Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”

Första lagliga Scientologivigseln i Sverige efter erkännande som trossamfundPastor Gun Lanciai (överst) utförde den första lagliga Scientologi vigseln i Sverige och Europa. En europeisk delegation firade den historiska händelsen med ett överlämnande av en skrivelse som bekräftade Sveriges föredöme vad gäller religiös frihet och pluralism (infälld).

Sverige förväntas bli föredöme för Europa

Den första lagliga Scientologi vigseln i landet ägde rum den 10 juni i Stockholm. Därmed firades ett beslut som erkände Scientologi som religion i Sverige. Detta beslut var en milstolpe för religionsfrihet i Sverige.

“Med detta beslut gick en gammal dröm i uppfyllelse”, sa pastor Gun Lanciai som förrättade vigseln den 10 juni mellan Christina Larsson och Jimmy Gustafsson inför en grupp glada kyrkomedlemmar. “Jag har längtat efter detta alltsedan jag prästvigdes år 1972.”

Pastor Lanciai, 79, blev erkänd vigselförrättare efter beslutet den 4 maj då Kammarkollegiet gav pastorer inom Scientologi rätt att förrätta vigslar. Beslutet var det sista för att uppnå fullständigt erkännande som religion i Sverige.

Lagliga vigslar inom Scientologi har funnits i ett antal utomeuropeiska länder under flera år, men vigseln den 10 juni var den första lagliga i Europa.

En delegation som bestod av delegater från Finland, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Ungern och Italien kom till detta historiska tillfälle. Religionshistoriker Peter Åkerbäck från Stockholms universitet var närvarande. Han mottog skrivelsen som överlämnades från den europeiska delegationen. Denna skrivelse gav erkännande till svenska religiösa forskare, myndigheter och politiker för att ha föregått med gott exempel när det gäller religionsfrihet och pluralism i Europa.

Ett gott föredöme för Europa

I beslutet den 4 maj ger Kammarkollegiet en beskrivning av Scientologi-kyrkans religiösa karaktär, beständighet, och organisation i ett 4 sidigt dokument och drog slutsatsen att Scientologi fullständigt uppfyller kraven för att erkännas som religion. Beaktande att Scientologi-kyrkor hade givits status som trossamfund i Sverige tidigare i år fann Kammarkollegiet att kyrkan också uppfyllde de strängare kraven för vigselrätt.

Scientologi-kyrkan i Sveriga ger service som innehåller, predikningar, namngivningceremonier, begravning och vigselceremoni, uttalade Kammarkollegiet. Före detta beslut fick par som vigdes inom Scientologi-kyrkan först vigas borgerligt.

Kammarkollegiet fann vidare att “Scientologi är en religion som bygger på dess grundares, L.Ron Hubbards, forskning, författarskap och förkunnande. Den sakrala utövningen består av andlig vägledning som kallas auditering, studium av scientologins skrifter och andakter.”

Pastor Heber C. Jentzsch, President inom Scientologi-kyrkan, mottog erkännandet som en milstolpe för Scientologi-kyrkan i Europa och för religionsfrihet.

“Den svenska regeringen har etablerat sann religionsfrihet i Europa genom att tillämpa sin grundlag och europeiska konventionen för mänskliga rättigheter”, sa pastor Jentzsch.

“Detta blir ett föredöme för Europa.”

Bekräftelser till kyrkorna och dess pastorer

I november 1999 fick kyrkan erkännnande som allmännyttig ideell förening och skattebefriades.

I mars gav Kammarkollegiet Scientologi-kyrkan status som trossamfund.

“Beslutet är ett fantastiskt erkännande av Scientologi-kyrkor och ministrar som dugligt har tjänat medlemmarna och samhället under tre årtionden,” sa Tarja Vulto, talesman för Scientologi-Kyrkan i Sverige. “Nu kan de ägna sig mycket mer åt sin mission att förbättra samhället.”

Scientologi-kyrkan i Sverige finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Som en del av sin sociala mission stödjer kyrkan många välgörenhets- och sociala program inom området drogrehabilitering, kriminalreform och läskunnighet.

Sverige var det andra landet inom en månad som gav Scientologi erkännande som religion. Den 31 mars beslutade Inrikesdepartementet i Sydafrika att ge pastorer inom Scientologi-kyrkan vigselrätt.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation