Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

ETT TILLFALLE DA FRAGORNA FICK SVAR

“Vad är Scientologi?"-utställningen drog till sig - och fascinerade - tusentals besökare i Sverige. Livfulla och begripliga bilder och texter beskrev religionen och dess snabba tillväxt i världen.Internationella Scientologi-kyrkans president Heber C. Jentzsch (ovan), vars far, mormor och farmor alla fötts i Stockholm. Till vänster, öppnandet av Göteborgsutställningen, förrättad av den lokala kyrkans föreståndare och Martin Weightmen, chef för Scientologins europeiska kontor för mänskliga rättigheter i Bryssel.

Äntligen riktig information - var ett typiskt uttalande från de tusentals svenskar som besökte den unika och belysande utställningen “Vad är Scientologi?” som visades i Stockholm, Göteborg och Malmö i februari och mars.

Dagligen strömmade hundratals besökare till utställningen, de var ofta undrande inför den, och överraskade av vad de fick veta. De fick en ny förståelse av Scientologi-kyrkan och dess medlemmar.

Utställningen i Sverige var den ena av två identiska utställningar som kommer att turnera genom 50 europeiska städer fram till årets slut. Den ena utställningen startades i Stockholm och några dagar senare öppnades den andra i Düsseldorf, Tyskland.

På bägge ställena besöktes utställningen av tusentals ämbetsmän, religiösa ledare, kommunala tjänstemän, studerande, föräldrar, och andra intresserade som själva ville ta reda vad Scientologi är, istället för att lita på andra- och tredjehandsuppgifter eller tidningsrapporter.

Den internationella Scientologi-kyrkans president Heber Jentzsch ledde det offentliga öppnandet av utställningen i Stockholm inför en stor publik på Berns. Pastor Jentzsch sa sig vara speciellt hedrad av att få starta utställningens turne i just den här staden. Trots sitt tyska namn har pastor Jentzsch starka rötter i Sverige, och speciellt Stockholm där både hans far och farmor föddes.

Tusentals människor från olika nivåer lärde sig alla aspekter av Scientologin vid utställningen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tarja Vulto, representant för Scientologikyrkans informationskontor i Stockholm introducerade pastor Jentzsch, varpå pastor Jentzsch välkomnade de församlade och tackade dem för att de tagit tillfället i akt att själva ta reda på mera om religionen. I en intervju efter öppningsceremonin sa pastor Jentzsch följande: “Det är viktigt att vi lär oss om varandra, om kulturer och trosföreställningar, det är viktigt som stimulans för det svenska samhällets pluralism och tolerans. Det börjar med förståelse.”

I öppningstalet berättade pastor Jentzsch om L. Ron Hubbards liv - författare, humanist och grundare av religionen Scientologi - och hans upptäckter om sinnet och anden. Berättelsen om L. Ron Hubbards fascinerande och färgstarka liv hjälpte till att bygga upp stämningen för de dagar som följde.

Enbart Stockholmsutställningen räknade över 2000 besökare, med samma siffror i Göteborg och Köpenhamn samt därefter även i Malmö.

Det internationellt kända brittiska sving bandet Jive Aces, som följde med utställningen genom Europa, spelade vid öppnandet av utställningen och höll konserter i gallerior och andra kända platser i var och en av de svenska städerna, samtidigt som de informerade om utställningen och drog massor med folk.


En vanlig reaktion från besökare var: Äntligen riktig information om Scientologi
 
I Düsseldorf, Frankfurt och Stuttgart räknade den andra utställningen en vanlig dag mellan 700 och 800 personer som kom för att få information om Scientologi. Och varje dag fortsätter hundratals människor att vandra genom utställningen när den turnerar genom Norge, England, Skottland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och Israel.

En typisk reaktion till utställningen kom från en politiker som sa att han skulle säga till de andra i hans parti att gå och se utställningen. Ännu vanligare är de ofta upprepade orden “Äntligen riktig information om Scientologi”, från nöjda besökare i alla de städer som turnerats.

Begripliga bilder, texter och demonstrationer

Det är möjligt att lära sig grunderna i Scientologin på bara några timmar tack vare att utställningen är så fyndigt gjord. På skärmarna visas fotografier och texter som beskriver de mest grundläggande principerna i religionen - som t.ex. att människan är en andlig varelse som har ett sinne och en kropp, som inte själv är en kropp; statistisk information om kyrkan och dess medlemmar; fotografier av många kyrkor från olika hörn av världen; beskrivningar av arbetet med samhällsförbättring och reformer som sponsras av scientologer, och en presentation av L. Ron Hubbard.

Medan den visuella informationen i sig gav en snabb förståelse visade de svenska besökarna stort intresse när Hubbards Elektropsykometer, “E-metern”, demonstrerades.

E-metern är ett religiöst instrument som hjälper andliga vägledare som utbildats i Scientologi, s.k. auditörer (från latinets -audire- att lyssna) för att upptäcka områden av andligt lidande. E-metern reagerar på tanke.

Folk trängdes vanligtvis kring E-meterdemonstrationen, där utställningsbesökare faktiskt kunde “se” sin egen tanke. Reaktionen var enhällig: “Det här fungerar!”

Man kunde också se små grupper samlas före visningarna av videofilmen, “En introduktion till Scientologi”. Videofilmen visar en intervju med L. Ron Hubbard när han bodde i East Grinstead i England, strax söder om London på 60-talet. Hans hem tjänade på den tiden som högkvarter för hela världens Scientologi-kyrkor.

[image]
Besökarna bildade kö för att “se en tanke” - demonstrationer av E-metern, Scientologins religiösa instrument som hjälper tränade Scientologi pastorer att hitta områden av andlig vånda och hjälper personen att lösa dem. Till vänster, reklam för utställningen i Göteborg.

Sociala reformer

Utställningen visade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier för lösningen av sociala problem som läs- och skrivsvårigheter, drogmissbruk och brottslighet. Också dessa mötte starkt intresse hos besökarna, ofta hos ämbetsmän och ledare inom samhället. De sekulära sociala förbättringsprogram som använder L. Ron Hubbards upptäckter inom dessa områden stöds av Scientologi-kyrkor runtom i världen.

I avdelningen för utbildning kunde besökarna faktiskt få en levande demonstration av en av Hubbards mest grundläggande upptäckter som hjälpt miljoner i världen att kunna studera och lära sig bättre. Denna upptäckt gäller manifestationen av ord som inte förståtts eller som missförståtts. Därtill kommer dessa ords negativa inverkan på förståelse och deras inverkan när det gäller förvirring, ängslan över inlärning, tappat intresse, och till och med aversion mot ämnen, mot skola eller studier på det hela taget.

Efter demonstrationen var det många utställningsbesökare som på begäran fick mera material om L. Ron Hubbards lösningar på läs- och skrivsvårigheter, som är ett av de allvarligaste sociala problemen.

Samma intresse mötte Narconons avdelning, den verksamhet för drogrehabilitering som uteslutande använder L. Ron Hubbards metod. Narconon bedriver både drogrehabilitering och drogförebyggande verksamhet, har 40 centrum i världen, fördelade på 26 länder, bland dem Sverige. Programmet har mött internationellt erkännande för den framgång med vilken de befriar drogmissbrukare från drogernas och alkoholens ok.

Narcononprogrammet befriar kroppen från alla spår av droger, och hanterar de orsaker som gjorde att en individ började med droger. Sedan ges den före detta drogmissbrukaren den kunskap och säkerhet han behöver för att kunna leva ett lyckligt, produktivt och drogfritt liv.

Narconon centra har dokumenterat att mellan 70 och 84% av de missbrukare som fullgör programmet återvänder till samhället som nyttiga medlemmar, och helt drogfria.

Narconon stöds av kyrkan och av individuella scientologer. I samband med avdelningen om Narconon på utställningen “Vad är Scientologi?” gav Fransisco Herrera från Narconon Sverige ett föredrag om “Hur man talar med sin tonåring om droger.” I förebyggande syfte har Fransisco föreläst för tusentals barn i skolor över hela landet om faran med droger. Hela klasser skolbarn har lovat att aldrig använda droger.

I utställningens avdelning för samhällsreform ingick också de aktiviteter som kretsar kring “Vägen till Lycka”, en ickereligiös samling moralregler baserade på sunt förnuft. Bland de 21 punkterna ingår sådana tidlösa värderingar som “älska och hjälp barn”, “fullgör dina förpliktelser” och “eftersträva att leva i sanning”, regler som anammats av många kulturer och trosriktningar.

Över 51 miljoner exemplar av “Vägen till lycka” har publicerats i 57 länder på 22 språk sedan häftet publicerades för 19 år sedan.

Bättre förståelse

Besökarna på utställningen “Vad är Scientologi?” försäkrar alla i tur och ordning att de fått en bättre, sannare och mera personlig förståelse av Scientologi.

Många har också sagt att de inser att allt det negativa de hört om Scientologi i medierna grundades på falsk eller missledande information - och blir ofta undrande över de motiv som drivit dem som givit eller vidarebefordrat felaktig information.

Iden att starta en Vad är Scientologi?-turne över Europa kom från uppmaningar till mera dialog med de olika grupper inom minoritetsreligioner som vuxit i storlek och blivit alltmera synliga i det kulturella landskapet i Europa.

Uppmaningarna har under senare år kommit från europeiska och internationella människorättsorganisationer som OSCE, den internationella Helsingforssammanslutningen och Förenta Nationerna. En del länder har reagerat med repressiva åtgärder på den snabba tillväxten av nya minoritetsreligioner (se artikeln “Stäng vägen till intolerans”), medan andra, ledda av Sverige har uppmuntrat tolerans baserad på dialog och förståelse. “Vi informerar allmänheten om sanningen om Scientologi i ny skala genom Europa,” säger Gaetane Asselin, informationschef för Office of Special Affairs Europa. “Scientologi är populärt bland folk för att det är en praktisk religion som riktar sig till den moderna människan och hjälper henne avsevärt i det dagliga liv.

Utställningen svarar på hur detta kan komma sig, oberoende om personen är personligen intresserad eller inte,” sa hon. Scientologi-religionen har vuxit från en ensam kyrka 1954 till över 2000 kyrkor, missioner och grupper i nästan 140 länder idag. Kyrkor och missioner tjänar sina växande etablerade församlingar liksom även de tusentals individer i världen som varje vecka kommer in för någon introduktionstjänst. Därtill organiserar de och stödjer en bred skala av program för samhällsförbättring och social reform. I Sverige firade kyrkan sitt trettioårsjubileum 1999.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation