Hoofdartikel

Het markeren van mijlpalen

Freedom Magazine. December 2017

Geschiedenis neemt de tijd in het vastleggen van de gebeurtenissen die van belang zijn, die zich uit de doeken doen langs de tijdlijn van generaties. Qua design en indruk, als een beschaving, leggen we die gebeurtenissen vast op een kalender die op zichzelf een weerspiegeling is van de wetenschap en technologie die al eeuwenlang de informatie geeft over de vooruitgang van de mensheid en die deze vastlegt.

Scientologen over de hele wereld hebben het jaar 2017 als een mijlpaal aangemerkt binnen de lopende missies van de jonge religie, om een betere wereld voor de mensheid voort te brengen en om te midden van chaos vreedzame en productieve levens te versterken.

Zoals deze pagina’s laten zien – en zoals de verhalen erachter ze verlichten – heeft het jaar in de pas gelopen op de maat van trommelslagen van prestaties die illustreren wat er bereikt kan worden door een toegewijde gemeenschap van wie de doelen weerspiegeld worden in de duurzame toewijding aan de technologie van de Scientology Grondlegger L. Ron Hubbard.

Grootse openingen in de nieuwe steden in 2017 spraken niet alleen van de spirituele groei van Scientology, maar ook van de humanitaire programma’s die een fundament zijn van de religie zelf. Zoals duidelijk was, was de missie van het veiligstellen van religieuze en persoonlijke vrijheden voor alle scientologen een groot succes. Terwijl uitdagingen blijven bestaan, was de boodschap van 2017 dat de technologie van Scientology werkt voor de gehele mensheid.

Het toegewijde werk van scientologen over de hele wereld heeft ideeën en houdingen veranderd ten aanzien van mensenrechten en een menselijk geluk. Het thema van die verandering heeft geleidelijk geholpen een verwarde wereld weg te leiden van religieuze intolerantie in de richting van vrijheid, inclusiviteit, samenwerking tussen religies en de morele codes van verantwoordelijke levens, wat de vooruitgang markeert in de richting van een betere beschaving.

Het jaar 2017 zal ook een speciale plek in de geschiedenis van de Kerk blijven houden, voor het werk van de Pastoraal Werkers die in deze speciale editie het voortouw namen met hun zeer gewaardeerde reacties op de menselijke ellende door natuurrampen.

De mijlpalen van 2017, onder het leiderschap van de heer David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center, omvatten ook de volledige erkenning van Scientology in Macedonië, Colombia en Mexico, waar regeringsleiders officieel bekrachtigden wat altijd waar was: dat Scientology zowel de Mens als de geest van de Mens dient, in de geest van het verheffen van beide.

– De redactie