Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Svar på TERRORISM HJÄLP DAR DEN BEHOVS SOM BAST

Frivilligpastorer ger hjälp åt biståndsarbetarna i deras arbete med att rädda offren för terroristattacken.Hundratals frivilliga scientologipastorer hjälpte räddningsarbetarna vid katastrofplatsen veckorna efter terroristattacken mot World Trade Center. De gav räddningsarbetarna mat och näring och andra förnödenheter. De hjälpte dem att klara av de fysiska och mentala trauma som arbetet innebar genom att ge scientologiassister. Borgmästaren i New York City Rudolf Giuliani (överst t.v.) uttrycker sin tacksamhet för hjälpen frivilligpastorerna.

Nyheterna om de tragiska händelserna i New York och Washington, DC den 11 september utlöste en ström av sympatiyttringar från hela världen.

I Stockholm samlades tusentals människor i kyrkor, på torg och i parker för att hedra minnet av offren och för att uttrycka sin solidaritet med det amerikanska folket. Hundratals människor lämnade blommor utanför amerikanska ambassaden och över hela Europa möttes händelserna av liknande reaktioner.

I Storbritannien spelades USAs nationalsång under vaktavlösningen vid Buckingham Palace. Vid Brandenburger Tor samlades 200 000 människor som ville visa sin solidaritet och ge sitt stöd till det amerikanska folket. Le Monde i Frankrike deklarerade, “Idag är vi alla amerikaner”.

Alla politiska åsiktsmotsättningar var plötsligt som bortblåsta. Den annars så likgiltiga attityd, som kan finnas bland diplomater och folk i allmänhet, byttes mot vrede och sorg. Bland de döda i massakern fanns det människor av 80 olika nationaliteter. En av många röster i New York uttryckte saken på följande sätt: “Detta var inte en attack mot New York eller USA. Detta var en attack mot mänskligheten”. Och mänskligheten svarade.

Vid Ground Zero

I USA har medierna rapporterat om hjältemodiga insatser av brandmän, polismän och medicinsk/teknisk räddningspersonal - människor som under lång tid framåt kommer att stå som symboler för mod och uppoffring.

I kölvattnet av dem kom Röda Korset, Frälsningsarmén och rader av andra frivilliga grupper och organisationer - bl.a. hundratals frivilliga pastorer från Scientologikyrkan - som hjälpte till under räddningsarbetet vid Ground Zero på Manhattan, bara några timmar efter katastrofen.

.......................

“Det ni gör, er uppgift här, är väsentlig för räddningsarbetarna”
– Brandman, New York

.......................
De frivilliga organisationerna hade sin hjälpcentral i en skola bara tre kvarter från katastrofplatsen. Det dröjde inte länge förrän polisen gav Scientologi-kyrkans frivilliga pastorer huvudansvaret för hjälpinsatserna tack vare deras skicklighet, snabbhet och organisationsförmåga.

I samarbete med Röda Korset arbetade de frivilliga organisationerna tillsammans med brandmän, poliser, medicinsk personal och annan räddningspersonal. De såg till att skaffa fram mat, dryck, kläder, skyddsmasker och andra förnödenheter, bl.a. till de människor som arbetade mitt i de enorma ruinerna av World Trade Centers torn. Man organiserade mänskliga kedjor som langade hinkar med rasmassor från det som återstod av byggnaderna.

De frivilliga pastorerna i sina karakteristiska gula tröjor och jackor gjorde ett effektivt arbete och drog till sig stor uppmärksamhet. Både polisen, brandkåren och New Yorks borgmästare gav sitt erkännande till dem för deras insatser. En polisman som var stationerad vid avspärrningen utanför Ground Zero sa till en pastor som kom till platsen, “Du är en Scientolog, du är bra”, och vinkade honom förbi avspärrningen.

“Trots att många religiösa organisationer hjälper till vid katastrofer är det få som är så välorganiserade som scientologerna och som gör ett sådant intryck”, kunde man läsa i en artikel i New York Times. Där framhävde man vilken insats de närmare 800 frivilliga pastorerna gjorde som deltog i räddningsarbetet i New York. “En stor del av de som frivilligt medverkade i räddningsarbetet fick lämna platsen över helgen, men scientologerna ombads att stanna kvar och arbeta tillsammans med bl.a. Röda Korset och Frälsningsarmén.

“De här människorna utför mirakler”.

Samtidigt som de frivilliga pastorerna hjälpte till under alla moment av arbetet kunde de också bidra med sina specialkunskaper när det gäller att lindra stress, traumatiska upplevelser och sorgreaktioner hos de som arbetade på platsen. Pastorerna använde Scientologins enkla men effektiva tekniker - s.k. “assister”. En assist ersätter inte medicinsk behandling, men inriktar sig på de andliga effekterna vid skada, sjukdom och känslomässig smärta.

En brandman kände en sådan lättnad efter att ha fått en assist att han plockade fram en hedersmedalj som han hade hängande runt sin hals och gav till den pastor som hade hjälpt honom. Han sa: “Det ni gör, era insatser här, är av avgörande betydelse för räddningspersonalen”. “Du förtjänar en medalj”.

Brandmannen fick bl.a. en s.k. “locational”, en process som hjälper en utmattad, förvirrad eller chockad person att återfå sin medvetenhet om omgivningen, vilket är mycket viktigt i nödsituationer när människor verkligen behöver vara alerta och kunna fokusera på sitt arbete. En assist mot skada och sjukdom kan i kombination med första hjälpen och korrekt medicinsk vård förkorta läkningstiden avsevärt. Det finns andra assister som hjälper människor komma över depressioner, rädsla eller sorg eller som hjälper människor som sitter fast i omskakande eller chockande händelser.

Asbjörn Christiansen från Danmark fanns på plats under räddningsarbetet vid Ground Zero. Asbjörn är scientolog och befann sig i New York för att producera en dokumentärfilm. Han filmade räddnings- och hjälparbetet och intervjuade många av dem som var där.

“Scientologikyrkans frivilliga pastorer har sin speciella och viktiga roll under räddningsarbetet, nämligen att ge andlig hjälp”, sa han. “Jag har talat med räddningspersonal, Röda Korset, poliser och andra hjälparbetare. När man får människor att återhämta sig andligen ökar förutsättningarna att de ska klara av sina uppgifter”.

En läkare inom New Yorkpolisen hänvisade folk till de frivilliga pastorerna och sa, “De här människorna utför mirakler”.

En vilja att hjälpa till

Flera andra bland de frivilliga i New York, både socialarbetare, psykologer och företrädare för olika religiösa samfund, tränades i assisttekniken som de sedan använde vid katastrofplatsen.

Många av dem som fick denna hjälp har rapporterat att resultatet var mycket positivt och att de fick hjälp att komma över sina svåra upplevelser.

De frivilliga pastorerna fanns nästan överallt. De hjälpte och stöttade dygnet runt och fick hundratals trötta men beslutsamma brandmän, poliser, hjälparbetare m.fl. som arbetade flera dygn i sträck att orka kämpa vidare.

Det som gjorde att människor kunde stå ut med all denna förödelse var den enastående arbetsinsatsen, lagandan, kamratskapet och det medlidande med de drabbade som genomsyrade hela aktionen.

En frivilligpastor beskriver scenen när han ser en transportpilot hjälpa till under arbetet vid Ground Zero och säger: “Det jag just nu bevittnar är en fantastisk kraftsamling där olika grupper samlas kring en gemensam uppgift och ett gemensamt syfte”. “Jag inser att detta är ett ögonblick som vi aldrig kommer att glömma.”

Hjälpinsatser i Washington D.C. och internationellt.

Frivilliga pastorer från Scientologikyrkan begav sig även till Washington D.C. och Pentagon där självmordsterroristerna också slog till med en tredje attack. Tillsammans med hjälparbetare från Röda Korset och frivilliga från Frälsningsarmén samt andra religiösa organisationer, delade de ut mat, kläder och gav andlig hjälp dygnet runt till de som medverkade i räddnings- och hjälparbetet.

Kåren av frivilliga pastorer har under flera år samarbetat med myndigheterna vid katastrofer över hela världen. De har hjälpt tusentals offer i samband med de förödande jordskalv som drabbat Sachalin, Los Angeles, Mexico City, Colombia och Japan, de har funnits på plats efter att orkaner härjat i USA, Puerto Rico och Nicaragua och efter tidvattensvågen i Papua på Nya Guinea. De har hjälpt offren i samband med t.ex. bombningen av regeringsbyggnaden i Oklahoma 1995 och i de krigsdrabbade regionerna Kosovo och Chechnya.

De frivilliga pastorer som tidigare har deltagit i dessa hjälpinsatser säger samstämmigt att ingen av dessa katastrofer kan mäta sig med den ödeläggelse de fick bevittna efter terroristattacken mot USA den 11 september.

De har ställt upp och de kommer att ställa upp även i framtiden och stå till tjänst med Scientologins välbeprövade assisttekniker. Assisterna, som är enkla att lära sig, utvecklades av Scientologins grundare L. Ron Hubbard. De är effektiva i många olika sammanhang och fungerar på alla.

Gun Lanciai, talesman för Scientologi-kyrkan i Sverige, säger att kyrkan erbjuder utbildning i de tekniker som de frivilliga pastorerna använder som en service till allmänheten och att vem som helst som vill hjälpa sina medmänniskor är välkommen att lära sig detta. “Vi välkomnar och uppmuntrar alla att bli aktiva frivilliga pastorer”, säger hon.

Du som vill ha information om hur man blir frivillig pastor kan kontakta oss.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation