GJENOPPRETTER MORAL

Sender Latvia oppover igjen

Veien til lykke i Latvia

I Latvia tror 65 prosent av befolkningen at det er umulig å bli rik ved å arbeide på en ærlig måte, og 5 prosent av de mest velstående borgerne forlot landet i løpet av ett år fordi nasjonen hadde gått i en helt gal retning.

Inn i dette bildet trer Velta Krivmane, ansvarlig leder for Den baltiske stiftelsen for Veien til lykke og Ilze Apsa, ansvarlig leder for Veien til lykke i Latvia. Sammen med flere andre delte de ut over 200 000 Veien til lykke-hefter, inklusive 60 000 eksemplarer til 350 skoler – 31 prosent av skolene i hele landet.

Apsa sier: «Gjennom dette prosjektet vender jeg tilbake til skolen, så jeg kan hjelpe barn, lærere, foreldre og til og med Departementet for vitenskap og utdannelse».