Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Seger för författare, artister, skapare


Svea hovrätt befäster rättigheterna för upphovsrättsinnehavare


Svea Hovrätt - beslutet som befäster upphovsrättsinnehavares rättigheter.

I dagens samhälle med digital information, Internet, etc. aktualiseras frågan om skydd för författares och andra skapande yrkesutövares verk mer än någonsin.

Möjligheterna att kränka dessa rättigheter ökar ständigt varför kraven på garantier för ett effektivt skydd ökar.

Ett vikigt steg i rätt riktning togs genom Svea Hovrätts dom den 9 mars 2001, där rätten fastställde en dom som hade avkunnats av Stockholms Tingsrätt och som innebär skydd av upphovsrätten. I sitt beslut fastställde hovrätten att den svenske medborgaren Zenon Panoussis var skyldig till kränkning av upphovsrätten.

Som FREEDOM utförligt rapporterade i ett tidigare nummer av tidningen, började historien 1996 när Panoussis lade ut vissa delar av Scientologi-kyrkans opublicerade, konfidentiella material på Internet. När Panoussis insåg att han hotades av straffrättsliga påföljder för sitt agerande försökte han utnyttja ett kryphål i den svenska offentlighetsprincipen för sina egna syften. Han lämnade in skrifterna till Sveriges riksdag och andra myndigheter utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumenten blev på så sätt tillgängliga för allmänheten enligt offentlighetsprincipen vilket upphävde det upphovsrättsliga skyddet.

Tingsrätten fastställde den 13 juni att Panoussis hade kränkt upphovsrätten och att materialet skulle beläggas med sekretess. Panoussis överklagade beslutet och målet hänsköts till Svea Hovrätt i januari 2001.

Det aktuella materialet avser avancerat material inom religionen Scientologi - material avsett för högre nivåer på vägen till andlig frihet. Religionens mål är människans övervinnande av tillvarons lidande och återvinnande av ursprunglig visshet och förmåga som andlig varelse. Utövandet av religionen kräver studier och andlig vägledning enligt mycket exakta och gradvisa steg uppför Bron till Total Frihet. På de mest avancerade nivåerna är studiematerialet konfidentiellt. Man måste ha gjort alla tidigare steg och vara väl förberedd. Detta resonemang är känt och väl förankrat i andra religiösa utövningar - till exempel i Pauli brev till hebréerna där han talar om hur lärjungar börjar med ”mjölk” innan de kan ges ”fast föda”.

I sitt avgörande fastställde Svea Hovrätt utan förbehåll RTC:s (Religious Technology Centers) upphovsrätt till det aktuella materialet. Domstolen beslutade att det opublicerade materialet - som har skrivits av Scientologins grundare, L. Ron Hubbard - skall vara sekretessbelagt.

Panoussis dömdes att betala Hovrättens rättegångskostnader, 435 000 kr. Enligt den tidigare domen i Tingsrätten är Panoussis dessutom skyldig RTC 1.2 miljoner kronor.

Mr Warren Mc Shane, president för RTC (en ideell organisation med säte i Kalifornien), uttryckte sin uppskattning av Svea Hovrätts beslut och betraktade det som en seger för alla upphovsrättsinnehavare. ”Jag är väldigt glad över att svensk lag skyddar upphovsrättsinnehavare i hela världen” sade han.

RTC har gått i spetsen för upphovsrättsinnehavarnas kamp för att skydda sina rättigheter i dagens elektroniska samhälle och har framgångsrikt drivit fall av kränkningar i domstol i USA och andra länder. Numera har det blivit vanligt att upphovsrättsinnehavare citerar RTC. ”Svea Hovrätts dom befäster skyddet för immateriella rättigheter och stärker bl.a. författares ställning, i synnerhet när de vill att ett material skall vara konfidentiellt”, sade Mr Mc Shane. ”Domen är ett kraftfullt budskap till alla upphovsrättsterrorister, nämligen att vårt moderna samhälle inte tolererar försök att skapa anarki på Internet och i andra sammanhang.”

 • Tidigare artiklar om upphovsrätten kan beställas från Scientologi-kyrkan.

 • År 2000 infördes en ny lag i form av ett tillägg till Sekretesslagen vilket stängde dörren för kränkningar av offentlighetsprincipen i avsikt att kränka upphovsrättsskyddet.


 • Föregående Nästa
   
  Top
   
  Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
  | Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
  Freedom
  © 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.