Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Vårt moraliska ansvar

Inf. sekreterare för Scientologi-kyrkan i StockholmAv Gullevi Almgren

Individuella fri- och rättigheter kan bara garanteras när människor är på sin vakt och agerar för att skydda och föra fram dem. I en ständigt föränderlig värld kan människans fri- och rättigheter kränkas på nya sätt.

Den tekniska utvecklingen med datorer och nya vetenskapliga rön har öppnat nya fantastiska möjligheter inom olika nya områden men innebär också nya vägar för att kränka människors rättigheter. Det är ett sorgligt faktum att det alltid kommer att finnas några få i samhället som missbrukar framåtskridandet för sina egna syften eller för att skada andra. Som vi beskrivit i en artikel i tidningen agerade Scientologi-kyrkan för att stänga dörren för den här typen av kränkningar. Det som började som en kränkning av individuella rättigheter på Internet har sedan utmynnat i ett mycket säkrare upphovsrättsligt skydd för alla författare, artister och andra skapande krafter i både Sverige och utomlands.

Men det finns en annan typ av kränkning som drabbar många fler människor och dessutom på ett djupare sätt - jag syftar på de kränkningar som begås inom området mental hälsa. Mänskligt beteende har under tusentals år varit ett mysterium. Experterna kommer och går liksom deras teorier och vi har en benägenhet att lita på människor som utger sig för att vara experter, särskilt inom områden som vi själva inte förstår.

Det finns dock mycket i det här området som vi kan observera och förstå.

...........................

“Men det finns en annan typ av kränkning som drabbar många fler människor och dessutom på ett djupare sätt — jag syftar på de kränkningar som begås inom området mental hälsa”.
...........................
En aktuell debattfråga i dagens Sverige tas upp i flera artiklar i vår tidning, nämligen frågan om psykiatrikerna ska få fortsätta att föreskriva ökande doser amfetamin till barn och vuxna över hela landet.

Amfetamin har inte blivit ”bättre” som drog med åren. Dess effekt på människor har inte förändrats sedan 60-talet då förödelsen var så uppenbar att uttrycket ”speed kills” myntades.

Hur kommer det sig att en drog, som är allmänt känd för att leda till missbruk, beroende, aggressivitet och våld och som ger allvarliga biverkningar som t.ex. hjärtbesvär och skador på hjärnan kan betecknas som ”medicin” och som dessutom ges till barn?

Från konsumenthåll förespråkas världsomfattande aktioner där man går till storms mot tobaksbolagen för deras smarta marknadsföring av en produkt som är känd som cancerframkallande. Genom smart marknadsföring säljs också farliga och dödsbringande droger där producenterna gör miljardvinster.

Den psykiatriska industrin som lanserar dessa droger använder titlar som låter vetenskapliga t.ex. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), och teorier som övertygar människor om att de är nödvändiga. Men det finns inga vetenskapliga bevis för de påstådda ”kemiska obalanser” som drogerna ska avhjälpa. Som framgår av vår artikel är ”experterna” fullt medvetna om detta faktum, något som de till och med medger samtidigt som de i samma andetag förklarar att det är deras ”moraliska” plikt att trots detta ta fram sina droger.

Moral är ett relativt begrepp. En droglangares moral (även när han bär vit rock) är en helt annan än den moral som en lärare, präst eller en mor har.

Relevant moral i detta sammanhang är: ”Vad kan vi tillåta när det gäller våra barn?”

Moral borde utgå från sunt förnuft och det sunda förnuftet säger oss att vi inte ska ge våra barn amfetamin eller någon som helst sinnesförändrande drog. Ingen behöver vara ”expert” på det mänskliga sinnet och beteendevetare för att kunna observera det uppenbara, när det gäller drogers effekter, och säga ”NEJ”.

I det här numret av FREEDOM presenterar vi flera av dessa fakta. Det är en medborgerlig plikt - i synnerhet när det gäller våra myndigheter och dess ämbetsmän - att vara medvetna, att observera och att tala ut. Våra barns och vårt samhälles framtid är beroende av att människor vaknar upp och visar civilkurage.

Som alltid välkomnar vi Dina kommentarer och synpunkter.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.