Religieuze vrijheid

De term “erkenning” heeft vele definities, maar in elk daarvan is het woord “bevestiging” een belangrijk onderdeel. Religieuze erkenning – die de Scientology Kerk in 2017 in drie extra landen ontving – is een bevestiging van de rechten en vrijheden die verband houden met religieuze praktijken voor iedereen. Voor scientologen in die landen, is de bevestiging van hun religieuze vrijheid de beloning van waakzaamheid.

Religieuze Vrijheid

Religieuze vrijheid

Mexico wapenschild
MEXICO
Colombia wapenschild
COLOMBIA
Macedonië wapenschild
MACEDONIË

Officiële religieuze erkenning voor de Scientology Kerk werd in 2017 voor de wet getekend door de regeringen van Mexico, Colombia en Macedonië. Gebeurtenissen die in elk land een teken waren van een geschiedenis van religieuze toewijding aan de spirituele waarden van de Kerk en haar missie om een betere samenleving voor iedereen te creëren.

De verklaring in Mexico onderscheidt 30 oktober 2017 als een speciale verjaardag binnen de Kerk. Het reflecteert een langdurige toewijding om levens te verbeteren. Mexico’s eerste Scientology organisaties werden in 1975 opgericht. Nu, met een 35-jarige geschiedenis van Scientology activiteiten door het hele land, heeft de Kerk een snelle groei van de gemeenten gezien.

VIVA SCIENTOLOGY
VIVA SCIENTOLOGY Op 30 oktober 2017, verleende de Minister van Binnenlandse Zaken van Mexico aan de Scientology Kerk van Mexico volledige religieuze erkenning.
Scientology erkenning in Mexico
Scientology erkenning in Colombia
Scientology erkenning in Macedonië

Scientologen in Mexico-Stad werkten samen om in 2010 de eerste Ideale Scientology Kerk Mexico te openen op Juarez Boulevard in het historische centrum van de stad. Het staat naast het Mexicaanse Paleis voor Schone Kunsten, het Nationale Hooggerechtshof, de Nationale Bank en het Nationale Paleis.

De opening van de Ideale Scientology Kerk schiep een nationaal hoofdkwartier voor de vele door de Kerk gesponsorde humanitaire programma’s, die nu miljoenen individuen in Mexico hebben bereikt en die daar hulp brachten aan diegenen die zochten naar verandering in hun persoonlijke leven en naar verbeteringen in hun gemeenschappen.

Scientologen hebben invloedrijke anti-drugs en mensenrechtenprogramma’s gebracht om druk uit te oefenen op de maatschappelijke kwalen, terwijl ze met de burgers van het land, de politie en leiders van de lokale overheid samenwerken. En de Pastorale Werkers hebben door het hele land hulp verleend bij rampen. Deze humanitaire initiatieven weerspiegelen de standvastige naleving van de religie om zowel voor het spirituele welzijn te zorgen als voor de voorspoed van de mensen in Mexico.

Ter bevestiging daarvan nam de Minister van Binnenlandse Zaken de Scientology Kerk van Mexico op in het federale register van erkende religies, daarbij aangevend dat de Kerk als organisatie uitsluitend toegewijd is aan religieuze doeleinden met volledig vastgestelde geschriften, praktijken, ceremoniën en kerkelijke structuur.

De Scientology Kerk Mexico
NIEUWE KERKEN De nationale Scientology Kerk van Mexico in het hart van Mexico-Stad.

Volledige religieuze erkenning in 2017 in Colombia werd verkregen toen het land zelf getuige was van een opmerkelijke transformatie en genezing. Het einde van een bloedige burgeroorlog in 2016 en successen tegen drugshandel hebben het land in staat gesteld de reputatie van zich af te schudden als het thuis van een humanitaire crisis.

Met de vestiging van een Ideale Scientology Kerk in de hoofdstad Bogotá in 2015, waren scientologen hard aan het werk om voor al het nageslacht een beter Colombia te creëren. Vandaag de dag heerst er vrede in Colombia, toerisme neemt toe, drugshandel neemt af en schendingen van mensenrechten zijn niet langer de gewoonste zaak van de wereld. Geweld is op het laagste punt sinds decennia. Er zijn vele redenen waarom de transformatie van het land bekend staat als het “Colombiaanse Wonder”.

Werkend vanuit het hoofdkwartier van haar Ideale Kerk, hebben Colombiaanse scientologen geholpen een nieuw spoor te banen door burgers de ethische en morele normen en waarden bij te brengen uit De Weg naar een Gelukkig Leven en door de door de Kerk gesponsorde mensenrechtenonderwijsprogramma’s, samen met de spirituele diensten die Scientology de gemeenschappen daar biedt. De jonge religie is wereldwijd gegroeid vanwege haar enorme impact.

MENSENRECHTEN VOOR IEDEREEN Het door de Kerk gesponsorde initiatief voor mensenrechtenonderwijs is een beweging in Latijns-Amerika.

De volledige religieuze erkenning voor Scientology, die in mei 2017 werd verordonneerd, bevestigde dat de Scientology Kerk in Colombia alle rechten heeft waar ze als een wereldreligie recht op heeft. Het stelt haar ook in staat tot “institutionele en openbare ontwikkelingen van de religieuze activiteiten”, zoals dat is beschreven in een recent Brigham Young University Law Review artikel: “Wet en Religie in Colombia”. In het rapport stond dat de verklaring in Colombia “aangeeft dat deze entiteiten een speciale erkenning verdienen voor hun bijdrage aan het welzijn van de samenleving”.

De Scientology Kerk Bogotá
NIEUWE KERKEN De Scientology Kerk Bogotá.

Meer dan 10.000 kilometer verderop, in Macedonië, waar in 1998 voor het eerst een Scientology missie werd opgericht in de oude hoofdstad Skopje, zijn er soortgelijke verhalen van strijd en onrust: burgeroorlog, natuurrampen, de onafhankelijkheid van Joegoslavië, een crisis over vluchtelingen uit de oorlog in Kosovo en voortdurende gevechten over politiek leiderschap.

Maar de inspanningen en de normen en waarden die door scientologen tot uitdrukking worden gebracht op het gebied van mensenrechten en van morele besluitvorming hebben bijgedragen aan de vrede en eenheid binnen het land. In harmonie met de geschiedenis van de Kerk binnen Macedonië, vond er een grote stap voorwaarts plaats in april 2017, toen de overheid een verklaring afgaf, die de Kerk gelijke religieuze status schonk als die van alle andere Macedonische religies.