Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Vårt moraliska ansvar

Informatör för Scientologi-kyrkan i StockholmAv Gullevi Almgren

Iefterdyningarna av terroristattacken mot USA är det omöjligt att ignorera de ständiga påminnelser om hur små framsteg den mänskliga rasen har gjort moraliskt sett, jämfört med de stormsteg med vilka den avancerat inom vetenskap och teknologi.

Detta är pinsamt tydligt i dagens vida spektrum av mänskligt elände - från terrorism och krig till brottslighet och droger.

Den växande förvirringen i dagens kultur är ett symptom på ett samhälle där de andliga och mänskliga värdena håller på att utarmas.

Den nedåtgående trenden gör det nödvändigt för kyrkor, samhällsorganisationer och regeringar att arbeta aktivt, och i samarbete med varandra, för att återställa mänskliga rättigheter och lugn i samhället.

Vi står vid ett vägskäl i människans historia, där vår hävdvunna frihet, hotas, och som många har märkt, själva hörnstenarna för västvärldens framåtskridande har rubbats.

........................

Det behövs att vi alla arbetar tillsammans - inte bara för att avvärja omedelbara tragedier utan för att lösa de sociala missförhållanden som förstör vår kultur och försvagar vår framtida generation.
........................
Det behövs att vi alla arbetar tillsammans - inte bara för att avvärja omedelbara tragedier utan för att lösa de sociala missförhållanden som förstör vår kultur och försvagar vår framtida generation.

Ett missförhållande som är synnerligen destruktivt är intoleransen att neka medborgare deras fri- och rättigheter på grund av deras ras, religion eller socioekonomiska status.

Det andra missförhållandet känner inga etniska, religiösa eller kulturella gränser, det drabbar alla slags medborgare - drogproblemet.

I årtionden har scientologerna bekämpat drogproblemet och fortsätter att göra så sida vid sida med många grupper och individer - som inte heller de vill se sina barn förlora sin framtid på grund av drogberoende och den kriminalitet som ofta blir en följd av. Uppgiften innebär att konfrontera dem som sprider drogerna. Se vår artikel om de så kallade professionella psykiatrierna som istället för att hjälpa till med att få slut på drogandet verkar i andra riktningen och ökar på det genom att skapa ett allt bredare bruk av sinnesförändrande droger. Vi informerar också om lösningar på andra sociala frågor och människorättsfrågor och berättar om ett positivt steg mot större tolerans som har tagit Europa. Och som alltid ger vi, på läsarnas önskemål - mer information om själva religionen Scientologi.

Scientologins mål - så som de formulerades kort efter dess grundande som religion i början av 50-talet är: “En civilisation utan vansinne, utan kriminella och utan krig, där de dugliga kan lyckas och ärliga människor kan ha rättigheter, och där människan är fri att resa sig till högre höjder.” Läsarna är välkomna att kommentera eller ställa frågor om våra reportage eller om själva kyrkan. Ni är alltid välkomna att besöka oss. Och som alltid välkomnar vi era kommentarer och synpunkter.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation