Människovän

Gör goda gärningar

När människor behöver hjälp finns det en rad sociala program till hands som kan användas.

Det har varit ett turbulent år: mordfrekvensen nådde toppnoteringar på många håll i världen och tiotusentals människor dog av heroin och receptbelagda opiater. Jordbävningar, bränder och översvämningar förstörde livet för otaliga familjer och konflikter fortsatte att decimera befolkningen i flera länder. För att motverka denna eländets anstormning har Scientologi-kyrkan, dess medlemmar och otaliga samhällspartners lättat på lidande människors börda, undsatt nödställda och skänkt hopp åt varje individ som nåtts med humanitära program som kyrkan sponsrar.

Utbildning ligger bakom nästan alla framsteg i världen. Så lärare, handledare, socialarbetare, poliser, samhällsaktivister och ledare i mer än 100 länder beslutade sig 2016 för att undervisa och upplysa så många människor som möjligt för att vända på samhällets farliga djupdykning.

100 miljoner människor

Enade för mänskliga rättigheter, ett internationellt ideellt initiativ med huvudkontor i Los Angeles, utbildade 100 miljoner människor över hela världen i de 30 rättigheter som uttrycks i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – det dokument som antogs av en majoritet av världens länder år 1948 för att förhindra att andra världskrigets grymheter någonsin upprepades. Enade för mänskliga rättigheter har gått samman med 1 500 grupper och organisationer för att dela ut exemplar av den allmänna förklaringen i 192 länder.

192 länder

Genom att lära individer sina medfödda mänskliga rättigheter, bl.a. med filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, 30 informations­annonser och innehållsrika studiehjälpmedel för lärare, har Enade för mänskliga rättigheter och dess tillhörande program, Ungdomar för mänskliga rättigheter, lyckats förbättra människors attityd och att förändra nationell politik. I Mexiko innehåller landets författning nu den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, delvis tack vare den kampanj som oförtröttligt drivs av deltagare i Ungdomar för mänskliga rättigheter.

180 sådana lagar har antagits

Ett annat slags människorättsinitiativ är Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR), som grundades av Scientologi-kyrkan 1969 och är världens främsta tillsynsorganisation på mentalvårdsområdet. KMR, nu med mer än 250 avdelningar i 34 länder, har lyckats minska antalet övergrepp inom psykiatrin drastiskt. Deltagarna använder KMR:s dokumentärer, media, publikationer och utställningar för att upplysa myndighetspersoner och den enskilde, och för att se till att brott åtalas och lagar stiftas för att skydda medborgarna. Till dags dato har fler än 180 sådana lagar antagits.

Utbildning är också kärnan i den av kyrkan sponsrade kampanjen Sanningen om droger. Stiftelsen för en Drogfri värld leder arbetet och det är den största icke-statliga kampanjen för drogupplysning och missbruksförebyggande i världen. Sanningen om droger-materialet har nått 200 miljoner människor världen över.

25 % mindre drogmissbruk

Genom en dokumentärfilm, 17 informationsannonser, lektionsplaneringar för skolor och 14 Sanningen om droger-häften som beskriver de vanligaste drogerna, får ungdomar fakta så att de kan fatta egna beslut. Som en senator i det italienska parlamentet uttryckte det: ”Jag vill gratulera er för den avgörande roll ni spelade i att minska drogmissbruket med 25 procent i vårt land. […] Jag vet att ni inte anser att arbetet är klart förrän alla ungdomar i vårt land själva kan ta beslutet att livet kan levas utan droger.”

Men för de som går i narkotikans fälla och antingen blir beroende eller hamnar i fängelse, lyckades L. Ron Hubbard, Scientologins grundare, finna lösningar. Narconon, det icke-religiösa programmet som använder sig av dessa lösningar, behandlar missbrukare som människor som har ett problem, inte som själlösa ting som lider av en kronisk sjukdom. Missbrukare hjälps försiktigt genom avvänjningen, utan bruk av mediciner, och guidas sedan genom ett avgiftningsprogram som kombinerar näring, motion och bastubad för att avlägsna rester av narkotika i kroppen som ligger bakom suget. Deltagarna gör sedan livsfärdighetskurser som innehåller verktyg för att hantera de betungande faktorer som ledde till drogmissbruk från första början, så att de kan förbli friska och drogfria.

Men eftersom människors dåliga livsval kan göra att de hamnar i fängelse finns det ännu ett program, kallat Criminon, som inte bara riktar sig till den drogproblematik som ledde till frihetsberövandet, utan som ger lagbrytare tillbaka nyckeln till att leva ett liv fritt från kriminalitet – sin självrespekt.

117 miljoner böcker

För detta ändamål finns Vägen till lycka – den sekulära guiden till ett bättre liv, baserad på sunt förnuft, som skrevs av L. Ron Hubbard och som innehåller 21 levnadsregler på ett lättförståeligt språk. Dess konstruktiva principer och nyttiga värderingar sprider sitt lugnande inflytande över hela världen: nu när vi når slutet av 2016 finns det mer än 117 miljoner böcker i cirkulation på 114 språk. Tillsammans med en komplett filmversion av boken, 21 informationsannonser och lärarverktyg är det ett dokumenterat faktum att undervisningen ger resultat, bl.a. en minskning i vålds- och brottsstatistiken.

Som Hubbard så väl insåg är nyckeln till att undvika droger och brott – och till att lyckas i nästan varje del av livet – naturligtvis att skaffa sig utbildning. Applied Scholastics, en icke-konfessionell organisation som består av mer än 1 000 grupper i 72 länder, förbättrar dramatiskt elevers möjligheter att bli kunniga, produktiva vuxna med hjälp av L. Ron Hubbards studieteknologi – en teknologi som lär människor hur man lär sig, så att de kan bemästra vilket yrke som helst.

Utöver dessa svar finns det ett program som förkroppsligar kyrkans religiösa samhällsuppgift: Scientologins frivilligpastorer. Dessa har som motto att ”Det går att göra något åt det”. Programmet omfattar en rad verktyg för att uppnå just detta – från hur man får till stånd bättre kommunikation, löser konflikter och hanterar studieproblem, till hur man uppnår bättre organisering och lindrar sjukdomar och skador på andlig väg. Hubbards syfte med programmet var att frivilligpastorerna skulle gå i spetsen för interreligiösa ansträngningar att räcka nödställda människor en hjälpande hand – oavsett vilka omständigheterna är, var hjälpen behövs eller personernas ras, religion eller etniska tillhörighet.

1 000 organisationer

När naturens eller människans egna katastrofer slår folks liv i spillror, erbjuder frivilligpastorer sin assistans för att hjälpa dem att återfå en dräglig tillvaro. Programmet har stadigt vuxit och pastorskåren utgör idag en av världens största oberoende räddningsstyrkor. Scientologins team för katastrofhjälp samarbetar nu med mer än 1 000 organisationer och har ryckt ut i samband med varje större katastrof under detta århundrade.

Även om 2016 har varit ett högst produktivt år, kommer kyrkans utåtriktade verksamhet och goda gärningar förvisso att växa i omfattning under det kommande året och varje år som följer därefter.