27 MEI 2017 / KOPENHAGEN, DENEMARKEN

Stad van vrijheid

Grootse opening Scientology Kerk Denemarken voedt geest en ziel van historisch hart van Kopenhagen en luidt nieuw tijdperk in van interreligieuze inspanningen in de richting van gezamenlijke humanitaire doeleinden.

Uitbundige viering
UITBUNDIGE VIERING Dhr. David Miscavige leidt de grootse opening van de nieuwe Deense Scientology Kerk, in het historische hart van Kopenhagen.

Onder een wolkeloze hemel op een zonnige middag, verwelkomde de kerkelijk leider, de heer David Miscavige, leiders van de gemeenschap en een opgewekte menigte van 2500 om de restauratie en de opening van de nieuwe Kerk in Kopenhagen te vieren. De Kerk ligt aan het bekende Nytorv en tussen de eeuwenoude geplaveide straatjes rond het Nyhavn kanaal.

In het hart waar de stad werd gesticht spreekt de heer Miscavige de menigte toe. Hij spreekt over de visie van de Deense scientologen, die een droom deelden die in 2017 gerealiseerd werd.

Grootse opening Scientology Kerk Denemarken begint
GROOTSE OPENING BEGINT Een bezielende versie van Hans Christian Andersens “In Denemarken ben ik geboren”, zet de toon voor een schitterende inwijdingsceremonie in het culturele centrum van Kopenhagen.

“Het is jullie gelukt, jullie hebben het voor elkaar gekregen, jullie zagen het en grepen het”, vertelde hij de menigte. “En hier staat nu ’s werelds meest ideaal gelegen Scientology Kerk, in de naam van spirituele vrijheid en de uitoefening van eeuwige vrije wil voor heel Denemarken.”

De sprankelende witte, vijf verdiepingen tellende Kerk, werd met behulp van een team van architecten en ambachtsmannen die gespecialiseerd zijn in restauraties in een staat van volledige historische integriteit teruggebracht. Bjarke Christensen, historisch architect, hielp een “oude bank” te transformeren in een strakke, moderne faciliteit met wat hij een “internationaal” en “heel Scandinavisch” gevoel noemde dat de “geest van onze stad” verrijkt.

Christensen was één van de verscheidene maatschappelijke leiders die de nieuwe Kerk verwelkomden en die zich uitspraken over wat ze voor Kopenhagen en Denemarken betekent – een thuis voor initiatieven die de gemeenschap en individuele levens door het hele land verrijken, verbonden via de seculiere sociale rechtvaardigheids, anti-drugs en humanitaire programma’s van de Kerk.

Raadslid Klaus Mygind sprak ook tijdens de opening. Hij sprak over zijn persoonlijke betrokkenheid bij humanitaire kwesties en dat hij in een gevoel van verbondenheid, een samenwerkingsverband met Jongeren voor Mensenrechten begon.

“Zo’n 8 jaar geleden benaderde een groep enthousiaste jonge mensen me en ze vroegen me om samen te werken aan een wandeling voor de Internationale Dag van de Mensenrechten”, herinnert hij zich. “Het enthousiasme en de levendigheid van die leerlingen was aanstekelijk – hoe kon ik nee zeggen? En nu lopen we elk jaar weer samen in de optocht. Samen vormden we de inspiratie voor een jongerenbeweging die door onze hele stad ging. Dus is het nu niet langer alleen maar jullie wandeling, het is onze wandeling.”

De opening van de Scientology Kerk Kopenhagen was enkel de laatste van een reeks van nieuwe Scientology panden, en door de Kerk gesteunde faciliteiten in Denemarken, dat tegenwoordig een hoofdstad van de religie is geworden. De geschiedenis van de Kerk in Denemarken dateert uit het einde van de jaren 60, toen de Denen de boeken van L. Ron Hubbard in omloop brachten en Dianetics groepen oprichtten. De vloedgolf leidde tot de eerste officiële Kerk in Denemarken in 1968.

Minder dan een jaar later, zeilde het jacht Athena de haven van Kopenhagen binnen, met een team van stafleden van de internationale operatie van de Kerk. Ze waren belast door de heer Hubbard met het vestigen van nog een nieuwe kerk in Kopenhagen, een Hogere Organisatie, die een hoger niveau van diensten zou kunnen leveren aan scientologen van het hele Europese continent. Slechts een paar maanden later ging de nieuwe organisatie van start en stond er in Kopenhagen een Europees hoofdkantoor van de religie.

De Scientology aanwezigheid in de stad is sinds die tijd gegroeid. Het omvat meerdere trainings-, management- en servicefaciliteiten waarin de Kerk haar religieuze, sociale en humanitaire missies in Europa uitvoert. Er wonen op dit moment meer dan 700 stafleden. Dat maakt Kopenhagen het thuis van het grootste Scientology Kerk centrum buiten de Verenigde Staten.

De Hogere Organisatie werd gerestaureerd en opende in 2014 haar deuren. In datzelfde jaar werd er ook een modern managementcentrum geopend, dat plaats biedt aan het Continental Liaison Office (CLO, Continentaal Verbindingskantoor ) van de Kerk. De heer Miscavige noemde deze: “een hoeksteen voor Scientology in Europa... en een stevige basis van waaruit ons Gouden Tijdperk zich steeds verder verspreidt”.

United
VERENIGD Jongeren voor Mensenrechten vrijwilligers leidden de jaarlijkse optocht in Kopenhagen op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

In het centrum vindt de coördinatie en de uitbreiding van alle sectoren van Scientology activiteiten in het continent plaats. Het heeft als zodanig invloed op Kerken, Missies en groepen en de belangrijke netwerken van sociale verbetering die de Kerk in haar inspanningen op humanitair gebied steunt.

Kopenhagen is het ook het thuis van New Era Publications, de Europese uitgeverij van de Scientology Kerk, die uitsluitend is toegewijd aan de werken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology. Narconon Europa, het seculiere drugsrehabilitatieprogramma dat gebaseerd is op de ontdekkingen van de heer Hubbard, werd in 2015 aan de kust van het Arresø-meer, een uur rijden van de stad, geopend. Het biedt nu niet alleen rehabilitatie maar is ook een trainingscentrum voor stafleden van andere Narcononfaciliteiten over het hele continent.

Drie decennia lang zijn drugseducatiegroepen, die door de Kerk zijn gesponsord, naar buiten getreden en hebben jongeren in het land bereikt met honderdduizenden Feiten over Drugs boekjes. De Weg naar een Gelukkig Leven organisatie heeft met regelmaat schoonmaakacties in de buurt gehouden en heeft de straten van Kopenhagen geheel voorzien van de op gezond verstand gebaseerde niet-religieuze code. De lokale afdeling van Jongeren voor Mensenrechten heeft hun nationale erfgoed hoog gehouden door een jaarlijkse “bewustwordingsoptocht” te organiseren, die aan meer dan 200.000 hun mensenrechtenboodschap heeft gegeven.

Het groter wordende aantal faciliteiten in Denemarken onderstreept de blijvende doelstelling van Scientology om een betere wereld bouwen. En in het midden van dit alles staat nu deze nieuwe Kerk in het hart van het oude centrum van Kopenhagen. Ze staat er zowel als hulde aan het verleden van de stad, als voor de toekomst van de religie in Denemarken en Europa.

Hart van de stad
HART VAN DE STAD Het nieuwe thuis van de Scientology Kerk Denemarken in het hart van Kopenhagen.
Een historische gebeurtenis
EEN HISTORISCHE GEBEURTENIS De deuren gingen open en de menigte stroomde naar binnen om een eerste glimp op te vangen van deze prachtige nieuwe Kerk.

Deense stemmen

Deense maatschappelijk leiders werken met de Scientology Kerk samen om voor haar burgers een land van vrede, tolerantie en veiligheid te creëren.

Klaus Mygind

Kracht ligt in eenheid

“Zo’n 8 jaar geleden benaderde een groep enthousiaste jonge mensen me en ze vroegen me om samen te werken aan een wandeling voor de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het enthousiasme en de levendigheid van die leerlingen was aanstekelijk – hoe kon ik nee zeggen? Honderden Deense jongeren liepen mee in de optocht van het centrum naar Nørrebro. Er waren zelfs dansgroepen, zangers en rappers die optraden. Dit was mensenrechten die levendig in actie was op de straten van Kopenhagen. Samen vormden we de inspiratie voor een jongerenbeweging die door onze hele stad ging. Dus is het nu niet langer alleen maar jullie wandeling, het is onze wandeling.”

Bjarke Christensen

Buitengewone restauratie

“Jullie neoklassieke thuis kijkt uit over dit historische plein en heeft haar eigen verhaal te vertellen. Zo zijn er bijvoorbeeld de uitverkoren mannen die hier woonden waaronder schrijvers van de Deense Grondwet en ons nationale volkslied – en dan hebben we het nog niet over de dichters en staatslieden van elk formaat. Dus zowel dit plein als dit gebouw dragen de geest van onze stad in zich. En vandaar dat met de opening van deze Ideale Org, de geboorteplaats van Kopenhagen nieuw leven krijgt ingeblazen. Wanneer wij onze gebouwen gestalte geven, zullen onze gebouwen ons daarna gestalte geven. En tezamen hebben we een prachtig, modern gebouw ontworpen achter het traditionele aangezicht van het klassieke Denemarken.”

“Ik geloofde niet dat zwaar verslaafden gerehabiliteerd konden worden. maar de [Narconon] geslaagden waren echt, en hun verhalen hadden een wonderbaarlijke realiteit.”
René Jensen

Gebouw van stenen van wijsheid

“Als jongeman ben ik een jaar lang de wereld over gereisd op zoek naar kennis. Ik zag toen de grote diversiteit van de mensheid. En ik keerde terug naar huis met een sterk verlangen om nieuwe mogelijkheden te scheppen. Dus toen ik in contact kwam met de werken van jullie Grondlegger, dacht ik: ‘Hier begint een nieuwe reis’. Want het was niet meer toereikend om alleen maar te bestaan, het werd tijd om L. Ron Hubbard te ontdekken en te leven. Hij onderscheidt zich van vele anderen die hem zijn voorgegaan. Hij was zowel een kenniszoeker als kennisdeler. Als hij een steen der wijzen vond, draaide hij deze om en draaide hij deze weer om, om zo steeds meer te weten te komen. Dus vandaag huldigen wij dit huis van wijsheid dat met die stenen is gebouwd.”

Thøger Berg Nielsen

Oplossingen voor de Deense drugsepidemie

“Ik heb de lichamen gezien van vele kennissen en verslaafden die met drugs waren begonnen en eraan zijn gestorven. Onze samenleving heeft allerlei oplossingen geprobeerd, maar het mocht niet baten. Dus drugscriminaliteit vormde een zwart hoofdstuk in mijn dienst. Ik liep tegen een muur aan, en ik kon er niets aan doen. Maar net toen de dingen niet nog somberder konden worden, werd ik geïntroduceerd aan iets geheel nieuws – Narconon. Ik herinner me een vader die zijn zoon bezocht. Hij zei: ‘Mijn zoon is gered, en ik zal hem aan je voorstellen’. Zijn zoon was 10 jaar aan de heroïne verslaafd geweest, en ik keek in zijn ogen en in zijn hart en ik zag een nieuw leven. Totdat ik het met mijn eigen ogen had gezien, geloofde ik niet dat zwaar verslaafden gerehabiliteerd konden worden. Maar de geslaagden waren echt, en hun verhalen waren een wonderbaarlijke realiteit.”