I rena siffror

Dimensioner av Expansion

1 233 148 kvadratmeter.

Lägg till ytterligare en mängd, 250 procent.

Även om Scientologi-kyrkans inflytande på samhället inte kan mätas med en tumstock, är det möjligt att ta mått på dess fysiska gestalt. Scientologi-kyrkor, administrativa kontor och center för humanitära program som kyrkan stöder har nu nått den första siffran. Den totala ytan har faktiskt vuxit med 250 procent jämfört med för bara tio år sedan.

Vid den tidpunkten inledde kyrkan ett mångfacetterat program för att skapa nya kyrkor och center runtom i världen – anläggningar och byggnader som kunde erbjuda alla religiösa tjänster och humanitära program i en skala som inte bara motsvarade, utan översteg, de växande samhällskriserna i omfattning.

Det var ett både djärvt och ambitiöst projekt – rentav dåraktigt, sade somliga – men det har icke desto mindre varit en succé, i och med att religionens tillväxt accelererar för varje år.


Scientologins andliga rådgivning

2,4 miljoner timmar av andlig vägledning

2016 var ett enastående år när det gäller att tillhandahålla den centrala tjänsten inom Scientologi-religionen – andlig vägledning, kallad auditering, för att hjälpa medlemmar att uppnå större andligt medvetande. Bara de huvudsakliga kyrkorna över hela världen – 145 organisationer i överordnad ställning i sina respektive områden – har tillhandahållit mer än 2,4 miljoner timmar auditering under året som gått, vilket utgör en 170-procentig ökning.

”Scientologer söker hjälpa människor vars ansikten de aldrig sett, vars ögon de kanske aldrig får se in i och vars namn de aldrig får lära känna.”

Johnny Ray Youngblood, nationellt känd pastor och överpastor vid Mt. Pisgah Baptist Church i New York

1 ny Scientologi-grupp öppnades varje dag.

Kyrkans medlemmar bildade mer än 350 nya grupper i fjol för att nå ut i sina lokalområden med information och tjänster som baserar sig på Dianetik och Scientologi.


184 länder, från Afghanistan till Östtimor

Det totala antalet länder med Scientologi-kyrkor, -grupper och kyrkans sponsrade program och aktiviteter under 2016.


8X

Under 2016 uppnåddes en åttafaldig ökning av antalet scientologer som påbörjar de avancerade nivåerna av andlig vägledning och utbildning.


Varje dag blir 1 120 132 människor medvetna om sina mänskliga rättigheter

Varje dag blev 1 120 132 människor medvetna om sina mänskliga rättigheter

tack vare programmet Enade för mänskliga rättigheter och den därtill knutna organisationen Youth for Human Rights International som kyrkan stöder. Programmet är det mest omfattande initiativ som finns för att höja medvetenheten om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna genom media och för att förverkliga dess principer genom utbildning.


Ett världsomspännande nätverk av1,5 miljoner frivilliga

Ett världsomspännande nätverk av
1,5 miljoner frivilliga

Scientologi-kyrkor och deras medlemmar ger sitt stöd åt nio internationella humanitära initiativ samt otaliga lokala program, från studiehjälp till pensionärsassistans och uppstädning i området där de bor. Dessa initiativ engagerade ett internationellt nätverk av mer än 1,5 miljoner frivilliga under 2016, vilka arbetar för att uppnå drogfria skolor och lokalområden, fridfulla och brottsfria samhällen, läs- och skrivkunniga och kapabla ungdomar, och mänskliga rättigheter för alla.


50 000 skolor, grupper och myndigheter använder undervisningsprogrammet ”Sanningen om droger” som kyrkan sponsrar.

50 000

skolor, grupper och myndigheter använder undervisningsprogrammet ”Sanningen om droger” som kyrkan sponsrar.


Varje dag fick 68 570 människor sanningen om droger

Varje dag fick 68 570 människor sanningen om droger

genom den globala kampanj som Scientologi-kyrkan står bakom – Sanningen om droger, världens största icke-statliga droginformationsprogram. Kampanjens audiovisuella och tryckta material, som huvudsakligen skrivits eller presenteras av f.d. missbrukare och narkomaner, gör det möjligt för ungdomar att fatta ett informerat beslut om droger.

”Vi är mycket tacksamma för de resurser och det stöd som vi fått från Stiftelsen för en drogfri värld, och vi uppmanar andra ungdomsföreningar att också använda detta effektiva material. Vi vill även tacka Scientologi-kyrkan för att de ger stiftelsen det stöd som behövs för att utforma och distribuera detta material.”

Valerie Lord, verkställande direktör för Hollywood Police Activities League

Samarbetar med 89 929 grupper och individer

Scientologi-kyrkor, och de sociala och humanitära organisationer som de sponsrar, samarbetar med nästan 90 000 grupper, myndigheter, lärare och ledare för att hjälpa lokalområden med lösningar på olika samhällsproblem.

  • Humanitära organisationer
  • Samhälls- och medborgargrupper
  • Skolor, universitet och lärare
  • Religiösa samfund
  • Människorättsorganisationer
  • Myndigheter

39 center för rehabilitering

39 center för rehabilitering

Drog- och alkoholmissbruk är ett globalt problem som kräver en global lösning – vilket är vad nätverket av Narconon-center arbetade för att uppnå under 2016 i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Mellanöstern. Narconon-programmet, som baserar sig på upptäckter som gjordes av L. Ron Hubbard, är ett unikt sätt att hjälpa missbrukare övervinna beroendeproblematik och bana väg till långsiktig framgång. I slutet av 2015 öppnades nya kontinentala utbildningscenter för Latinamerika, Storbritannien och den europeiska kontinenten, för att stödja programmets expansion.


Scientologins frivilligpastorer i 1 293 städer över hela världen

Scientologins frivilligpastorer i 1 293 städer över hela världen

rycker ut i nödlägen, stora som små. Som en av världens största oberoende internationella nödorganisationer hjälper frivilligpastorer andra med en uppsättning verktyg som kan förbättra praktiskt taget varje aspekt av livet.


Narconon-logon

2,1 miljoner elever och studerande

Applied Scholastics, det globala, sekulära utbildningsnätverket som använder L. Ron Hubbards upptäckter inom undervisning, hjälpte 2,1 miljoner elever förbättra sin läs- och skrivkunnighet och sina skolresultat under 2016.


Narconon-logon

En person, två timmar

Takten i vilken nätverket av Narconon-center skapade ett nytt drogfritt liv under fjolåret.


114 språk

Vägen till lycka, en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft, skriven av L. Ron Hubbard, cirkulerar nu i världen på 114 språk.

Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag
Vägen till lycka-omslag