Tidningsledare

Ouvertyr

Scientologins grundare, L. Ron Hubbard, var del av en generation vars eldprov blev andra världskriget och tillkomsten av kärnvapen som kunde utplåna civilisationen totalt. Insatserna var oerhört höga, på vinst och förlust – inga omspel eller oavgjorda matcher. En annan stor man på den tiden, Englands Winston Churchill, kommenterade att ”utan seger är ingen överlevnad möjlig”.

Hubbard lät ett tvingande krav prägla Scientologin: överlevnad. Men mänskligheten måste blomstra och vara fri för att överleva. ”Den enda impuls hos människan som inte kan utplånas är hennes impuls mot frihet”, skrev Hubbard år 1954, ”hennes impuls mot förnuft, mot att uppnå högre nivåer i alla sina strävanden.”

Scientologi-kyrkan har färdats på den vägen i mer än sex decennier och har hela tiden vuxit sig större och starkare. Under flera årtionden efter religionens födelse angreps den, för varje steg som togs, av totalitära och manipulerande särintressen – inom regeringar, den organiserade psykiatrin och läkemedelsindustrins konglomerat, samt de religiöst intoleranta med sin småsinthet. Kyrkan vann, vann återigen och sedan, för omväxlings skull, vann den ännu mer.

David Miscavige har stått vid rodret för Scientologin under de senaste 30 åren och har haft ett enda syfte: att sprida Scientologins överlevnadsfrämjande verktyg till alla världens hörn och därmed stoppa civilisationens virvlande och sjunkande spiral. Arbetet består till störst del av att bygga upp den unga religionen, för detta nu och för all framtid.

Det kallas expansion. Det kräver hårt arbete att etablera en global kyrka. Scientologins andliga väg blir tillgänglig för allt fler människor, som ser att den fungerar. Denna kyrka växer, bedriver humanitära kampanjer som skingrar det mörker som utgörs av socialt förfall, brottslighet och mentalt och andligt slaveri. Kyrkan öppnar grupper och missioner, vilka växer och själva blir kyrkor, och cykeln accelererar.

Allt detta bistås av de landvinningar som görs inom religionen för att sprida budskapet i publikationer, filmer, tv-program, radiosändningar samt via internet. Det största framsteget på den arenan kom 2016, då en berömd och historisk Hollywood-studio öppnades som Scientology Media Productions.

Alla dessa begivenheter, vilka står för tillväxt, återges som en årskrönika i detta specialnummer av Freedom, kyrkans röst. De som verkligen gynnas av framstegen och triumferna på dessa sidor är du – varje man, kvinna och barn i världen – eftersom vårt mål är frihet och överlevnad för alla.