Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Tyskland hamnar på U.S. Trades “Watch List”[image]
USAs handels representant (USTR), förlagd i USAs presidents kontor, har lagt till Tyskland till sin lista över sex länder som använder otillåtna handelsåtgärder som drabbar företag i USA.

Tysklands diskriminerande “sektfilter” skadar landets handelsrykte internationellt

Den tyska regeringens diskriminering av scientologerna gjorde att Tyskland enligt US Trades rapport år 2000 betecknas som ett av de länder som bedriver oegentlig marknadsföring som berör amerikanska företag. Tyskland är ett av de sex länder som nämns i rapporten och vars regeringar är inblandade i “diskriminerande anställningsmetoder.”

US TRADE:s representant, med säte hos den amerikanska presidentens kontor, företräder USA när det gäller internationella marknadsfrågor och kan begära att USA vidtar åtgärder mot vissa överträdelser med avseende på marknaden via World Trade Organization (WTO) där både USA och Tyskland är medlemmar. WTO har stora befogenheter och kan vidta marknadssanktioner mot länder som inte respekterar internationella marknadsavtal.

Rapporten visar på en betydande skärpning i USA:s attityd när det gäller diskrimineringen av scientologer i Tyskland. USA:s utrikesdepartement har kritiserat den tyska regeringens religiösa diskriminering av scientologer varje år sedan 1993 i sin årliga rapport om mänskliga rättigheter. Genom US TRADE:s ingripande skärps tonen ytterligare. Watch-listan, som speglar den amerikanska regeringens uppfattning om vad som utgör ett hot mot USA:s marknad, kan ha en dämpande effekt på marknadsrelationerna med Tyskland.

USA TRADE:s representant, Charlene Barchefsky, nämner i rapporten att sedan man fått kännedom om den tyska regeringens klausuler som innebär diskriminering av scientologer ser administrationen med allvar på situationen i Tyskland och fortsätter påtryckningarna för att förmå Tyskland att överge sin diskriminerande politik.”

Genom det så kallade sekt-filtret utformas kontrakt på ett sådant sätt att människor har att välja mellan att erkänna sin religiösa tro och straffas för den genom att bli svartlistad eller bojkottad på arbetsmarknaden eller att offentligt avsäga sig sin tro under hot om ekonomiska sanktioner.

Det strider mot alla demokratiska principer att på politisk väg diskriminera människor på grund av deras religiösa tro eller tillhörighet. Det är strider också mot internationella avtal om mänskliga rättigheter som skyddar religionsfriheten. Under förra året togs ett ärende upp i domstol i Rhenland i Tyskland där en scientolog hade nekats anställningslicens endast för att hon var medlem i Scientologi-kyrkan. Beslutet fattades efter en order från förre arbetsministern Norbert Bluem. Domstolen fann att detta stred mot grundlagen och rev upp beslutet.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation