Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Svensk lagstiftning tar ett stort steg för att skydda upphovsrättenDen 23 februari antog riksdagen en ny lag för att skydda innehavarna av immateriella rättigheter. Under en längre tid har det existerat en situation som har krävt en lösning på grund av att det inte har funnits ett adekvat och effektivt skydd för amerikanska medborgares och organisationers immateriella rättigheter.

Genom lagen täpps en lucka till i den svenska upphovsrätten. Denna brist aktualiserades när en privat person lämnade in opublicerade, upphovsrättsskyddade skrifter tillhörande Scientologi-kyrkan till riksdagen och andra myndigheter utan tillstånd. Allt material som inlämnas hos svenska myndigheter blir tillgängliga för allmänheten enligt tryckfrihetsförordningen, oavsett vad upphovsrättslagen säger om skydd för immateriella rättigheter. Fast den person som lämnade in kyrkans material till Stockholms tingsrätt dömdes skyldig för brott mot upphovsrätten, kvarstod frågan hur man skulle skydda upphovsrätten när det gäller material som inlämnats till svenska myndigheter.

Många tjänstemän och politiker är ense om att principen om öppna regeringsarkiv finns för att tillåta allmänheten att granska myndigheters åtgärder och beslut. Den var aldrig ämnad att inkräkta på medborgares rättigheter vilket har visat sig kunna inträffa om privat korrespondens eller privata anteckningar av misstag tas emot av myndighet och automatiskt arkiveras eller om ett opublicerat manuskript eller annan immateriell egendom av misstag, eller via en skrupelfri konkurrent inges och arkiveras som offentlig handling.

Mr. Warren McShane, president hos Religious Technology Center (RTC), en ideell organisation i Kalifornien som innehar upphovsrätten för dessa Scientologi-skrifter, berömde riksdagens åtgärd: “Jag är mycket glad att Sverige har vidtagit åtgärder för att försvara upphovsrättsinnehavares intressen över hela världen. RTC har varit en avgörande kraft i kampen för upprätthållandet av detta skydd. Hittills har svensk lag i detta avseende varit som ett svart hål.

När den nya lagen i dag godkänts med överväldigande majoritet har Sverige anslutit sig till den internationella gemenskapen inom detta område. Detta är en seger för alla innehavare av immateriell egendom.”

Sverige har tidigare fått kritik av US Trades representant för att inte uppfylla sina internationella förpliktelser enligt TRIP-avtalet (World Trade Organization Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights). Sverige har tre år i rad hamnat på USA:s s.k. WATCH LIST tillsammans med ett antal nationer som sedan länge är kända för att se genom fingrarna när det gäller kränkningar av de immateriella rättigheterna, t.ex. Brasilien, Korea, Pakistan, Thailand och Vietnam.

Den svenska riksdagsmannen, Göran Magnusson, vice ordförande i Sveriges Konstitutionsutskott sa att grunden för den nya lagen är det internationella TRIP-avtalet som Sverige signerat vilket innebär att landet förbundit sig att garantera skydd av upphovsrätten.

Religious Technology Center har gått i spetsen i kampen för att skapa ett skydd åt innehavare av upphovsrätt i den nya dataåldern och har fört framgångsrika processer mot överträdelser både i USA och utomlands, fall som nu åberopas av upphovsrättsinnehavare världen över.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation