CCHR

Fantastisch jaar voor CCHR

Citizens Commission on Human Rights ziet grote mogelijkheden voor de bescherming van hen die door de psychiatrie zijn misbruikt.

Citizens Commission on Human Rights breidt zich uit, met 174 afdelingen van CCHR die nu wereldwijd actief zijn. Hun werk blijft zich op meerdere fronten uitbreiden. De waakzaamheid van de organisatie ten opzichte van de farmaceutische industrie resulteerde in 2017 in 32 nieuwe waarschuwingen die verplicht zijn gesteld voor psychiatrische middelen. Sinds de oprichting in 1969, is CCHR van groot belang geweest in de acceptatie van 220 anti-psychiatrie wetten en in het vernietigen van 375 pro-psychiatrie wetten. In de arena van de disciplinaire ordehandhaving door de overheid, werden psychiaters geconfronteerd met €27 miljard aan boetes, schadevergoedingen en gesnoeide fondsen die in verband gebracht kunnen worden met het werk van CCHR. Ze was rechtstreeks verantwoordelijk voor de intrekking van vergunningen van 140 individuele psychiaters, 124 alleen al in Japan, en de gevangenneming nog eens zeven. Op het vlak van publiek bewustzijn, verspreidden leden van CCHR 21 miljoen informatieve flyers. De 20 CCHR Reizende Tentoonstellingen trokken in 2017 135.800 bezoekers terwijl ze 30.000 kilometer aflegden. Het cumulatieve totaal is nu meer dan 643.000 kilometer, ofwel 16 rondjes om de aardbol.

Wereldwijd alarm

In 2017, heeft Citizens Commission on Human Rights zichzelf overtroffen in haar voortdurende inspanning om de psychiatrische industrie aansprakelijk te stellen voor haar verwoestende wandaden. CCHR is erachter gekomen dat het hele systeem van geestelijke gezondheidszorg zich schuldig maakt aan fraude en ambtsmisdrijven. Dus wijdt CCHR zichzelf aan de strijd tegen elektroshocktherapie en de praktijk van het voorschrijven van psychiatrische middelen aan kinderen.

Wereldwijd alarm
WERELDWIJD ALARM CCHR heeft geholpen het bewustzijn over de gevaren van antidepressiva, antipsychotica en elektroshocktherapie te vergroten.
Geen psychiatrische middelen
GEEN PSYCHIATRISCHE MIDDELEN Londenaren tekenen petities om het drogeren van schoolkinderen in Engeland tegen te gaan.

Sinds haar oprichting in 1969, heeft de waakhond over de geestelijke gezondheidszorg eraan gewerkt de rechten van de patiënten en hun familieleden te beschermen. CCHR heeft ook verhinderd dat dienstverleners fraude plegen ten opzichte van Medicaid en Medicare. Alleen al in 2014 (het laatste jaar waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn) was er minstens €121 miljoen aan fraude.

Vanwege de subjectieve en frauduleuze aard van psychiatrische diagnoses en aangezien er geen objectieve bloedtest of scan is voor de detectie van geestesziekten, en vanwege het gemak waarmee diagnoses veranderd kunnen worden om nog meer geld van verzekeraars te krijgen, heeft CCHR medewerkers in de gezondheidszorg die kennis hebben van fraude dringend verzocht zich te beroepen op de klokkenluider gegevensbeschermingswetgeving en zich uit te spreken.

De meest explosieve case is de voortdurende, meerjarige actie tegen Universal Health Services, een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg die een verleden heeft van gevaarlijk en frauduleus medisch gedrag en frauduleuze bedrijfspraktijken. Van april 2016 tot april 2017, werden er bijna 4500 klachten ingediend tegen UHS, de meeste daarvan werden door CCHR gestart. Om de schaal van het bedrog te beoordelen dat er op het publiek wordt gepleegd, moet je je bedenken dat er slechts één UHS gedragsproblemenfaciliteit in Texas is, die er dankzij de ijver van CCHR, mee instemde om de regering van de VS €700.000 te betalen, om beschuldigingen aan haar adres die onder de False Claims Act vallen op te lossen.

Italiaanse optocht
ITALIAANSE OPTOCHT De politie verwachtte minder dan 1000, maar meer dan 2000 demonstranten overspoelden de straten van Florence, Italië. Ze klapten, schreeuwden en zongen een parodie op een populair lied, allemaal uitdrukkingen van hun eisen om de “Psychiaters” uit hun scholen en hun leven te verwijderen.

CCHR houdt ook wetgevingsinitiatieven nauw in de gaten om misstanden in de psychiatrie aan banden te leggen, ze doet dat door educatieve materialen over de hele wereld te verspreiden, en in 2017, werden van 140 psychiaters de certificaten ingetrokken of ze werden rechtstreeks gearresteerd.

CCHR tentoonstelling bezoekt Japan
CCHR TENTOONSTELLING BEZOEKT JAPAN Een optocht door de straten van Tokyo (boven) leidt tot het doorknippen van het lint voor de expositie, Psychiatrie: Een Industrie des Doods. Duizenden bekeken de CCHR Vriend of Vijand dvd.
“De admiraal”
“DE ADMIRAAL” Een historisch gebouw vlakbij het beroemde Winter Paleis in het centrum van St. Petersburg, Rusland, is de locatie van de reizende tentoonstelling.
Een historisch verhaal van de criminele psychiatrie
EEN HISTORISCH VERHAAL VAN DE CRIMINELE PSYCHIATRIE In Kaapstad worden schoolkinderen onderwezen in de feiten over de wonden van apartheid die ze zijn toegebracht door psychiaters.