28 OKTOBER 2017 / AMSTERDAM, NEDERLAND

Cultureel icoon

De opening van de nieuwe Scientology Kerk Amsterdam langs de “Knowledge Mile” weerspiegelt het karakter van de Scientology gemeenschap die de opening van de nieuwe faciliteit en de hernieuwde toewijding aan het reeds succesvolle werk met anti-drugs en humanitaire initiatieven vierde.

Elke noot raken. Grootse opening Scientology Kerk Amsterdam entertainment
ELKE NOOT RAKEN De festiviteiten omvatten het culturele spectrum van de stad, van het klassieke de “Ode aan de Amsterdamse Grachten” tot de Suriname drums.

Temidden van het oude Amsterdam, met het gevoel van de grachten, bruggen en eeuwenoude architectuur, is er ook een gevoel dat voortkomt uit de oude cultuur van het verwelkomen van anderen; een gevoel van tolerantie en diversiteit dat haar hele kosmopolitische ambiance doordringt, waar mensen van 187 nationaliteiten deze historische stad delen. Dat was aan het eind van oktober allemaal duidelijk toen zo’n 1300 parochianen en gasten samenkwamen, terwijl het weer wisselvallig was, om de nieuwe Scientology Kerk Amsterdam te openen en zich opnieuw toe te wijden aan de humanitaire missies van de Kerk.

De Scientology religie heeft een lange geschiedenis met de stad. De eerste Scientology Kerk in Amsterdam werd meer dan 40 jaar geleden gesticht. De nieuwe Kerk, met haar moderne architectuur, ligt aan wat plaatselijk bekend staat als de “Knowledge Mile”. Ze is een teken van een hernieuwde toewijding aan het reeds lang bestaande werk van plaatselijke scientologen in sociale verbeterings- en humanitaire campagnes, die samen met de mensen van Nederland worden uitgevoerd.

Dhr. David Miscavige. Gedenkwaardig moment
GEDENKWAARDIG MOMENT De heer David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology religie, leidt de uitbundige viering van Amsterdams nieuwe Scientology Kerk op de Knowledge Mile.

De heer David Miscavige sprak over de relaties die scientologen met de stad hebben. “Voordat dat lint wordt opengetrokken”, zei hij, “nemen we even de tijd om na te denken over jullie plek in de Nederlandse geschiedenis – niet te vergeten de mythologie. Je zeilt niet langer op een bovenwindse of benedenwindse koers. Je zeilt niet langer om landtongen heen op weg naar huis. Integendeel, je hebt het ruime sop gekozen op een koers naar de eeuwigheid zelf.”

Die reis bracht toewijding met zich mee, zoals dat door gastsprekers werd opgemerkt, een compassievolle relatie tussen de kerkgemeente en de gemeenschap in het algemeen.

Maarten Lubbers, voorzitter van Samen één Amsterdam sprak over de Kerk als een nieuw lid om de instituten van kennis, bedrijven en organisaties in de “slimste straat” van Nederland te versterken.

“Iedereen heeft een veilige plek nodig die beslotenheid en sereniteit biedt, met jezelf en met je familie en vrienden”, merkte hij op. “In het leven ervaren mensen verlies en maken ze tragedies mee. Ze willen en hebben een plek nodig om na te denken. En jullie nieuwe thuis is een uitbreiding van de straat, de deuren staan open en mensen zijn van harte welkom. Ik geloof dat hier iedereen met compassie ontvangen zal worden en met open armen begroet zal worden. Want dit is een centrum dat oprecht toegewijd is aan het inspireren en verheffen van onze Nederlandse samenleving.”

De sociale verbeteringscampagnes die door scientologen in Nederland worden uitgevoerd, worden wellicht het best uitgedrukt door het werk van de plaatselijke afdeling van Citizens Commission on Human Rights (CCHR, het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens), die een belangrijke kracht is geweest in het beschermen van de rechten van Nederlandse kinderen. Zij gaven een presentatie aan de VN-Commissie voor de Rechten van het Kind over de medicalisering van de kinderen in het land. Dit resulteerde in een nationaal mandaat om de oorzaken van de symptomen van ADHD te onderzoeken.

Scientology Kerk Amsterdam. Nieuw thuis.
NIEUW THUIS Zodra het lint is doorgeknipt, stroomt de menigte de nieuwe Scientology Kerk Amsterdam binnen voor een eerste blik in de ruimten waarin ze hun Scientology diensten zullen krijgen.

Scientologen uit Amsterdam hebben ook het drugsmisgebruik in de stad bestreden. Ze deelden meer dan 25.000 Feiten Over Drugs boekjes uit. L. Ron Hubbards universele morele leefregels in De Weg naar een Gelukkig Leven hebben 150.000 mensen bereikt. Als een actieve stem binnen interreligieuze activiteiten, heeft de Kerk ook geijverd voor dialoog tussen op geloof gebaseerde groeperingen, om een brug te slaan tussen verschillen en om interactie binnen de gemeenschap te versterken.

De opvallende 7400 vierkante meter grote faciliteit vergroot de invloed van de Kerk in Amsterdam en voorziet in een nieuwe startpunt voor meer uitgebreide humanitaire dienstverlening. Het vijf verdiepingen tellende gebouw, dat op slechts een paar minuten van het centrum van de stad ligt, springt eruit als een imponerend nieuw baken van hoop en samenwerking, waar meer dan 70.000 forenzen dagelijks langskomen.

Andere sprekers namen ook nota van de sociale verbeteringsprogramma van de Kerk en spraken over wat de door Scientology gesponsorde sociale rechtvaardigheidscampagnes en de campagnes om het bewustzijn over mensenrechten te vergroten plaatselijk hebben betekend.

Michael van Gils, een medisch expert en gepensioneerd hoge regionale politiefunctionaris, is actief geweest in het aan de kaak stellen van misstanden in de geestelijke gezondheidszorg, wat leidde tot nieuwe wetten en een verhoogd publiek bewustzijn.

“Te vaak”, vertelde hij de menigte, “vinden scholen kinderen ‘te opgewonden’ of ‘makkelijk afgeleid’ en sturen hen naar de huisarts, die ze dan naar de psychiater doorsturen... om hun kind te drogeren. Samen nemen we hier tegen een standpunt in. En in het midden van deze crisis, is CCHR onze gids.”

Sheela Vyas, voorzitter van de Vrouwenraad van Amsterdam, die als pionier heeft geholpen op het gebied van de rechten van vrouwen en die een stem is geweest tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, zei dat ze vrijwilligers van Scientology voor het eerst ontmoette via een interreligieuze damesgroep.

“Door hen ontdekte ik De Weg naar een Gelukkig Leven”, zei ze. “Dit kleine boekje is een zeer nuttig hulpmiddel om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en de levens van anderen om hen heen. Het inspireert ze om te groeien tot verantwoordelijke en liefdevolle burgers. En dus vormt het een rots waarop fatsoenlijke samenlevingen worden gebouwd.”

Ari van Buuren, voorzitter van United Religions Initiative Nederland, merkte de diversiteit van de stad op en de sociale verrijking waaraan de Kerk zich heeft gecommitteerd. Het is opgebloeid door deelname aan United Religions Initiative van de stad, zei hij.

“We kunnen een betere wereld bereiken, een wereld zonder angst, zonder onrecht en zonder intolerantie. Laten we... elkaar aanvullen. In essentie komt het neer op het verwelkomen van elkaar en om samen de zegeningen te vieren. Laten we zo doorgaan, in de geest van Amsterdam.”

Scientology Kerk Amsterdam. Nieuw en oud
NIEUW EN OUD In de traditie van de Hollandse meesters van de 17e eeuw en hun beroemde beheersing van licht, is deze schitterende nieuwe Kerk een baken voor betrokkenheid in Amsterdam.
Scientology Kerk Amsterdam. De rondleiding
DE RONDLEIDING Bezoekers krijgen voor het eerst iets te zien van de nieuwe Kerk en het spectaculaire dakterras.

RECHT UIT HET HART

Plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders beloven hun steun en beloven om te blijven samenwerken voor het welzijn van Amsterdam en de wereld in het algemeen.

Maarten Lubbers

De Nederlandse samenleving inspireren en verheffen

“Iedereen heeft een veilige plek nodig die beslotenheid en sereniteit biedt, met jezelf en met je familie en vrienden. In het leven ervaren mensen verlies en maken ze tragedies mee. Ze willen en hebben een plek nodig om na te denken. En jullie nieuwe thuis is een uitbreiding van de straat, de deuren staan open en mensen zijn van harte welkom. Ik geloof dat hier iedereen met compassie ontvangen zal worden en met open armen begroet zal worden. Want dit is een centrum dat oprecht toegewijd is aan het inspireren en verheffen van onze Nederlandse samenleving.”

Michael van Gils

Een Kruistocht om kinderen te beschermen

“Bij CCHR merkte ik dat ik me in een kruistocht met miljoenen mensen bevond. Hier vond ik een partner die niet alleen iets zou zeggen, maar die ook actie zou ondernemen. En dat deden jullie, namens ons allemaal. Jullie gingen naar het nationale Parlement om hen te vertellen: ‘onze kinderen verdienen beter’. Jullie bereikten meer dan 2000 artsen, onderwijzers en politieke leiders met je boodschap en met de feiten... Dankzij CCHR moeten kinderartsen waarschuwen bij het voorschrijven van ADHD medicijnen. En dat is permanente verandering.”

Sheela Vyas

Een moreel kompas verschaffen

“Dit kleine boekje [De Weg naar een Gelukkig Leven] is een zeer nuttig hulpmiddel om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en de levens van anderen om hen heen. Het inspireert ze om te groeien tot verantwoordelijke en liefdevolle burgers. En dus vormt het een rots waarop fatsoenlijke samenlevingen worden gebouwd. In deze periode waar, in Nederland en elders, de morele maatstaven achteruitgaan, hebben mensen effectieve tools nodig om zichzelf te onderwijzen.… Want echt onderwijs is niet het verkrijgen van diploma’s, maar het hebben van een moreel kompas om jezelf te empoweren.”

“In de westerse cultuur, werden rationeel denken en spiritualiteit afgescheiden, en Scientology brengt ze weer bij elkaar.”
Ari van Buuren

Spirituele vrijheid geven

“Er is een oud Nederlands gezegde: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’... We hebben behoefte aan een tegenbeweging van spiritualiteit, een weg uit de eenzaamheid en afzondering. En jullie transformatie en educatieve training ondersteunt dit. Het gaat allemaal over zelfkennis en spiritueel bewustzijn. Jullie dragen in belangrijke mate bij aan spiritueel bewustzijn en vrijheid. In de westerse cultuur, werden rationeel denken en spiritualiteit afgescheiden, en Scientology brengt ze weer bij elkaar.”