Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Kyrkan leder internationell kampanj mot drogerFrivilliga deltagare i kampanjen “Säg Nej till Droger Säg Ja till Livet” i flera länder världen över distribuerar vitt och brett fakta om droger och arbetar för förbättringar i sådana områden av samhället där drogerna har tappat sitt fotfäste.

Drogmissbruk når nu yngre och yngre åldersgrupper. I Sverige har tidningsrubriker rapporterat om den växande marknaden för ecstasy, amfetamin och andra droger bland unga; liknande trender kan man finna även i andra europeiska länder.

Som svar på denna internationella kris har Scientologi-kyrkan, som har varit engagerad i drogförebyggande verksamhet under årtionden, startat en samlad internationell drogupplysningskampanj under mottot “Säg Nej till Droger - Säg Ja till livet!”.

Huvudingredienserna i kampanjen är enkla broschyrer med fakta om droger - de omfattar hittills cannabis, heroin, ecstasy och kokain, och en speciell droginformationsbroschyr för föräldrar och lärare. De populära broschyrerna delas ut gratis och är översatta till 12 språk. Under 2001 delades närmare 1 miljon broschyrer ut i 17 länder.

Broschyrerna beskriver, bl.a. med teckningar, hur drogerna fungerar och vilka bieffekter de har. Föräldrar, lärare, poliser, ungdomsorganisationer, studenter och andra frågar oupphörligt efter broschyren. Människor som är engagerade i kampanjen delar ut dem vid informationsstånd, via butiker, vid konserter, i klubbar och ute på stan. Brev anländer dagligen från människor som vill berätta om sin uppskattning - föräldrar berättar om den positiva effekt broschyren har haft på deras barn; tonåringar bekräftar att de inte längre kommer att låta sig luras till att börja med droger. Butiksägare beställer flera broschyrer, vilka de sedan delar ut till sina kunder och de sätter upp kampanjaffischer i sina skyltfönster. Som del av kampanjen organiseras även konserter, olika artistiska uppträdanden, drogförebyggande föreläsningar, symposier och andra aktiviteter som är ämnade att visa ungdomar att det är roligt och bra att leva utan droger.

Under det senaste decenniet har trenden varit att överge drogförebyggande åtgärder och i stället har man arbetat på att minska de skador som drogmissbruk för med sig samt även med information om hur man skall använda drogerna på ett mera “säkert” sätt för att minska risken för HIV, hepatit och död. Dessa metoder åtföljs av ett defaitistiskt meddelande från “drogreformerarna” som går ut via tidningar, radio och TV att “vi kan aldrig vinna kriget mot drogerna”.

Medan ansträngningarna att få stopp på drogmissbruket och dess effekter på samhället vidmakthålls, måste samma ansträngningar läggas på förebyggande åtgärder, säger Luiz Gonzales, den internationella Scientologi-kyrkans samordnare för droginformation och förebyggande åtgärder. “Det är kyrkornas, skolornas, ungdomsorganisationernas och föräldrarnas ansvar att informera barn och ungdomar om vad droger är och vad de för med sig, oavsett vad som kan vara trenden just då. Att förebygga är den enda metod som ger varaktigt resultat”.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation