Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Springer för enighet och tolerans

Maratonlopp genom åtta europeiska länder mot religiös och etnisk diskriminering.Överst och i mitten: 2001 års europeiska maratonlopp för mänskliga rättigheter - en sträcka på drygt 7 000 kilometer genom åtta länder där löparna gick i mål vid FN i Genève. Ovan: En medhjälpare till FN:s Höga kommissarie för Mänskliga Rättigheter, som sponsrades av maratonloppets arrangörer.

Terroristattackerna mot USA gav eko över hela världen och utlöste sorg och förtvivlan bland människor. Men nästan lika snabbt växte sig en ny föresats allt starkare - att ställa de som är ansvariga för de brutala och tragiska händelserna till svars och att samtidigt samla alla politiska, religiösa och sociala ledare över hela världen och bilda en enad front för ökad tolerans.

Budskapet om tolerans var viktigt. Det var endast en liten minoritet som började tala om revansch mot människor av arabisk härkomst eller mot de som bekänner sig till muslimsk tro.

De som är experter på islam är ense om att terrorhandlingarna var ett direkt brott mot islams trossatser. Från politiskt och religiöst håll har man gjort ansatser att inleda ett internationellt samarbete i syfte att förebygga reaktioner präglade av intolerans och fördomar för att förhindra att det uppstår religiösa och etniska konflikter.

Det var i den andan som idrottsmän från åtta europeiska länder genomförde ett maratonlopp på 7000 km genom Europa. Budskapet var tolerans och enighet med fokus på de mänskliga rättigheterna.

Löparna höll på att förbereda starten inför detta symboliska lopp - det fjärde årliga europeiska maratonloppet för mänskliga rättigheter - då terroristattacken inträffade. Organisatörerna av loppet och supportrar från scientologikyrkan, kristna, judar, buddister och muslimer samt människorättsgrupper såg maratonloppet och dess budskap som viktigare än någonsin.

“Det är nu viktigare än någonsin att ena alla religioner och välvilliga människor inför ökad tolerans och i protest mot alla krig,” sa Andrik Schapers, talesman för maratonloppet. “Våldshandlingar börjar med intolerans där fanatiska människor sprider sitt hat till andra. Världens alla religioner måste gå i spetsen, vara ett gott exempel och förespråka fred, brödraskap och styrka.”

Idrottsmän från Frankrike, Spanien, Italien, Schweiz, Tyskland, Österrike, Ungern och Tjeckien deltog gruppvis i det tre veckor långa loppet som startade i Budapest den 25 september. Löparna från respektive land startade loppet i sitt hemland. Sedan möttes alla i Genève.

Varje grupp lämnade ett upprop till FNs högsta representant för mänskliga rättigheter, som var underskrivet av religiösa ledare, ledare för människorättsgrupper och andra ledare i samhället från respektive land. I detta upprop uppmanas “alla religioner och välvilliga människor att arbeta tillsammans för fred, enighet, tolerans och styrka - dvs. de principer som utgör kärnan i Deklarationen för mänskliga rättigheter”.

Löparna medförde ett utbildningsmaterial om Deklarationen om mänskliga rättigheter som har skrivits tillsammans med den icke-statliga organisationen “Förenta Nationernas Vänner” och som är avsett för barn. I samband med maratonloppet arrangerades också en uppsatstävling för europeiska tonåringar som handlade om mänskliga rättigheter. Alla deltagande barn tävlade om förstapriset - en resa till Genève den 11 oktober då maraton löparna gick i mål.

I Genève samlades idrottsmännen tillsammans med representanter för olika religioner och människorättsgrupper från olika europeiska länder, lokala myndighetsrepresentanter från Schweiz, representanter för europeiska freds- och människorättsorganisationer anslutna till FN, m.fl.!

Alla de närvarande tog emot löparna och ställde sig bakom maratonloppets budskap och målsättningar. Även de tre vinnarna av uppsatstävlingen som hade rest till Genève för att få sina priser presenterades.

Maratonloppets organisatörer säger att de kommer att fortsätta med olika aktiviteter för att uppmuntra människor inom alla religioner och etniska grupper över hela Europa att arbeta för att återupprätta traditionella demokratiska värden. I synnerhet frihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt att kämpa för att de mänskliga rättigheterna skall bli respekterade överallt.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation