MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

En människa gör skillnad

Zakaria El Hamel

Många människor tror att de inte kan göra något för att förbättra världen eftersom de tjänar för lite eller saknar goda kontakter. Zakaria El Hamel är emellertid inte en sådan person.

Han äger en taxi i Marocko och delar på de intjänade pengarna varje månad med föraren. Zakaria är därför inte förmögen, men ändå har han i sanning gjort världen bättre genom sitt beslut att göra det, och genom att bilda föreningen ”Ungdomar för fred och dialog mellan kulturer” och gå i spetsen för Marockos avdelning av Youth for Human Rights International (YHRI).

Det var när Zakaria deltog i den sjunde årliga internationella människorättskonferensen i Genève år 2010 som han gjorde sin första bekantskap med YHRI:s material.

Zakaria säger det följande om att människor måste få sprida och ta emot information fritt: ”Massmedierna i Marocko är under sträng kontroll. De styrs av monarkin, och det är endast vad de vill ska tryckas som trycks. Så denna mänskliga rättighet respekteras inte alls.” För att bekämpa detta problem allierade Zakaria sig med North Atlantic Treaty Organization (NATO) och anordnade workshopar kallade ”Rätten till privatliv” och ”Rätten till information”.

”Regeringen i Marocko är rädd för mänskliga rättigheter”, säger Zakaria. Ändå går han och medlemmar av hans förening på föredrag om mänskliga rättigheter tre eller fyra gånger i månaden för att åstadkomma förändringar. ”Nu när jag har YHRI:s material visar jag det för dem så att de kan se att det finns verktyg för att förändra deras sätt att bedriva människorättsupplysning. […] Jag kan ändra människors mentalitet, och då lär de sig vad mänskliga rättigheter är, och vill ha dem”, säger han.

Under 2016 inledde Ungdomar för mänskliga rättigheter ett samarbete med den marockanska organisationen för mänskliga rättigheter för att ingjuta värdighet och respekt för mänskliga rättigheter hos landets ungdomar.