Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Hur definierar man religion?

Religionsvetare granskar teologin och praktiken i religionen Scientologi.Alla de stora religionerna tog sin början i en värld där deras idéer var helt nya. På samma sätt framträdde Scientologin 1952 vid en tidpunkt när världen höll på att hämta sig efter andra världskriget och när det kalla krigets hotande atomkrig hängde över människornas liv.

Scientologins mål var klart och enkelt uttryckt: “En civilisation utan vansinne, utan kriminella och utan krig där de dugliga kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och människan är fri att stiga till högre höjder.”

Enligt grundläggande doktriner i religionen Scientologi är människan i grunden god och strävar att överleva.

Människans överlevnad beror av hennes förståelse av sig själv, sin medmänniskor, alla livsformer samt Det Högsta Väsendet. Ordet Scientologi i sig själv kommer från latinets “scio” som betyder “att veta” och “ology” med betydelsen “studiet av”. Därför betyder Scientologi bokstavligen “studium av vetande,” eller “att veta hur man vet”.

Den framväxande religionen blev motarbetad av en minoritet som alltid bekämpar nya idéer, eller som är rädd att förlora kontrollen över människorna, men de flesta fann den åtminstone intressant, och många ville ta reda på mera om den. Inom ett halvt sekel har religionen vuxit så att den idag räknar 8 miljoner människor, och finns på alla kontinenter.

Den judisk-kristna modellen för religion är så dominerande i dagens samhälle och därför frågar många på vilket sätt Scientologin är en religion.

Frågan har besvarats av auktoriteter i ämnet från USA till Japan, från så aktade institutioner som universitetet i Oxford och universitet i Rom, Paris, Kapstaden, Stockholm, Buenos Aires, Helsingfors och Tokyo.

Dr Bryan Ronald Wilson från Oxford, professor i sociologi och en av de bäst kända författarna av verk i ämnet religion fastslog: “Scientologin som ett genuint system av religiös tro och utövning, som väcker ett djupt och uppriktigt åtagande hos sina utövare.”

När Regis Dericquebourg, professor i religionssociologi vid universitetet i Lille studerade Scientologi, intervjuade han 285 franska scientologer och drog slutsatsen att det är en sann religion. “Den (Scientologin) hjälper sina efterföljare att förstå essensen i universum och historiska händelser och händelser i deras egna liv. Den ger åt Scientologen visshet om att han kan hjälpa både den enskilda personen och hela gruppen; den ger personen möjlighet att bli orsak över sitt eget liv, och inte vara effekt av yttre påverkningar.”

Fumio Sawada, en av de högsta specialisterna på religion i Japan skrev: “Scientologins teori och utövning bygger på idén att människan är en andlig varelse, som L. Ron Hubbard kallade “thetan”, och bygger på idén att människan kan återkalla i sitt minne sina tidigare liv och, eftersom människan är en andlig varelse, bestämmer hans gärningar i tidigare liv hans tillstånd i närvarande tid. Scientologi-religionen har större likheter med japansk religion än med västerländsk. Scientologi är en religion och det är omöjligt att komma till någon annan slutsats.”

Dessa och andra experters åsikter övertygar om att Scientologi är en religion.

Liksom andra religioner har Scientologi tvingats kämpa för sin “plats under solen”. Men om kristendomen i sina tidiga år måste göra det med eld och svärd så gör Scientologin det med förståelse.

“Idéer, inte fältslag markerar mänsklighetens framsteg” skrev Scientologins grundare L. Ron Hubbard”.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation