Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Vad är SCIENTOLOGI?

Att ge individen livet åter i en förgiftad och drogad värld


För att svara på det snabbt växande kravet från allmänheten att få veta vad Scientologi är har Scientologi-kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra information om religionen tillgänglig genom böcker, filmer, broschyrer, föreläsningar och informativa annonskampanjer.

För svenskar som själva vill ta reda på vad Scientologi är,

finns nu en ny mycket omfattande bok på svenska, späckad med saklig information; den nya upplagan av ”Vad är Scientologi?”.

Här följer ett stycke från den nya boken som förklarar våra kaplanstjänster och ceremonier. Fler kapitel kommer att återges i kommande nummer av Freedom. Vi vill fortsätta att förse våra läsare med svar på deras frågor om Scientologi.


Forskning har visat att den enskilda faktor som är mest destruktiv i vår nuvarande kultur är droger. Användningen av narkotika - LSD, heroin, kokain, angel dust, marijuana och annat - har snabbt spridit sig till alla nivåer i samhället. Collegestuderande upplever hjärnförtvining till följd av sitt bruk av marijuana; skolbarn drivs dagligen till tablettmissbruk genom påtryckningar från sina kamrater och från farmaceutiskt håll; och den till synes vanlige herr Svensson längre ner på gatan eller herr Jansson på jobbet, bär på en ovana som man varken anar eller tar itu med.

Utbredd konsumtion av illegala droger - varav många ursprungligen var receptbelagda läkemedel - har skapat en industri som omsätter 500 miljarder dollar om året. Enligt vissa bedömare är marijuana nu den största försäljningsgrödan i Amerika. Kokain och dess derivat, som var högsta mode på 1970-talet, missbrukas nu i stor omfattning, till stor del beroende på att psykiatriker så sent som 1980 gjorde gällande att kokain inte var vanebildande. De kunde inte ha gjort ett mer vilseledande påstående.

I sin forskning om barriärer för andliga framsteg, orsakade av droger, uppdagade L. Ron Hubbard existensen av en drogpersonlighet, en artificiell personlighet som skapades av drogerna.

”Droger kan uppenbarligen förändra en persons inställning, så att hans ursprungliga personlighet övergår till att bli en som i hemlighet bär på fientlighet och hat, vilket han inte låter synas utåt”, skrev L. Ron Hubbard. ”Även om detta kanske inte är fallet, så kan man därigenom dock se ett samband mellan drogerna och de tilltagande problemen med brottslighet, produktion och dagens upplösning av samhällelig och industriell kultur.”

Nedgången i mental vakenhet och etisk karaktärsstyrka i samhället är lika iögonenfallande som de rubriker som basunerar ut de ödeläggande fysiologiska verkningarna av droger. ”Drogsituationen omfattar hela planeten”, avslutar L. Ron Hubbard. ”Den badar i blod och mänskligt elände.”

Narkotikan har alltså klart och tydligt visat sig vara både ondskefull och skadlig, men de medicinska och psykiatriska drogerna utgör ett lika destruktivt bidrag till denna biokemiska trend.

Statistiken visar att så tidigt som på 50-talet var dagliga doser av sömnpiller och smärtstillande medel så vanliga, att de knappast betraktades som droger. Valium var den första drogen att bli ett lugnande medel ”för gemene man”. Idag har vi emellertid attityd- och humörförändrande droger som Thorzine, Stelazine, Zoloft, Prozac (i Sverige kallad Fontex), Tofranil, Xanor och Ritalina, vilka är ännu skadligare än den narkotika som säljs illegalt. Den omfattning i vilken dessa preparat ordineras som universalmedel är ofta chockerande för den oinformerade.

L. Ron Hubbards forskning mynnade emellertid ut i följande slutsats: ”Olyckligtvis är det inte ett erkänt faktum att en person - vars smärtor har bedövats med ett lugnande medel - själv har bedövats av samma drog, och att han är mycket närmare den yttersta smärtan - döden. Det borde vara uppenbart att de mest tystlåtna människorna i världen är de som är döda.”

Droganvändning är i ingen ringa omfattning en del av livet i vårt moderna samhälle.

...........................

”Droganvändningen är i ingen ringa omfattning en del av livet i vårt moderna samhälle”
...........................
Utöver detta har det senaste århundradets teknologiska framsteg givit upphov till många lömska biprodukter, som alla kan hota en individs välbefinnande. Luftföroreningar var till exempel en okänd företeelse innan industrialiseringen tog fart i England. Idag informeras invånarna i alla jordens storstäder dagligen om kvaliteten på den luft de andas. För hundra år sedan var de vanligaste konserveringsmedlen salt och is. Idag finns det på nästan alla livsmedelsförpackningar en lista över kemiska tillsatser, som är längre än listan över de naturliga ingredienserna. Miljökatastrofer, som den som ägde rum 1986 i kärnkraftverket i Tjernobyl, förekom inte för 50 år sedan - för att nu inte tala om den strålning vi numera utsätts för genom alla kärnvapenprov.

Vi lever i ett kemikalieinriktat samhälle. Amerikanska miljöskyddsmyndigheter rapporterar att befolkningen i genomsnitt får i sig ca 2 kg bekämpningsmedel per person och år och har rester från mer än 400 giftiga ämnen lagrade i kroppen. Maten innehåller över 3 000 olika kemiska tillsatser.

Det finns inget sätt att komma undan vår förorenade miljö. Man har dessutom upptäckt att dessa ämnen kan medföra ett ”träaktigt” tillstånd hos en människa: okänslig, avtrubbad, oförmögen till handling, opålitlig, ett hot mot andra på grund av att hon är fast i det reaktiva sinnets dramatiseringar.

Varken giftiga föroreningar eller drogmissbruk var något större problem 1950, då L. Ron Hubbard gav ut boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. På 1960-talet var dock situationen en annan, dessa företeelser kastade sina olycksbådande skuggor över vårt samhälle, och L. Ron Hubbards forskning visade att en person med ett kraftigt drogmissbruk bakom sig inte kunde göra andliga framsteg i auditering. Denna situation hade inte uppstått tidigare i hans forskning, eftersom drogerna ännu inte hade trängt så djupt in i samhället. Men de blev mer och mer utbredda och krävde en lösning, eftersom drogerna nu representerade en allt allvarligare blockering av framsteg i auditering.

DEN BIOKEMISKA FAKTORN

En människa uppfattar en stor del av tillvaron via kroppens sensoriska kanaler. Kroppen är en kommunikationscentral för individen, och hjärnan fungerar som en växel som omsätter tankar i handling. De biokemiska verkningar som droger ger upphov till förändrar de normala förloppen i detta system, vilket ofta får skadliga eller rent av katastrofala följder.

L. Ron Hubbard undersökte detta hinder för andlig frihet - som idag utgör ett centralt och överhängande samhällsproblem - långt innan andra blev särskilt medvetna om det. Hans arbete ledde fram till en effektiv metod för att råda bot på de skadliga, biokemiska verkningar som droger och andra gifter medför.

Han upptäckte att rester av droger och andra gifter fastnar i kroppens fettvävnad och stannar kvar där - man har funnit rester av dem åratal efter det att de intogs - och att dessa rester kan fortsätta ha en negativ inverkan på individen långt efter det att drogen till synes har slutat verka. Dessa drogrester har konstaterats leda till försämrad varseblivning, trötthet, förvirrade tankar och en mängd andra symptom - vilket är raka motsatsen till vad som uppnås genom auditering. Dokumenterade fall visar att personer kan återuppleva verkningarna av LSD flera år efter att de använt det.

Eftersom L. Ron Hubbard insåg, att denna biokemiska faktor måste hanteras innan några varaktiga framsteg kunde göras genom auditering, utformade han vad oberoende forskare erkänt som den säkraste, mest effektiva - och enda - metoden i sitt slag: Reningsgenomgången.

I Scientologin betecknar en genomgång en serie sammanhängande handlingar som kulminerar i ett bestämt slutresultat. Reningsgenomgången är utvecklad med det enda syftet att hantera den biokemiska barriären mot andliga framsteg, och är en noggrant utformad kombination av träning, vitaminer, näringsämnen och bastubad, som frigör ansamlade droger och andra gifter ur fettvävnaden, så att dessa substanser kan elimineras från kroppen. En person som genomför detta program övervakas noga av speciellt utbildad personal, i samråd med läkare, för att man ska kunna garantera att varje del av programmet utförs på korrekt sätt och att önskade resultat uppnås.

Så snart en person blivit fri från de skadliga verkningarna av drog- och giftrester, är han mycket bättre rustad att utvecklas på det andliga planet, vilket tusentals människor har intygat.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.