Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Försök att inte göra sådant mot andra som du inte skulle vilja att de gjorde mot dig.

ARTIKEL AV L. RON HUBBARD”VÄGEN TILL LYCKA” är byggd på sunt förnuft och visar vägen till ett bättre liv. L. Ron Hubbard skrev dessa moralregler för vuxna och barn i alla religioner. Häftet innehåller 21 regler för ett framgångsrikt liv i en modern värld. Här följer regel 19, andra kommer att publiceras i kommande nummer av Freedom. Över 40 miljoner exemplar av häftet har distribuerats över världen. Önskar man ett exemplar till sig själv eller sina kära går det bra att kontakta Scientologi-kyrkan antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Under många tidevarv har det hos många folk och i många länder funnits olika versioner av vad som vanligen kallas ”den gyllene regeln”. Den ovanstående formuleringen avser skadliga handlingar.

Endast ett helgon skulle kunna gå genom livet utan att någonsin skada någon annan. Men å andra sidan är det bara kriminella personer som skadar sina medmänniskor utan betänkligheter.

Helt bortsett från känslor som ”skuld”, ”skam” eller ”dåligt samvete”, som alla kan vara nog så påtagliga och nog så svåra, förhåller det sig nu också så, att den skada man tillfogar andra kan slå tillbaka på en själv.

Det är inte alla skadliga handlingar som kan göras ogjorda. Man kan begå en handling mot en annan, som inte kan viftas bort eller glömmas; mord är en sådan handling. Det går att resonera sig fram till hur ett allvarligt åsidosättande av nästan vilken som helst av levnadsreglerna i denna bok kan bli till en oåterkallelig skadlig handling mot en annan människa.

Om man förstör en annan människas liv, kan även ens eget ödeläggas. Samhället reagerar: fängelserna och mentalsjukhusen är överfulla av folk som har skadat sina medmänniskor. Men det finns även andra straff: vare sig man ertappas eller inte, kan skadliga handlingar mot andra, i synnerhet när de döljs, leda till att man undergår allvarliga förändringar i sin inställning till sig själv och andra - och enbart förändringar till det värre. Lycka och glädje försvinner från ens liv.

Denna version av ”den gyllene regeln” kan även användas som ett prov. När man får någon att tillämpa den, kan han eller hon komma att inse vad en skadlig handling verkligen är. Man får klart för sig vad det innebär att skada. Den filosofiska frågeställningen om vad synd är - diskussionen om vad som är orätt - besvaras omedelbart på ett personligt plan: skulle du vilja att det hände dig? Jaså, inte? Då måste det följaktligen vara en skadlig handling, och ur samhällets synpunkt någonting som är orätt. Regeln kan väcka ens sociala medvetande till liv. Med dess hjälp kan man därefter komma underfund med vad man bör och inte bör göra.

I en tid, då somliga inte känner några som helst hämningar inför att begå skadliga handlingar, sjunker den enskilda människans överlevnadspotential till en mycket låg nivå.

Om du kan förmå människor att tillämpa denna regel, har du gett dem ett rättesnöre med vars hjälp de kan bedöma sitt eget liv, och för en del har du öppnat en dörr som ger dem möjlighet att återförena sig med mänskligheten.Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.