David Miscavige

Gjør Visjonen Virkelig

«Visjon.» I det engelske språket betegner ordet vision «uvanlig skarpsindighet eller fremsyn», ifølge én ordbok. En annen definisjon beskriver «en tanke, et begrep eller en gjenstand som ble dannet av fantasien».

Visjon, forvandlet til besluttsom handling, lå klart i dagen i de amerikanske sørstatene den 2. april 2016, idet ny mark ble brutt i Atlanta i Georgia. Visjonen samlet multidimensjonal, verdensomspennende substans den 28. mai i Hollywood, og fortsatte sin fremgang den 25. juni i Clearwater i Florida. Deretter gav Budapest visjonen en varm velkomst den 23. juli, og det samme gjorde Harlem i New York City den 31. juli, akkompagnert av en jazzmelodi. Visjonen strakk seg over hele kloden og materialiserte seg i Sydney den 4. september. Ved å omspenne planeten igjen, ble visjonen plantet i Dublin den 15. oktober.

Denne visjonen ble først uttrykt av Scientology religionens grunnlegger, L. Ron Hubbard. Han beskrev den optimale Scientology Kirken som et sted «der folk kom for å oppnå frihet, og der de hadde tiltro til at de ville oppnå det. ... Man kunne se på denne [kirken] og vite at dette var stedet der en ny sivilisasjon ble etablert for denne planeten.»

Den visjonen iverksettes i dag av en annen mann, David Miscavige, Scientology kirkens kirkelige leder. Hans imponerende forvaltning av kirken gjennom de siste tre tiårene har transformert L. Ron Hubbards visjon til besluttsom handling.

David Miscavige

Et annet ord: «Ekspansjon» er «handlingen eller prosessen å ekspandere, utbre seg, vokse seg større», sier ordboken. Ta kombinasjonen av de to ordene – «visjon + ekspansjon» – og der har du ligningen for Scientology Kirken i 2016. Visjonen som først ble uttrykt av L. Ron Hubbard og religionens ekspansjon ledet av David Miscavige har definert 2016 med et annet ord: «Prestasjon.»

Oppgaven L. Ron Hubbard gav Scientology, som oppstod i atomalderens tidlige dager, var å sikre menneskehetens og planetens overlevelse til tross for en ustabil og synkende sivilisasjon. I dagens opprørte tidsalder, er scientologer – hver eneste én – drevet av et formål om å snu på menneskehetens skjebnesvangre omstendigheter. Visjon + ekspansjon er ingrediensene som trengs for å oppnå suksess med dette.

L. Ron Hubbard var en handlingens mann på mange områder, en kommunikator i mange medier. Og den religionen han grunnla hadde to primære mål: å frigjøre alle mennesker fra de mentale og åndelige lenkene som slavebinder dem; og å skape en ny sivilisasjon som er en legemliggjørelse av de høyeste aspirasjonene til disse frigjorte, opplyste menneskene.

«En sivilisasjon uten sinnssykdom,» skrev L. Ron Hubbard, «uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder, er Scientologys mål.»

Gjennom de siste seksti årene har disse målene jevnt og trutt blitt til virkelighet, fordi visjon + ekspansjon stod på dagsordenen. Året 2016 la enda mer til det regnestykket og fulgte tidligere år, hvor nye kirker – her iberegnet innvielsen i 2013 av religionens verdenskatedral, Flag-bygningen i Clearwater – åpnet med et akselererende tempo. Disse nye kirkene utvidet religionens velkjente og dyptgripende humanitære programmer: å forsvare menneskerettighetene; kjempe mot landeplagen av rovlysten psykiatri; undervise folk i sannheten om narkotika og avhengighet; sende ut team av Frivillige prester for å lindre lidelsene rundt omkring i verden; forvandle tidligere straffanger til produktive samfunnsborgere; og inspirere hele befolkninger gjennom innføring av moralske og etiske veivisere basert på sunn fornuft.

Og alle nye kirker dannet nye misjoner, som i sin tur blir full-service-kirker.

Uttrykt på en annen måte: visjon + ekspansjon = menneskeheten oppløftet.

Ingenting illustrerer det mer enn det som utspilte seg den 28. mai i Hollywood. Et historisk filmstudio fra 1912 ble gjenåpnet som Scientology Media Productions (SMP). Det er en spektakulær fusjon av teknologi og restaurering – kirkens episenter for kringkasting, online- og tidsskriftpublisering, spesielle eventer og mer. Men alt det ovennevnte har ikke engang begynt å beskrive «hvorfor». Som David Miscavige slo fast overfor de 10 000 feirende gjestene ved innvielsen: SMP er Scientologys stemme. Dette senteret vil kringkaste, poste, utstråle og publisere religionens budskap om håp. «Nå skal vi skrive vår egen historie,» kunngjorde David Miscavige, «som ingen annen religion i historien har gjort det».

SMP var fullbyrdelsen av et bredere design til å fortelle verden om Scientology. I de seneste årene har Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i Danmark holdt digitale trykkpresser gående og sendt Hubbards verker til alle hjørner av kloden. Samtidig tilveiebringer kirkens dissemineringssenter i Los Angeles alle materialene som er kritisk nødvendige for de mange humanitære programmene i Scientology. SMP tilføyer nå kringkasting samt online- og tidsskriftspublisering til mediaarsenalet.

L. Ron Hubbards visjon for Scientology Kirker innebærer en estetisk dimensjon, og bygningene som David Miscavige har loset frem er fantastiske. Men det virkelige formålet var ikke skjønnhet. Begrepet var basert på den første modellen – det tidlige verdenshovedkontoret for Scientology ved L. Ron Hubbards hjem, Saint Hill i East Grinstead i England.

Etter terrorangrepene i Amerika den 11. september 2001, utstedte David Miscavige et «Det er på tide å våkne»-budskap til religionen. «Vårt ansvar strekker seg langt utover øyeblikkelig hjelp» til en katastroferammet New York City, skrev han. «Det er en presserende oppgave. Om det kan det ikke råde noen som helst tvil. Og den eneste måten å oppnå dette på er … med titusenvis av misjoner og tusenvis av kirker.»

Visjonen i «Det er på tide å våkne»-budskapet kunne bare bli til solid virkelighet hvis Scientology vokste med stadig raskere tempo siden grunnleggelsen i 1954. Kritisk for å oppnå denne vekstraten var to massive prosjekter styrt av David Miscavige. Det første var den fulle gjenopprettelsen av L. Ron Hubbards komplette arv av Dianetics og Scientology skrifter og innspilte foredrag. Samtidig med det foretok David Miscavige en inngående undersøkelse for å fastslå hva grunnleggeren hadde visjonert som strategien for kirker: Hvilke fasiliteter som krevdes for at en kirke kan oppnå sitt fulle formål; hvordan designen ville fremme medlemmenes utdannelse og religiøse tjenester; hvor mange mennesker var nødvendige for å bemanne en kirke. Pluss hvordan hver kirke ville tjene som et samlingspunkt for omliggende lokalsamfunn for å nære humanitære bevegelser.

Den første modellen for en slik kirke ble virkeliggjort i Johannesburg i Sør-Afrika. Den ble åpnet i november 2003. Antallet slike kirker er nå på 55; og til det tilføyes utallige andre bygninger og sentre, som alle gjenspeiler L. Ron Hubbards tidlige begreper og David Miscaviges styring.

De varierer fra kirkesponsede, sekulære Narconon-sentre for avhjelping av rusavhengighet, til avanserte kirker hvor scientologer kan nå de høyeste nivåene av åndelig utvikling, og til driftssentre for kirkens mange samfunnsforbedrende kampanjer, samt til kontorbygninger hvor flere stabsmedlemmer betjener flere og flere scientologer og samfunnet i sin helhet.

I 2016 ble nye kirker hilst velkommen med gallainnvielser i byer fra Atlanta og Harlem til Budapest.

En ny, massiv avansert kirke i Sydney er en tennplugg for vekst i Australia og asiatiske land i Stillehavsområdet. Kontorbygninger i Clearwater rommer nå en spirende stab og administrasjon ved Scientologys åndelige hovedsete.

Et kontor for nasjonale affærer i Dublin står nå klart til å akselerere humanitære programmer utover Den grønne øya.

Mer enn 50 nye kirker er planlagt og nå på vei til å åpne i de neste to årene, og David Miscavige sier at den beregningen er «konservativ».

Visjon + ekspansjon = menneskehetens overlevelse, en storslått sivilisasjon som blomstrer og lykkes.