Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

ATT HEDRA LIVET

De religiösa ceremonierna är viktiga inslag i svenska scientologers livLivet i en Scientologi-församling reflekterar livet utanför: möten, bröllop, växande familjer och de ofrånkomliga avsked som kommer med kroppens dödlighet. För alla dessa tillfällen har Scientologi-kyrkan ceremonier som skrivits av L. Ron Hubbard. Ceremonierna hjälper människor att se dessa tillfällen ur ett andligt perspektiv.

Avsked till vänner
Vänner, både scientologer och många andra, tog denna höst avsked av två vänner sedan många år, Christer Mansfeld, och Torbjörn Regnell, vid skilda ceremonier hållna av pastorerna Gun Lanciai och Kate König.

För en scientolog betyder döden inte bara ett slut på livscykeln utan också början på en ny. Denna speciella uppfattning reflekteras i ceremonin, vilket framgår av dessa ord:

“Vår förlust innebär vinning i visdom och förmåga för kommande dagar och andra leenden. Således sänder vi in i tidens obrutna kedja, vårt arv, vårt hopp, vår vän. Farväl,(personens namn) Dina kära tackar dig för att du levat... Gå nu, käre... och lev igen i en lyckligare tid och på en lyckligare plats.”

Broar över teologiska gränser
Nya bröllop har firats på Scientologi-kyrkan, bland dem som vigts var ett muslimskt par, Fatemeh Abdollah och Arwin Abbasade. Arwin översatte Scientologins vigselceremoni till persiska så att bruden, som ännu inte behärskade svenskan kunde följa med i ceremonin.

Pastor Lanciai som förrättade vigseln sade att hon var mycket stolt att få viga detta muslimska par. “Då vår religion är överkonfessionell ger den oss denna möjlighet att bygga broar över teologiska gränser. Den tjänar som ett instrument för fred.”

Att börja ett nytt liv
Scientologiförsamlingarna fortsätter att växa, med välkomst- och namngivningsceremoni för de senast födda.

I ett missionshus söder om Stockholm samlades många vänner och släktingar för en namngivningsceremoni. Till musik tågade de in: den stolta fadern, skotten Derek Quinn och hans son klädda i kilt, hans svenska fru Marita och deras gemensamma baby, följda av faddrarna, Chris och Jeanette Hansson, som kommit resande från San Fransisko.

Artister från Stockholms-församlingen musicerade, ceremonin började och den unge Quinn gavs namnen Robin Alexander.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation