uit het oogpunt van het aantal uren dat aan studie en onderzoek werd besteed, is deze eenmansprestatie ongelofelijk. Het is een record dat in de geschiedenis nog nooit is benaderd, maar volgens hen heeft dat niet voldoende nieuwswaarde. Het eenvoudige feit te vermelden dat een filosoof een filosofie had ontwikkeld, is voor een krant als nieuwsverhaal niet geschikt en zou de omgeving niet in beroering brengen. Vandaar de uitvoerige, gefingeerde berichtgeving... over het bovenstaande punt (1).

En wat hen bedreigt, is het eenvoudige verhaal van Scientology. Want dat is het ware verhaal. En in het kielzog van haar vooruitgang... bevindt zich een kalmere omgeving, waarin een mens kan leven en zich beter kan voelen. Als je het niet gelooft, lees dan eens veertien dagen lang geen krant en kijk eens of je je niet beter voelt.

Laten wij nu het tweede deel van het ware verhaal nemen. “Mensen vinden haar interessant.” Het zou wel heel eigenaardig zijn als dit niet het geval was, omdat iedereen zich deze dingen afvraagt en op zoek is naar de antwoorden over zijn eigen beingness; en in de ontdekkingen van Scientology is de fundamentele waarheid van de antwoorden zichtbaar.

Om hier “nieuws” van te maken, moet het echter verontrustend worden gemaakt. Het wordt afgeschilderd alsof de mensen “gekidnapt” of “gehypnotiseerd” worden en als “makke schapen” naar binnen worden gesleept om de boeken te lezen of om te luisteren.

De Handelaar in Chaos laat (3) bewust links liggen. Het is gevaarlijk terrein voor hem. “Mensen zien dat ze werkt.” De pers zal nooit zelfs ook maar een toespeling maken op het praktisch nut van Scientology, hoewel er in het denken van de pers geen twijfel over bestaat dat ze werkt.

Daarom is ze gevaarlijk. Ze werkt kalmerend op de omgeving. Dus iedere poging die wordt ondernomen om de pers te overtuigen van de werkzaamheid van Scientology, betekent dat je tijd besteedt aan het van streek maken van een verslaggever.

Wat betreft “4. Mensen vertellen haar door aan anderen”, voelt de pers zich verraden. Niemand moet ooit iets geloven wat hij niet in de krant leest. Hoe durft men iets van mond tot mond te verspreiden? Dus in een poging om te voorkomen dat de mensen luisteren, moet de Handelaar in Chaos woorden zoals “sekte” gebruiken. Dat is een “besloten kring”, terwijl Scientology voor iedereen de meest open groep op aarde is. En ze moeten, in een poging... de mensen van Scientology weg te houden, organisaties en hun personeel aanvallen.

Wat betreft “5. Ze groeit”, hier ligt het werkelijke bezwaar.

Naarmate de waarheid voortschrijdt, verdwijnen de leugens. Het aan het licht brengen van leugens is iets dat de Handelaar in Chaos het brood uit de mond stoot. Tenzij hij vrijuit kan liegen over hoe slecht het allemaal is, denkt hij dat hij van de honger zal omkomen.

De wereld mag volgens de Handelaar in Chaos gewoon geen betere plek worden. Als de mensen minder verontrust waren en minder terneergedrukt werden door hun omgeving, zouden er geen nieuwe geldmiddelen beschikbaar worden gesteld voor politie en legers en grote raketten, en er zou zelfs geen stuiver zijn voor een schreeuwende sensatiepers.

Zolang politici door middel van schandalen opklimmen, zolang de politie meer geld krijgt... als er van meer criminaliteit sprake is, zolang de medici rijker worden door meer ziektegevallen, zolang zullen er Handelaren in Chaos bestaan. Het levert ze geld op.

En wat hen bedreigt, is het eenvoudige verhaal van Scientology. Want dat is het ware verhaal. En in het kielzog van haar vooruitgang... bevindt zich een kalmere omgeving, waarin een mens kan leven en zich beter kan voelen. Als je het niet gelooft, lees dan eens veertien dagen lang geen krant en kijk eens of je je niet beter voelt. Stel je eens voor... dat je van al dergelijke beroeringen verlost was.

Wat dat betreft is het natuurlijk betreurenswaardig dat zelfs de Handelaar in Chaos ons nodig heeft, niet om rijker te worden, maar gewoon om als mens te leven.

Het ware verhaal van Scientology is dus een eenvoudig verhaal.

En te waar om aan de kant te worden geschoven.